Oceanul Planetar-componente și localizare

Dorina Nedelea

29 martie 2021 3:00

Activitatea de învățare ce presupune utilizarea acestei resurse de tip video presupune identificarea succesiunii cronologice a unor procese și fenomene geografice pe baza unor imagini cartografice. Resursa poate fi utilizată în cadrul secveței lectiei de predare și învătare, precum și la evaluare sau fixarea cunoștințelor și reprezintă un punct de plecare pentru realizarea unor demersuri investigative referitoare la Oceanul Planetar. Elevii au sarcina de a viziona materialul video prin accesarea acestuia, urmărind toate imaginile, materialele video inserate și de a rezolva în scris cerințele scrise la evaluare.