Distanța dintre două puncte din plan

Sorina Mihaela Stoian

29 iulie 2021 3:00

Materialul propus a fost conceput atât ca suport teoretic pentru predarea la clasă, cât și pentru studiul individual. Activitatea poate fi organizată la clasă frontal sau pe grupe, dar poate fi folosită foarte bine și pentru predarea online sau hibrid, fiind un bun suport pentru realizarea unei secvențe de lecție de 5-7 minute. Așadar materialul propus poate fi folosit atât în regim sincron cât și asincron. Resursa educațională propusă poate constitui un material de sine stătător folosit pentru înțelegerea și aplicarea formulei ce exprimă distanța dintre două puncte în plan. Formula este dedusă în sistemul de axe ortogonale cu ajutorul teoremei lui Pitagora. Activitatea de învățare vizată de acest material constă în exprimarea distanței dintre două puncte în plan ca lungimea ipotenuzei unui triunghi dreptunghic într-un sistem de axe ortogonale.

Grafice

Nicoleta Gidea

29 ianuarie 2021 2:00

Colecție de elemente, organizate în platforma Livresq, care conține un video 1:48 cu explicații despre grafice, realizat cu aplicația POWTOON1. Prezentarea resursei; titlul resursei, numele autorului, sigla proiectului,clasă, disciplină și competență specifică.2. Video explicativ, pe înțelesul elevilor, despre grafice3. Noțiuni teoretice 4. Elementele unui grafic.5. Chestionar de evaluare – itemii 1-5 fac referire la identificarea și extragerea informațiilor din grafice si tabele, pe baza suportului vizual.Itemii 6-10 vin în dezvoltarea acestei competețe și a legării ei de competența 2.4

Organizarea datelor

Nicoleta Gidea

29 ianuarie 2021 2:00

Colecție de elemente, organizate în platforma Livresq, care conține un video 1,39 min cu explicații despre Organizarea datelor în tabele, realizat cu aplicația ANIMOTO.1.Prezentarea resursei; titlul resursei, numele autorului, sigla proiectului, clasă, disciplină și competență specifică.2. Activități de sortare: sunt prezentate fructe care au calități diferite, astfel: merele sunt dulci, bananele sunt moi, lămâile sunt acre, portocalele sunt dulci, pepenii sunt mari, strugurii sunt mici, apoi sunt prezentate elementele unui tabel, cu exemple (în video).3. Criteriu de sortare, activitate de sortare după un criteriu (un exemplu).4. Activități de extragere, sortare, ordonare a datelor dintr-un tabel dat (tabelul cu recompensele primite de Andrei timp de o săptămână și activitatea cu Orarul clasei).