Pornind de la descoperirea algoritmilor înmulțirii numerelor de două cifre cu un număr de mai multe cifre și având ca firnarativ lectura „Fram ursul polar” de Cezar Petrescu, materialul propune copiilor identificarea rapidă a calculului desfășurat șiîn scris. Pe unele slide-uri sunt poziționate în paralel pentru a facilita înțelegerea provenienței produselor parțiale din calcululîn scris.Detaliile care conțin îndrumări, sublinieri și evidențieri tip laser, facilitează urmărirea explicațiilor și înțelegerea. Problema pretext conține cuvinte noi explicate în subsolul slide-ului facilitând dezvoltarea vocabularului copiilor.Personajul tutore intervine cu notații sau indicații pe ecran, iar la finalul videoclipului propune copiilor un exercițiu prin care serecunosc erorile în poziționarea factorilor la calculul scris, dar și în verificarea produselor parțiale.Exercițiile propuse sunt însoțite de ilustrații suport relevante, realizate conform temei generale.Caracterul interactiv a fost introdus prin câteva exerciții care oferă timp de rezolvare individuală.

Cu un caracter interdisciplinar, materialul propune exersarea înmulțirii numerelor de o cifră cu un număr de mai multe cifre,într-o manieră atractivă, aducând copiilor o serie de curiozități din lumea naturii. Este o continuare a videoclipului anterior, deoarece propune fixarea prin exerciții dirijate și este construit pe ideea dedescoperire a naturii de către puiul de lup în călătoria sa în afara culcușului, călătorie prin care își extinde cercul cunoșteriiși al învățării. Au fost propuse exerciții la care unul din factori are 4, 5 și apoi 6 cifre, având ca temă, curiozități despre viețuitorele pădurii.Se aplică sistemul de recompensă primită de copil ca urmare a realizării corecte a exercițiului, apoi informație bonus,reprezentând o curiozitate care la finalul videoclipului este colectată într-un exercițiu de fixare.Personajul tutore intervine cu notații sau indicații pe ecran, cu verificare.

Fișa de evaluare este propunere pentru înmulțirea numerelor naturale în concentrul 0- 1 000 000, când unul din factori are 1,2 sau 3 cifre.Se propun variante diferite de exersare a calculelor, pornind de la simple înmulțiri, alegerea variantelor corecte de rezolvare deprobleme cu exersarea limbajului matematic, identificarea valorii de adevăr a unor exerciții, cu aplicare pe proprietățile înmulțirii sau calcule pornind de la identificarea unor date combinate (numărul de zile dintr-o lună pentru un an bisect). În feedback-ul pe răspunsuri incorecte se oferă informații despre algoritmi și corectarea calculelor. Exercițiile propuse sunt însoțite de ilustrații suport relevante, realizate conform temei generale a fișei. Formularul electronic conține alocare de punctaj pentru a permite autoevaluarea, feedback final și link special care permite reluarea.

Pornind de la descoperirea algoritmilor înmulțirii numerelor de două cifre cu un număr de mai multe cifre și având ca fir narativ lectura „Fram ursul polar” de Cezar Petrescu, materialul propune copiilor identificarea rapidă a calculului desfășurat și în scris. Pe unele slide-uri sunt poziționate în paralel pentru a facilita înțelegerea provenienței produselor parțiale din calculul în scris.Detaliile care conțin îndrumări, sublinieri și evidențieri tip laser, facilitează urmărirea explicațiilor și înțelegerea. Problema pretext conține cuvinte noi explicate în subsolul slide-ului facilitând dezvoltarea vocabularului copiilor. Personajul tutore intervine cu notații sau indicații pe ecran, iar la finalul videoclipului propune copiilor un exercițiu prin care se recunosc erorile în poziționarea factorilor la calculul scris, dar și în verificarea produselor parțiale. Exercițiile propuse sunt însoțite de ilustrații suport relevante, realizate conform temei generale. Caracterul interactiv a fost introdus prin câteva exerciții care oferă timp de rezolvare individuală.

Continuare a videoclipurilor care prezintă proprietățile înmulțirii, acest material propune o serie de exerciții speciale de exersarea fiecărei proprietăți. Pornind de la lectura „Întâmplări din grădina mea” de Ana Blandiana, materialul propune exersarea fiecărei proprietăți a înmulțirii. Copiii descoperă 1 ca element neutru, factorul 0, comutativitatea, asociativitatea și distributivitatea față de adunare și scădere. Personajul tutore intervine cu notații sau indicații pe ecran, cu verificare. Exercițiile propuse sunt însoțite de ilustrații suport relevante, realizate conform temei generale. Caracterul interactiv a fost introdus prin cîteva exerciții care oferă timp de rezolvare individuală.

Înmulțirea cu 10, 100, 1000 - Test de evaluare

Valentina Stefan

29 noiembrie 2021 2:00

Fișa de evaluare este propunere pentru Înmulțirea numerelor cu 10, 100, 1 000.Se propun variante diferite de exersare a calculelor, pornind de la simplele înmulțiri, alegerea variantelor corecte de rezolvare de probleme, identificarea mai multor modalități de rezolvare și rezolvări de probleme cu date combinate.În feedback-ul pe răspunsuri incorecte se oferă informații despre algoritmi și corectarea calculelor.Exercițiile propuse sunt însoțite de ilustrații suport relevante, realizate conform temei generale a fișei. Formularul electronic conține alocare de punctaj pentru a permite autoevaluarea, feedback final și link special care permite reluarea. Forma de bază a resursei este formularul electronic Google.

Pornind de la binecunoscuta lectură „Cartea cu Apolodor”, copiii sunt dirijați în călătorie alături de personajul principal și descoperă cum se realizează scăderea cu numere naturale în concentrul 0 – 1 000 000. Verbalizarea scrierii numerelorpăstrând corespondența ordinelor și a rezolvărilor sunt elemente prezentate de personajul tutore care intervine cunotații sau indicații pe ecran. Fiecare segment al călătorie se realizează cu un alt mijloc de transport și propune copiilor realizarea scăderilor din distanța rămasă.

Aflarea numărului necunoscut- Fișă de evaluare

Valentina Stefan

29 octombrie 2021 3:00

Fișa de evaluare este propunere pentru aflarea termenului necunoscut cu aplicabilitate pe adunarea și scăderea numerelor de la 0 la 1 000 000 fără trecere peste ordin. Se propun variante diferite de exersare a calculelor. În feedback-ul pe răspunsuri incorecte se oferă informații despre algoritmi și corectarea calculelor. Exercițiile propuse sunt însoțite de ilustrații suport relevante, realizate conform temei generale a fișei Formularul electronic conține alocare de punctaj pentru a permite autoevaluarea, feedback final și link special care permite reluarea. Forma de bază a resursei este formularul electronic Google.

Aflarea numărului necunoscut. Misterioasa casă de pe dig

Valentina Stefan

29 octombrie 2021 3:00

Materialul video prezintă metoda balanței ca modalitate de rezolvare a exercițiilor care conțin numere necunoscute.Diverse tipuri de exerciții de aflare a numărului necunoscut sunt prezentate prin intermediul unei lecturi care ghidează desoperirea algoritmilor de calcul. Personajul tutore oferă explicații despre regulile de scriere sau detalii de calcul, iar exersarea și fixarea algoritmilor de calcul se realizează prin propunerea unei probleme pentru fiecare tip de exercițiu.Ilustrațiile suport vin cu un plus de logică pentru copii, aceștia trebuind să identifice soluții pentru situații ipotetice (Ce s-ar întâmpla dacă. . ) Pentru promovarea lecturii se propune copiilor un nou material, „Misterioasa casă de pe dig”, care ghidează firul logic al prezentării. Caracterul interactiv a fost introdus prin exercițiile care oferă timp de răspuns.

Pornind de la binecunoscuta lectură „Cartea cu Apolodor”, copiii sunt dirijați în călătorie alături de personajul principal și descoperă cum se realizează scăderea cu numere naturale în concentrul 0 – 1 000 000. Verbalizarea scrierii numerelor păstrând corespondența ordinelor și a rezolvărilor sunt elemente prezentate de personajul tutore care intervine cu notații sau indicații pe ecran. Fiecare segment al călătorie se realizează cu un alt mijloc de transport și propune copiilor realizarea scăderilor din distanța rămasă.

Pornind de la o problemă care se rezolvă prin mai multe operații, materialul ideo prezintă pas cu pas rezolvarea și scrierea acesteia sub forma unui singur exercițiu în care se folosesc parantezele rotunde și pătrate. Sunt prezentate regulile de calcul, ordinea corectă a rezolvării operațiilor din exercițiu prin explicații ale personajului tutore. Copiii își pot fixa algoritmii prin rezolvarea unui exercițiu care utilizează limbajul matematic.Exercițiile propuse sunt însoțite de ilustrații suport relevante, realizate conform temei generale.Pentru promovarea lecturii se propune copiilor un nou material, „Pânza Charlottei”, pentru a ghida firul logic al prezentării. Caracterul interactiv a fost introdus prin exercițiile care oferă timp de rezolvare individuală. Exercițiile oferă variante de verificare care conțin explicații suplimentare cu scop de a fixa cunoștințele.

Pornind de la prezentarea unei probleme, copiii sunt dirijați spre descoperirea algoritmilor în alculul adunării cu numere naturale în concentrul 0 – 1 000 000. Descompunerea numerelor în ordine, gruparea ordinelor, scrierea numerelor păstrând corespondența ordinelor și verbalizarea rezolvărilor sunt elemente prezentate de personajul tutore care intervine cu notații sau indicații pe ecran. Spre finalul videoclipului se propune un joc tip labirint care solicită atenția copiilor, limbajul matematic și realizarea de calcule pentru a identifica traseul corect. Exercițiile propuse sunt însoțite de ilustrații suport relevante, realizate conform temei generale. Pentru promovarea lecturii se propune copiilor un nou material, „Pisicile războinice”, pentru a ghida firul logic al prezentării. Caracterul interactiv a fost introdus prin exercițiile care oferă timp de rezolvare individuală. Exercițiile oferă feedback care conțin explicații suplimentare cu scop de a fixa unoștințele.

Materialul video prezintă regulile de rezolvare ale exercițiilor care conțin operații de ordine diferite, paranteze rotunde și pătrate, prezentate de personaje din lectura suport. Exersarea și fixarea algoritmilor de calcul se realizează prin propunerea de exemple diverse care solicită atenția șiconcentrarea pe sarcina specifică.Personajul tutore oferă explicații despre regulile de scriere sau detalii de calcul.Exercițiile propuse sunt însoțite de ilustrații suport relevante realizate conform temei generale și variante de verificare cu explicații suplimentare, urmărindu-se fixarea cunoștințelor. Pentru promovarea lecturii se propune copiilor un nou material, „Pădurea Fermecată”, pentru a ghida firul logic al prezentării.Caracterul interactiv a fost introdus prin exercițiile care oferă timp de răspuns sau rezolvare individuală, dar și prin încurajarea personajului tutore care solicită răspunsuri copiilor.

Pornind de la o problemă care se rezolvă prin mai multe operații, materialul video prezintă pas cu pas rezolvarea și scrierea acesteia sub forma unui singur exercițiu în care se folosesc parantezele rotunde și pătrate. Sunt prezentate regulile de calcul, ordinea corectă a rezolvării operațiilor din exercițiu prin explicații ale personajului tutore. Copiii își pot fixa algoritmii prin rezolvarea unui exercițiu care utilizează limbajul matematic. Exercițiile propuse sunt însoțite de ilustrații suport relevante, realizate conform temei generale. Pentru promovarea lecturii se propune copiilor un nou material, „Pânza Charlottei”, pentru a ghida firul logic al prezentării. Caracterul interactiv a fost introdus prin exercițiile care oferă timp de rezolvare individuală. Exercițiile oferă variante de verificare care conțin explicații suplimentare cu scop de a fixa cunoștințele.

Pornind de la prezentarea unei probleme, copiii sunt dirijați spre descoperirea algoritmilor în calculul adunării cu numere naturale în concentrul 0 – 1 000 000. Descompunerea numerelor în ordine, gruparea ordinelor, scrierea numerelor păstrând corespondența ordinelor și verbalizarea rezolvărilor sunt elemente prezentate de personajul tutore care intervine cu notații sau indicații pe ecran. Spre finalul videoclipului se propune un joc tip labirint care solicită atenția copiilor, limbajul matematic și realizarea de calcule pentru a identifica traseul corect. Exercițiile propuse sunt însoțite de ilustrații suport relevante, realizate conform temei generale. Pentru promovarea lecturii se propune copiilor un nou material, „Pisicile războinice”, pentru a ghida firul logic al prezentării. Caracterul interactiv a fost introdus prin exercițiile care oferă timp de rezolvare individuală. Exercițiile oferă feedback care conțin explicații suplimentare cu scop de a fixa unoștințele.

Fișă de lucru pentru fixare în cadrul lecțiilor despre adunarea și scăderea numerelor de la 0 la 1000000 fără trecere peste ordin. Se propun variante diferite de exersare a calculelor. În feedback-ul pe răspunsuri incorecte se oferă informații despre algoritmi și corectitudinea calculelor. Exercițiile propuse sunt însoțite de ilustrații suport relevante, realizate conform temei generale a fișei. Formularul electronic conține alocare de punctaj pentru a permite autoevaluarea, feedback final și link special care permite reluarea. Forma de bază a resursei este formularul electronic Google.

Adunarea și scăderea numerelor de la 0 la 1000000

Valentina Stefan

29 august 2021 3:00

Materialul video prezintă proprietățile adunării sub forma unor experimente/jocuri pe care le inventează personajele. Asocierea /gruparea termenilor, schimbarea ordinii termenilor și influența lui 0 la adunare sunt prezentate intuitiv și în unele situații interactiv.Învățarea este dirijată de personajului tutore. Se propun exerciții prin care se identifică fiecare proprietate în parte apoi se repetă la final în scopul fixării cunoștințelor Pentru promovarea lecturii se propune copiilor un nou material, „Jurnalul unui puști”, pentru a ghida firul logic al prezentării și a introduce într-un mod atractiv toate proprietățile adunării. Caracterul interactiv a fost introdus prin exercițiile care oferă timp de răspuns sau rezolvare individuală, dar și prin încurajarea personajului tutore care solicită răspunsuri copiilor. Exercițiile oferă variante de verificare care conțin explicații suplimentare cu scop de în fixarea cunoștințelor.

Materialul video prezintă algoritmii adunării și scăderii numerelor naturale în concentrul 0 -1 000 000 fără trecere peste ordin, dirijând învățarea prin intermediul personajului tutore. Se propun exerciții de descompunere a numerelor în alte numere formate numai din unități, zeci, sute, mii ș.a.,schimbarea locului termenilor, asocierea acestora, realizarea de sume parțiale și suma finală. În exemplele aplicații se insistă pe acești algoritmi cu scopul de a forma automatismele. Poziționarea numerelor pe ordine și realizarea sumei sau a diferenței facilitează înțelegerea modalității de calcul. Se propune repetarea elementelor de limbaj matematic și se prezintă legătura dintre adunare și scădere ca modalitate de verificare. Pentru promovarea lecturii se propune copiilor un nou material, Vânătorii de cărți, pentru a ghida firul logic al prezentării. Caracterul interactiv a fost introdus prin exercițiile care oferă timp de răspuns sau rezolvare individuală, dar și prin încurajarea personajului tutore care solicită răspunsuri copiilor. Exercițiile oferă variante de verificare care conțin explicații suplimentare cu scop de în fixarea cunoștințelor.

Materialul este o fișă de lucru pentru fixare în cadrul lecțiilor care prezintă una din metodele de rezolvare a problemelor tip, metoda figurativă. Exercițiile propuse sprijină copiii să-și fixeze algoritmii de lucru prin enunțuri, imagini și schematizări. Aplicațiile diferite permit copiilor să identifice cât mai multe situații de aplicare a metodei de rezolvare, să identifice figurile corecte ale problemelor, calculele corespunzătoare sau să recompună textul unei probleme. Formularul electronic conține feedback cu explicații pentru reluarea calculelor și alocare de punctaj pentru a permite autoevaluarea.

Materialul prezintă una din metodele de rezolvare a problemelor tip, metoda comparației în situația specifică de eliminarea unei mărimi prin reducere.Textul de bază al problemei conține date care conduc la recunoașterea acestui tip. Se recomandă scrierea acestora unele sub altele conform enunțului pentru a putea identifica mai bine mărimile care se pot reduce.Copiii sunt sprijiniți să identifice algoritmii de rezolvare prin parcurgerea etapelor: cunoașterea enunțului problemei și identificarea datelor (enunțul este realizat în tema generală pe care o promovează videoclipul)- înțelegerea enunțului (prin imaginile vizuale care susțin textul sau intervențiile personajului tutore și revenirea pe date)- analiza și schematizarea problemei (prin scrierea datelor în linie și video cu explicații)- rezolvarea propriu-zisă (video cu explicațiii pas cu pas)- verificarea problemei. Prezentarea metodei comparației prin intermediul temei generale a videoclipului urmărește și promovarea lecturii în rândul copiilor.

Metode de rezolvare a problemelor cu Ina

Valentina Stefan

29 iunie 2021 3:00

Materialul prezintă una din metodele de rezolvare a problemelor tip, metoda comparației în situația specifică de eliminare a unei mărimi prin înlocuirea ei. Textul de bază al problemei conține date care conduc la recunoașterea acestui tip.Se recomandă scrierea acestora în linie și unele sub altele conform enunțului pentru a putea identifica mai bine mărimile care se pot elimina prin înlocuire.Copiii sunt sprijiniți să identifice algoritmii de rezolvare prin parcurgerea etapelor: cunoașterea enunțului problemei și identificarea datelor (enunțul este realizat în tema generală pe care o promovează videoclipul)- înțelegerea enunțului (prin imaginile vizuale care susțin textul sau intervențiile personajului tutore și revenirea pe date)- analiza și schematizarea problemei (prin scrierea datelor în linie și video cu explicații)- rezolvarea propriu-zisă (video cu explicațiii pas cu pas)- verificarea problemei. Prezentarea metodei comparației prin intermediul temei generale a videoclipului urmărește și promovarea lecturii în rândul copiilor.

Metoda figurativă (III) - Din lumea lui Harry Potter

Valentina Stefan

29 iunie 2021 3:00

Materialul prezintă una din metodele de rezolvarea problemelor, metoda figurativă. Textul de bază al problemei conține date care se pot figura prin desene.Copiii sunt sprijiniți să să parcurgă etapele în cunoașterea enunțului problemei și identificarea datelor (enunțul este realizat în tema generală pe care o promovează videoclipul), înțelegerea enunțului (prin imaginile vizuale care susțin textul sau intervențiile personajului tutore), analiza și schematizarea problemei (prin desen și video cu explicații), rezolvarea propriu-zisă (video cu explicațiii pas cu pas) și verificarea problemei. Prezentarea metodei figurative prin intermediul temei generale a videoclipului urmărește promovarea lecturii în rândul copiilor. La finalul problemei este prezentată verificarea rezultatului ca parte importantă din etapele de rezolvare ale problemelor.

Metoda mersului invers - Turnir la castel

Valentina Stefan

29 mai 2021 3:00

Materialul este o fișă de lucru pentru fixare în cadrul lecțiilor despre metoda mersului invers în rezolvarea problemelor. Exercițiile propuse sprijină copiii să-și fixeze algoritmii de lucru pe care i-au identificat în partea I în videoclipul care prezintă metoda. Sunt sprijiniți să înțeleagă enuțurile prin imagini și schematizări. Aplicațiile diferite permit copiilor să identifice cât mai multe situații de aplicare a metodei de rezolvare. Formularul electronic conține feedback și alocare de punctaj pentru a permite autoevaluarea. Forma de bază a resursei este formularul electronic Google.

Metoda figurativă (I) - Din lumea lui Harry Potter

Valentina Stefan

29 mai 2021 3:00

Materialul prezintă una din metodele de rezolvarea problemelor, metoda figurativă. Conține date care se pot figura prin segmente. Sprijină copiii să parcurgă etapele în cunoașterea enunțuluiproblemei (enunțul este prezentat sub forma unei povești), înțelegerea enunțului (prin imaginile vizuale care susțin textulsau intervențiile personajului tutore), analiza și schematizarea problemei (prin desen și video cu explicații), rezolvarea propriu-zisă (video cu explicațiii pas cu pas) și verificarea problemei. Prin prezentarea metodei a fost vizată promovarea lecturii în rândul copiilor. La etapele problemei avem verificarea rezultatelor problemei.

Metoda figurativă (II) - Din lumea lui Harry Potter

Valentina Stefan

29 mai 2021 3:00

Materialul prezintă una din metodele de rezolvarea problemelor, metoda figurativă. Conține date care se pot figura prin segmente. Sprijină copiii să parcurgă etapele în cunoaștereaenunțului problemei (enunțul este prezentat sub forma unei povești), înțelegerea enunțului (prin imaginile vizualecare susțin textul sau intervențiile personajului tutore), analiza și schematizarea problemei (prin desen și videocu explicații), rezolvarea propriu-zisă (video cu explicațiii pas cu pas) și verificarea problemei. Prin prezentarea metodei a fost vizată promovarea lecturii în rândul copiilor. La etapele problemei avem verificarea rezultatelor problemei. https://youtu.be/2bf3PTZmdKIForma de bază a resursei este PPT transformat în videoclip prin editorul online Youtube.

Grafice

Nicoleta Gidea

29 ianuarie 2021 2:00

Colecție de elemente, organizate în platforma Livresq, care conține un video 1:48 cu explicații despre grafice, realizat cu aplicația POWTOON1. Prezentarea resursei; titlul resursei, numele autorului, sigla proiectului,clasă, disciplină și competență specifică.2. Video explicativ, pe înțelesul elevilor, despre grafice3. Noțiuni teoretice 4. Elementele unui grafic.5. Chestionar de evaluare – itemii 1-5 fac referire la identificarea și extragerea informațiilor din grafice si tabele, pe baza suportului vizual.Itemii 6-10 vin în dezvoltarea acestei competețe și a legării ei de competența 2.4