The Olympic Games

Daniela Bunea

29 decembrie 2021 2:00

Un petit rhume – test d’évaluation

Loredana Raluca Tritean

29 noiembrie 2021 2:00

Formular Google – test de evaluare care își propune să verifice capacitatea de redactare de mesaje scurte și simple pe o temă familiară (starea de sănătate/senzații).Scopul urmărit de resursa educațională deschisă: verificarea competenței de redactare de mesaje scurte pe teme familiare – a vorbi despre o mică problemă de sănătate – folosind lexic/structuri de limbă adecvate și având ca suport un exemplu de schimb de mesaje (sms-uri); utilizarea lexicului adecvat temei; utilizarea structurilor pe baza verbului avoir pentru a exprima senzații sau stări fizice.Resursa curpinde 4 secțiuni propriu-zise, pe lângă cea deînceput (datele elevului) – de la receptare de mesaj scris, verificare de structuri lexico-gramaticale adecvate temei, la exprimare scrisă. Secțiunile 2, 3, 4 constituie puncte de sprijin care facilitează redactarea de mesaj scris în secțiunea 5.Secțiunea 1 – administrativă cuprinde: titlu: Un petit rhume + disciplină, clasă, autor; nume, prenume (răspuns scurt); clasă (alegere din listă); 10 puncte din oficiu (alegere simplă – obligatorie).Secțiunea 2 – Un petit rhume – imagine schimb de mesaje (sms-uri) + 4 itemi de verificare a înțelegerii documentului scris 1 item cu răspuns scurt (Cum se numește pritene lui Julie?); 1 item cu alegere multiplă; 2 itemi cu alegere simplă.6p/răspuns corect x 1 = 6 puncte12p/răspuns corect x 1 = 12 puncte6p/răspuns corect x 2 = 12 puncte(timp estimat: 8 minute + 2 minute lectura)Secțiunea 3 – Et la santé, ça va ? – vocabular tematic – 6 itemi 6 itemi tip alegere simplă - asociere imagine cu frază (Bifează fraza ce corespunde imaginii.)2p/răspuns corect x 6 = 12 puncte (timp estimat: 6 minute)Secțiunea 4 – Et la santé, ça va ? – structuri de limbă (utilizarea verbului avoir, distincția de gen în utilizareaexpresiei avoir mal à) – 6 itemi (Alege varianta convenabilă pentru a completa fraza) 6 itemi alegere simplă (focalizare pe verbul avoir și expresia avoir mal à – conjugarea la prezent, adecvarea la context) 3p/răspuns corect x 6 = 18 puncte (timp estimat: 6 minute)Secțiunea 5 – redactarea de mesaj scris simplu și scurt, cu sprijin (documentul din secțiunea 1), pe tema stării de sănătate. 1 item de tip paragraf 30 puncte(timp estimat: 20 minute)Total: 70 puncte Timp total de rezolvare a testului: 40 – 50 de minute.

Titluri de povești

Codrut Gabriel Morariu

29 iunie 2021 3:00

Materialul este structurat pe mai multe secțiuni, cuprinzând, colecții de imagini, secțiuni de validare audio a răspunsurilor furnizate și tipuri de exerciții reprezentative. În prima secțiune, elevii au de descoperit titlul poveștilor „ascunse” în versurile- ghicitoare. Elevii vor aminti și autorii poveștilor descoperite. În secțiunea următoare elevii trebuie să numească ce personaje consideră că ar fi potrivite pentru poveștile cu titluri date:O călătorie fantastică, Rețeta succesului, Creionul magic, Castelul din adâncuri, Mărul fermecat. În a treia secțiune elevii spun cum ar începe o poveste cu titlul „Planeta fericită”, formulând cel puțin trei enunțuri. Apoi, elevilor li se solicită găsirea câte unui titlu potrivit pentru povestea sugerată de fiecare imagine din seria dată.

Cuvinte potrivite și imagini reușite

Codrut Gabriel Morariu

29 iunie 2021 3:00

Materialul este structurat pe mai multe secțiuni, cuprinzând, colecții de imagini, chestionare și tipuri de exerciții reprezentative. Nu ai atasat link-ul catre resursa pentru a o vizualiza și a putea da feedback. Te rugam sa ne trimiti link-ul! În prima secțiune elevii trebuie să afle cuvinte potrivite pentru finalul unor versuri care relatează întâmplări din povești cunoscute. În secțiunea următoare elevii trebuie să continue o poveste cu început dat. Demult, o prințesă răsfățată își supăra părinții. Regele și regina îi făceau toate poftele, însă fata era mereu nemulțumită. Dacă îi aduceau bomboane, ea spunea că vrea baloane. Când îi aduceau baloane, ea spunea că vrea bomboane. Dacă îi cântau la pian, prințesa cerea viori. Când cântau viorile, ea spunea că pianul sună mai bine. Părinții nu mai știau ce să facă. Într-o zi s-a întâmplat ceva a făcut-o pe prințesă să se schimbe. Într-o zi ceva s-a întâmplat. Prințesa a început să se schimbe. Apoi, elevilor li se solicită să creeze o poveste după imagini.

În căutarea adevărului

Codrut Gabriel Morariu

29 iunie 2021 3:00

Materialul este structurat pe mai multe secțiuni, cuprinzând, colecții de imagini, secțiuni de validare audio și tipuri de exerciții reprezentative. În prima secțiune elevii au de parcurs un text adaptat al poveștii „Scufița Roșie”, de Frații Grimm. În secțiunea următoare elevii trebuie să identifice care dintre cele 5 propoziții propuse nu este adevărată și să motiveze alegerea făcută.Titlul poveștii este„Scufița Roșie”.Povestea este scrisă de Frații Grimm. Unul dintre personajele poveștii este ursul. Scufița Roșie a adunat flori din pădure. Lupul a ajuns primul la casa bunicii. Apoi, elevilor li se solicită să răspundă oral la 5 întrebări.Pe cine ajuta mereu Scufița Roșie? Pentru cine a pregătit mama un coș cu mâncare? Cu cine s-a întâlnit Scufița Roșie în pădure? Ce a cules fetița din pădure? Cine ajunge primul la casa bunicii? În ultima secțiune elevii continuă enunțurile lacunare astfel încât acestea să devină propoziții adevărate.

The Land of Fantasy

Daniela Bunea

29 mai 2021 3:00

Activitatea de învățare presupune rezolvarea a patru sarcini de lucru propuse multimodal:1. Frontal sau în perechi, elevii identifică titluri de povești și participă la schimburi verbale orale simple.2. Frontal sau în perechi, elevii audiază șapte fragmente audio cu rezumatele unor povești cunoscute și le identifică în imaginile coperților.3. Frontal sau în perechi, elevii audiază un fragment audio cu rezumatul poveștii Cenușăresei și identifică adjectivele utilizate dintr-o listă.4. Activitate în perechi. Elevii descriu personaje de povești cu ajutorul unor adjective simple și variate și identifică personaje.Sarcinile de lucru stabilesc, într-o succesiune logică, de la simplu la complex, situații propice stimulării interesului elevilor. Tema și contextul de comunicare le sunt familiare elevilor, sunt adecvate vârstei și nivelului de competență lingvistică ale acestora.

The Parts of a Book

Daniela Bunea

29 mai 2021 3:00

Activitatea de învățare presupune rezolvarea a patru sarcini de lucru propuse multimodal:1. Frontal sau în perechi, elevii identifică titluri de cărți și participă la schimburi verbale orale simple.2. Activitate frontală. Elevii grupează elementele de vocabular prezentate în două coloane: librărie și bibliotecă.3. În perechi, elevii scriu câte o etichetă simplă pentru elemente prezente pe pagina de titlu a unei cărți.4. Elevii completează un text lacunar simplu cu elemente noi de vocabular.Sarcinile de lucru sunt într-o succesiune logică, de la simplu la complex. Tema și contextul de comunicare le sunt familiare elevilor, sunt adecvate vârstei și nivelului de competență lingvistică ale acestora.

Free time activities

Daniela Bunea

29 aprilie 2021 3:00

Activitatea de învățare presupune rezolvarea a 4 sarcini de lucru propuse multimodal:1. Frontal sau în perechi, elevii audiază un mesaj oral și ordonează un set de 3 imagini în ordinea în care sunt menționate în fragmentul audio.2. Activitate în perechi. Joc de rol cu întrebări drept suport – tema: activități de timp liber.3. În perechi, elevii identifică activități de timp liber în 8 imagini, completează spațiile lacunare cu verbele potrivite și răspund la4 întrebări.4. Elevii elaborează un paragraf (suport: text lacunar simplu și familiar) despre sporturile și activitățile de timp liber preferate.

The clothes we wear

Daniela Bunea

29 martie 2021 3:00

Activitatea de învățare presupune îndeplinirea a 4 sarcini de lucru propuse multimodal: 1. Frontal sau în perechi, elevii identifică articole de îmbrăcăminte și își prezintă uniforma. 2.Activitate pe grupe. Elevii identifică și prezintă articolele de îmbrăcăminte specifice uniformei școlare atât pentru fete, cât șipentru băieți. 3. Frontal sau în perechi, elevii audiază și urmăresc un clip video cu instrucțiuni simple, apoi ordonează pașii pentru a faceun nod la cravată. 4. Elevii completează un text lacunar simplu și familiar despre hainele preferate. 5. Elevii elaborează un paragraf despre hainele lor preferate și îl prezintă colegilor.

Ce e bine sau nu?

Gabriela Krisan

29 martie 2021 3:00

Resursa cuprinde prezentarea comportamentului potrivit în familie și discuții privind comportamentul personajelor din schița lui I. L. Caragiale, „D-l Goe”. Prezentarea unei scene(pierderea biletului de tânărul Goe și reacția familiei ) și evidențierea unui tip de comportament față de adulți, familie sau anumite situații.

My School

Andreiacamelia Timofte

29 ianuarie 2021 2:00

Activitatea de învățare presupune realizarea a patru cerințe corelate, corespunzătoare celor cinci subcompetențe specifice enunțate. Parcurgerea acestora permite elevului să se angreneze într-un demers didactic stimulativ, care motivează elevul în efortul de învățare Timp estimat pentru realizarea întregii activități 25 până la 35 de minute, în funcție de nivelul grupului țintă.Activitatea 1 1.1. Oferirea unei reacții non verbale adecvate, la salut/o întrebare/instrucțiune simplă rostită clar și rar. 2.1. Reproducerea unor formule /unor mesaje simple si scurte, respectând pronunția și intonația specificăElevii urmăresc videoclipul despre universul școlar și pronunță elementele de vocabular. Repetarea activității permite exersarea competențelor de pronunție corectă.Dacă nivelul de limbă al elevilor permite, se pot enunța structuri mai complexe: ex. We have PE (Physical Education) class in the gym. Cadrul didactic explică abrevierile utilizate în denumirile obiectelor de studiu.Activitate frontalăTimp estimat 5-7 minuteActivitatea 2 1.3. Identificarea unor aspecte culturale simple3.2. Identificarea semnificației globale a unui text simplu pe teme familiareElevii rezolvă itemii care alcătuiesc un puzzle, prin selectarea răspunsului corect. Itemii furnizează elemente grafice care permit înțelegerea modului de utilizare corectă a structurilor gramaticale there is/there are.Cadrul didactic poate detalia, dacă se impune.Ex: There is + a ( countable noun, singular form)There is + some ( uncountable noun)There are + some (countable noun, plural form)Rezolvarea corectă dezvăluie un personaj binecunoscut de către elevi. Cadrul didactic poate valorifica activitatea prin adresarea mai multor întrebări: Who are his friends? Where does he study? etc. Activitatea frontală. Timp estimat 7-9 minute.