Călători și călătorii - Mijloace de transport

Anemaria Cirlan

29 ianuarie 2021 2:00

Activitatea de învățare ce presupune utilizarea acestei resurse de tip video presupune stabilirea corespondenței între informațiile teoretice de la clasă și contexte cunoscute, momente ale vieții cotidiene. Prin activitatea propusă elevii sunt implicati de la început în activitatea de învățare prin întrebările formulate de profesor astfel încât răspunsurile lor să-i ajute în deprinderea competenței propuse : identificarea elementelor de cauzalitate prezente în surse variateTimpul destinat resursei poate fi între 4 – 40 minute și reprezintă un punct de plecare pentru realizarea demersului de învățare în legătura cu studiul istoriei și folosirii surselor istorice pentru înțelegerea evenimentelor și proceselor istorice. Resursa poate fi utilizată cu sau fără conexiune la internet. Resursa presupune îndeplinirea următoarelor aspecte: Introducerea noțiunii de călătorie de-a lungul timpuluiÎnțelegerea dorinței oamenilor de a călătoriCunoașterea spațiilor istorice cunoscute în evul mediu. Explicarea și exemplificarea călătoriilor în Evul mediu. Prezentarea mijloacelor de transport existente în Evul Mediu. Prezentarea mijloacelor de orientare în spațiu existente în Evul Mediu. Prezentarea efectelor călătoriilor din Evul Mediu. Exemplu de navigatori. Verificarea înțelegerii noțiunilor discutate prin realizarea unui exercițiu creativ. Consolidarea prin exercițiu practic a noțiunilor