Narativul literar. Aprofundare prin exerciții

Veronica Sandor

29 iulie 2021 3:00

Activitatea de învățare presupune rezolvarea cerințelor corespunzătoare competenței specifice enunțate. Parcurgerea acestora permite elevului să se raporteze la cunoștințele sale anterioare, verificând înțelegerea textului narativ nonliterar . Demersul este unul stimulativ, care familiarizează elevul cu textul nonliterar narativ. Elevul este condus spre observarea elementelor ce indică trăsături ale textului narativ nonliterar. Elevul va exersa identificarea elemente de detaliu ce indică trăsături ale acestui tip de text. Resursa implică exerciții de recunoaștere, precum și exerciții ce pun în valoare creativitatea elevilor, aceștia fiind sprijiniți să construiască regulile unui ghid montan.

Narativul nonliterar

Veronica Sandor

29 iulie 2021 3:00

Activitatea de învățare presupune rezolvarea cerințelor corespunzătoare competenței specifice enunțate. Parcurgerea acestora permite elevului să se raporteze la cunoștințele sale anterioare, verificând înțelegerea textului narativ nonliterar . Demersul este unul stimulativ, care familiarizează elevul cu textul nonliterar narativ. Resursa are ca punct de plecare articolul Copiii sunt aşteptați la aniversarea ursului Baloo, în stațiunea Straja, www.agerpres.ro. Elevul este condus spre observarea elementelor ce indică trăsături ale textului narativ nonliterar, fiindu-i oferite o serie de informații teoretice drept sprijin. Resursa are ca scop îmbogățirea vocabularului și exersarea cuvintelor noi în context diferite. Itemii selectați sunt diferiți, este verificată înțelegerea textului prin exerciții la care elevul trebuie să răspundă cu Adevărat/Fals, exerciții de completare a unui text cu spații lacunare.