Ordinea efectuării operațiilor

Raluca Tuliga

29 septembrie 2021 3:00

Activitățile de învățare vizate de acest material constau în calcularea unor expresii numerice care conțin paranteze (rotunde, pătrate și accolade), cu respectarea ordinii efectuării operațiilor. Resursa educațională poate fi utilizată de către cadrul didactic, la clasă sau online, fiind un bun suport pentru realizarea unei secvențe de lecție de 5 - 7 minute. De asemenea, materialul poate fi parcurs individual de către elevi, în ritm propriu. Materialul propus poate constitui un material de sine stătător folosit pentru înțelegerea operațiilor cu numere naturale, dar poate fi privită și ca parte componentă a unei activități maiample de învățare, activitate ce presupune atingerea mai multor competențe.

Activitățile de învățare vizate de acest material constau în aplicarea unor proprietăți ale operațiilor cu numere întregi pentru optimizarea calculelor numerice și utilizarea regulilor de calcul cu puteri (calcule numerice). Resursa creată poate să devină un ajutor pentru elevi și profesori în atingerea diferitelor obiective (de învățare sau de predare). Resursa are scopul de a promova creativitatea la elevi. Utilizarea resursei îi va ajută pe elevi să construiască cunoștințe mai aprofundate pe tema Ordinea efectuării operațiilor și folosirea parantezelor și va contribui la dezvoltarea strategiilor individuale de învățare, valorilor, atitudinilor și abilităților. Resursa contribuie la construirea unei baze solide pentru învățarea pe tot parcursul vieții, în condițiile în care materialul este parcurs individual de către elevi, în ritmul lor propriu. Resursa educațională poate fi utilizată și de profesorii de matematică, la clasă sau online. Un profesor poate să aleagă anumite activități de învățare și să le parcurgă doar pe acelea sau poate să parcurgă integral resursa. Resursa propusă poate constitui o secvență independentă pentru înțelegerea conceptelor legate de ordinea efectuării operațiilor, dar poate fi privită și ca parte componentă a unei activități mai ample de învățare, activitate ce presupune atingerea mai multor competențe specifice aferente domeniului de conținut Mulțimea numerelor întregi.