Numerele și cifrele de la 0 la 9

Marian Cirlig

29 aprilie 2021 3:00

Materialul poate fi integrat în lecție pentru consolidarea înțelegerii, citirii, scrierii și numărării în concentrul 0-9. Resursa este realizată în Livresq ce are patru momente (evidențiate și în cuprinsul lecției): Introducere, Numărătoare, Mulțime-număr-cifră, Ce știi? Cât știi? Momentele doi, trei și patru conțin clipuri video cu exemplificări ale numărătorii și a mulțimii pentru fiecare număr dar și cu sarcini de lucru. În lecție sunt integrate și sarcini de lucru cu itemi obiectivi de tip alegere multiplă. Primul clip video are coloană sonoră la început și final. Celelalte două clipuri nu au coloană sonoră.

Activitatea de învățare presupune parcurgerea a patru activități corespunzătoare celor patru competențe specifice enunțate. Formatul propus este unul multimodal, preferat de nativii digitali, cel care motivează și susține efortul de învățare. Activitatea 1. Elevii potrivesc articolele vestimentare cu elementele de vocabular corespunzătoare, apoi produc mesaje dialogate pe tema acestora, folosind exemplele oferite.Activitate frontală/în perechiTimp estimat - 5-7 minute. Activitatea 2. Elevii identifică informațiile specifice dintr-un dialog audiat (cumpărător-vânzător) și completează enunțurile lacunare. Activitate frontală Timp estimat - 7-9 minute. Activitatea 3. Elevii produc mesaje dialogate (cumpărător-vâzător) pe tema articolelor de vestimentație, cu precizarea mărimii, culorii și prețului acestora. Activitate în perechi Timp estimat - 5-7 minute. Activitatea 4. Elevii produc mesaje scrise despre articolul de vestimentație preferat, cu precizarea mărimii, culorii și prețului, folosind elementele de vocabular utilizate la exercițiile anterioare.Activitate frontală Timp estimat - 7-9 minute