„Idei, atitudini, sentimente în narativul literar”

Violeta Dana Nedelcu

1 martie 2021 2:00

Activitatea de învățare pornește de la ideea că un text literar oferă răspunsuri unor întrebări pe care oamenii și le-au adresat încă din vechime. Exemplifică ideea de învățarea prin imaginație. Am ales un fragment din „Prometeu” din „Legendele Olimpului” de Alexandru Mitru. Valorific tema focului. Concret, elevii sunt îndrumați să-și exprime impresiile, apoi sunt create câteva exerciții de lucru pe text. Resursa poate fi folosită fie în decursul unei ore, fie pe parcursul a două ore de curs, materialul video putând fi oprit, pentru discuții cu elevii și pentru notarea răspunsurilor și a ideilor în maculatoare. De asemenea, paote fi utilizată și de către elevii autodidacți, ce doresc să exploreze și să aprofundeze cunoștințe.

Narativul literar - Învățarea prin imaginație

Violeta Dana Nedelcu

29 ianuarie 2021 2:00

Ca structură, materialul poate fi împărțit în două: În prima parte, îi pune pe elevi în situația de a descoperi că literatura ne oferă posibilitatea de a cunoaște lumile imaginate de scriitori. Evidențiază instanțele comunicării narative și le exemplifică. Partea a doua conține lucru pe text – un fragment din povestirea „Aripi salvatoare” de Victoria Pătrașcu din vol. „Nesupusele”. Se poate discuta oral, după care elevii pot lucra pe maculatoare, profesorul oprind filmul pentru a le da timp să răspundă cerințelor. La final există o secțiune „Fixarea cunoștințelor/Evaluare”. Pentru evaluare, profesorul poate întocmi o fișă cu punctaj. Durată: Înregistrarea durează 10 minute, însă se acoperă o oră de curs. De asemenea, profesorul poate decide, în funcție de specificul clasei, să o utilizeze și în a doua oră de curs.