Numere prime. Numere compuse

Raluca Tuliga

29 octombrie 2021 3:00

Activitățile de învățare vizate de acest material constau în identificarea numerelor prime și a numerelor compuse și utilizarea acestora în contexte variate.Resursa educațională poate fi utilizată de către cadrul didactic, la clasă sau online, fiind un bun suport pentru realizarea unei secvențe de lecție de 6 - 8 minute. De asemenea, materialul poate fi parcurs individual de către elevi, în ritm propriu.Materialul propus poate constitui un material de sine stătător folosit pentru înțelegerea numerelor prime și a numerelor compuse, dar poate fi privită și ca parte componentă a unei activități mai ample de învățare, activitate ce presupune atingerea mai multor competențe.