Metoda grafică. Rezolvare de probleme

Nicoleta Laura Piros

29 decembrie 2021 2:00

Resursa educațională conține diferite situații de exersare a competenței de rezolvare de probleme cu operațiile aritmetice studiate, în concentrul 0-10000, prin metoda reprezentării grafice. Prin intermediul contextelor de învățare propuse elevii parcurg, pas cu pas, drumul de la citirea, analizarea și înțelegerea datelor problemei până la rezolvarea propriu-zisă a problemelor și obținerea rezultatelor.

Calculăm folosind unități de măsură

Nicoleta Laura Piros

29 decembrie 2021 2:00

Resursa educațională conține o suită de exerciții pentru formarea competenței de operare cu unități de măsurăstandardizate, fără transformări prin efectuarea unor calcule unor calcule folosind unități de măsură pentru lungime,masă,capacitate (volum), unități monetare.

Scăderea fără trecere peste ordin în concentrul 0-10 000

Nicoleta Laura Piros

29 noiembrie 2021 2:00

Resursa educațională conține o suită de exerciții pentru formarea competenței de scădere fără trecere peste ordin anumerelor naturale în concentrul 0 – 10 000, utilizând diverse procedee (prin descompunerea numerelor, pe numărătoare, calcul în scris). Pentru fiecare sarcină de lucru elevul primește feedback imediat, având posibilitatea reluării exercițiilor în cazul înregistrării unor erori de calcul.

Adunarea fără trecere peste ordin în concentrul 0-10 000

Nicoleta Laura Piros

29 octombrie 2021 3:00

Resursa educațională conține o suită de exerciții pentru formarea competenței de adunare fără trecere peste ordin a numerelor naturale în concentrul 0 – 10 000, utilizând diverse procedee (prin descompunerea numerelor, pe numărătoare, calcul în scris).

Rotunjirea la mii a numerelor naturale din concentrul 0-10000

Nicoleta Laura Piros

29 septembrie 2021 3:00

Prin intermediul unui scurt material video ce prezintă exemple concrete, elevii vor învăța cum se rotunjesc la mii numerele naturale în concentrul 0-10000.

Compararea fracțiilor cu același numitor

Nicoleta Laura Piros

29 mai 2021 3:00

Materialul video conține informații însoțite de reprezentări grafice despre compararea fracțiilor cu același numitor, mai mic sau egal cu 10, prezentate pe modelul Știu-Vreau să știu- Am învățat.

Șiruri de numere

Codrut Gabriel Morariu

29 aprilie 2021 3:00

Materialul este structurat pe mai multe secțiuni, cuprinzând, colecții de imagini și exerciții reprezentative pentru ilustrarea șirurilor de numere. La început am amintit noțiunile de șir crescător și șir descrescător. Secvența următoare solicită elevilor completarea unor șiruri, pe baza descoperirii regulilor de scriere a acestora. În secțiunea următoare am propus exerciții de descoperire a regulilor de formare a șirurilor și de identificare a „intrusului”. În secțiunea finală elevii au de format un mesaj din 5 litere descoperite prin găsirea numerelor care completează un șir inițial.

Materialul este structurat pe mai multe secțiuni, cuprinzând chestionar de reactualizare a perechilor de numere ce formează zecea întreagă, scheme de prezentare a procedeului de calcul în scris și exerciții aplicative.Pentru realizarea scăderilor cu trecere peste ordin prin folosirea procedeului de calcul în scris am prezentat scheme grafice pentru înțelegerea algoritmului. Transferul informațional este realizat în secțiunea de exersare, prin aplicarea procedeului de calcul în scris pentru trei exerciții propuse. Rezultatele acestor exerciții pot fi introduse în cadrul aplicației finale, elevii primind feedback sincron asupra corectitudinii rezolvării.

Organizarea datelor

Nicoleta Gidea

29 ianuarie 2021 2:00

Colecție de elemente, organizate în platforma Livresq, care conține un video 1,39 min cu explicații despre Organizarea datelor în tabele, realizat cu aplicația ANIMOTO.1.Prezentarea resursei; titlul resursei, numele autorului, sigla proiectului, clasă, disciplină și competență specifică.2. Activități de sortare: sunt prezentate fructe care au calități diferite, astfel: merele sunt dulci, bananele sunt moi, lămâile sunt acre, portocalele sunt dulci, pepenii sunt mari, strugurii sunt mici, apoi sunt prezentate elementele unui tabel, cu exemple (în video).3. Criteriu de sortare, activitate de sortare după un criteriu (un exemplu).4. Activități de extragere, sortare, ordonare a datelor dintr-un tabel dat (tabelul cu recompensele primite de Andrei timp de o săptămână și activitatea cu Orarul clasei).