Pornind de la o problemă care se rezolvă prin mai multe operații, materialul video prezintă pas cu pas rezolvarea și scrierea acesteia sub forma unui singur exercițiu în care se folosesc parantezele rotunde și pătrate. Sunt prezentate regulile de calcul, ordinea corectă a rezolvării operațiilor din exercițiu prin explicații ale personajului tutore. Copiii își pot fixa algoritmii prin rezolvarea unui exercițiu care utilizează limbajul matematic. Exercițiile propuse sunt însoțite de ilustrații suport relevante, realizate conform temei generale. Pentru promovarea lecturii se propune copiilor un nou material, „Pânza Charlottei”, pentru a ghida firul logic al prezentării. Caracterul interactiv a fost introdus prin exercițiile care oferă timp de rezolvare individuală. Exercițiile oferă variante de verificare care conțin explicații suplimentare cu scop de a fixa cunoștințele.

Resursa cuprinde formularea unor probleme simple după imagini/scheme/desene date și rezolvarea acestora folosind operațiile cunoscute, adunare și scădere în concentrul 31-100. Accentul este pus pe modalități de compunere a problemelor (variante model) și scrierea corectă a operațiilor corespunzătoare, utilizând denumiri/simboluri matematice, a răspunsului problemei și verificarea rezolvării.

Resursa cuprinde formularea unor probleme simple după imagini/scheme/desene date și rezolvarea acestora folosind operațile cunoscute, adunare și scădere în concentrul 0-31. Accentul este pus pe modalități de compunere a problemelor (variante model) și scrierea corectă a operațiilor corespunzătoare, a răspunsului problemei și verificarea rezolvării.