Numeralul ordinal

Dorina Kudor

29 noiembrie 2021 2:00

Resursa de învățare vizează domeniul „Elemente de construcție a comunicării. Conținuturile abordate sunt numeralul ordinal, caracteristici și flexiune. Scenariul didactic conduce elevul prin trei etape. În prima etapă, este prezentat un context de utilizare a numeralelor ordinale – ordinea planetelor în sistemul solar, apoi sunt prezentate caracteristicile numeralului ordinal: structură, gen, scriere. La final, un exercițiu tip chestionar cu cinci întrebări vizează aspecte de ortografie a numeralului ordinal.Această resursă poate fi folosită atât în activități față în față, cât și online, în regim sincron și asincron.

Exprimarea ordinii prin numărare. Numeralul ordinal.

Veronica Sandor

29 aprilie 2021 3:00

Activitatea de învățare presupune realizarea a 4 cerințe corelate, corespunzătoare competenței specifice enunțate. Parcurgerea acestora permite elevului să identifice și să utilizeze numerale ordinale, într-un demers didactic stimulativ, care motivează elevul în utilizarea limbii române în context reale. Resursa implică exerciții de utilizare, identificare a numeralului ordinal, de selectare a formei corecte. Cunoștințele elevului fiind aprofundate și fixate prin activități a căror grad de dificultate crește treptat. Resursa debutează cu un concurs între jucării. Elevul va indica ordinea sosirii la start a participanților la concurs.