Unde te găsesc?

Gabriela Krisan

29 mai 2021 3:00

Resursa cuprinde: numărarea din 1 în 1, din 2 în 2, din 5 în 5, în ordine crescătoare, descrescătoare (cu precizarea limitelor: de la, până la. ); evidențierea numerelor pare/impare; rezolvarea unei problem prin numărare în ordine descrescătoare;