Să schimbăm decorul! - Aplicație Scratch

Istvan Budai

1 martie 2021 2:00

În acest material se prezintă: Alegerea unui decor de fundal pentru scena actuală; Schimbarea decorului în urma unui eveniment (atingerea marginii scenei de către personaj); Crearea unei aplicații în care personajul principal va putea părăsi scena, dar în momentul ieșirii din scena actuală, va intra într-o scenă cu fundal diferit, iar în caz de revenire decorul se va schimba la loc. Utilizarea unei structuri repetitive pentru realizarea cerințeiResursa poate fi folosită în semestru II, clasa a VI-a, și susține formarea competențelor specifice vizate. Elevii au sarcina de a viziona materialul video integrat și sunt încurajați de cadrul didactic să acceseze, pe propiile sisteme de calcul, mediul de programare Scratch. Modul de organizare a activității: activitatea poate fi organizată frontal, pe grupe sau individual, având caracter interactiv și stimulând cooperarea între elevi. Resursa poate fi utilizată și în cazul învățământului online.- timpul alocat activității care utilizează resursa: această resursă se poate utiliza în timpul unei ore de 40-50 de minute sau în pregătirea individuală. Resursa are o durată aproximativă de 15 minute.