A fost Leonardo da Vinci un geniu?

Stoica Stan

29 iulie 2021 3:00

Materialul, realizat în aplicația Livresq (link:https://library.livresq.com/details/60f3b5f37992070007c14e50), este despre consecințele preocupărilor multiple ale lui Leonardo și despre importanța efortului, a perseverenței, pentru punerea în valoare a talentului și atingerea perfecțiunii. Pentru a valorifica tema și a-i da relevanță, la sfârșit este propusă o dezbatere despre necesitatea unei bune pregătiri în mai multe domenii, în zilele noastre.