Ordonarea numerelor naturale de la 0 la 1000

Didina Botgros

29 octombrie 2021 3:00

Material video despre ordonarea crescătoare/descrescătoare a numerelor naturale formate din trei cifre.Activitățile de învățare vizate de acest material constau în ordonarea crescătoare/descrescătoare a unor numere naturalede trei cifre prin compararea acestora două câte două, identificarea unor numere mai mici decât 1000 în condiții precizate, identificarea, scrierea și citirea relației de ordine între numere date.

Test - Unități de măsură

Didina Botgros

29 august 2021 3:00

În testul formativ propus este vizată competența 6.4. Identificarea şi utilizarea unităților de măsură uzuale pentru lungime, capacitate, masă (metrul, centimetrul, litrul, mililitrul, kilogramul, gramul) şi a unor instrumente adecvate.Prin itemii proiectați este testată capacitatea elevilor de a identifica instrumentele de măsură potrivite, de efectuare a unor măsurători și rezolvarea de probleme practice folosind unitățile de măsură învățate pentru lungime, capacitate și masă. Testul poate fi aplicat în mediul online, deoarece acesta este replicat în aplicația Google Forms. Elevul primește feedback imediat, așadar evaluarea este eficientă.

Test - Împărțirea numerelor naturale

Didina Botgros

29 iulie 2021 3:00

În testul formativ găsim efectuarea de înmulțiri şi împărțiri în concentrul 0-1000 prin adunări/scăderi repetate. Prin itemii proiectați este testată capacitatea elevilor de a rezolva prin împărțire exerciții și probleme variate. Testul poate fi aplicat în mediul online, deoarece acesta este replicat în aplicația Google Forms. Elevul primește feedback imediat, așadar evaluarea este eficientă.

Proba înmulțirii și a împărțirii

Didina Botgros

29 iulie 2021 3:00

Lecția Livresq are următorul cuprins:1. Despre lecție2. Descoperă! – material video3. Reține! – planșe4. Aplică! – Chestionar cu variante multiple de răspuns. Alege varianta corectă pentru proba fiecărei operații. Găsește pentru fiecare operație proba potrivită.5. Exersează! – fișă de lucru PDF editabil

Cazuri speciale de împărțire

Didina Botgros

29 iulie 2021 3:00

Lecția Livresq are următorul cuprins: 1. Despre lecție2. Descoperă! – material video3. Reține! – planșă cu cazurile speciale de împărțire 4. Aplică! - Joc wordwall- Chestionar cu variante multiple de răspuns. 5. Exersează! – fișă de lucru PDF editabil

Materialul prezintă scăderea cardinalelor unor mulțimi care au același număr de elemente. Sunt evidențiate modalitățile de grupare a elementelor unei mulțimi pentru determinarea cardinalului acesteia. Scăderea de termeni egali se face prin probleme practice, asociind apoi scăderea repetată cu operația de împărțire corespunzătoare. Se dau noțiunile specifice operației de împărțire (deîmpărțit, împărțitor, cât). Sunt propuse spre rezovare câteva probleme după imagini, probleme în care se asociază oprația de scădere repetată de termeni egali, cu operația de împărțire.

Test - Inmulțirea numerelor naturale

Didina Botgros

29 iunie 2021 3:00

În testul formativ propus este vizată competența 1.5. Efectuarea de înmulțiri şi împărțiri în concentrul 0-1000 prin adunări/scăderi repetate. Prin itemii proiectați este testată capacitatea elevilor de a rezolva prin înmulțire exerciții și probleme variate. Testul poate fi aplicat în mediul online, deoarece acesta este replicat în aplicația Google Forms. În mediul online,elevul primește feedback imediat, așadar evaluarea este eficientă.

Proprietățile înmulțirii

Didina Botgros

29 iunie 2021 3:00

Materialul evidențiază prin exemple concrete, proprietățile înmulțirii (comutativitate, asociativitate, element neutru) fără precizarea terminologiei. Se trece apoi la rezolvarea unor situații practice de aflare a unei sume de termeni egali prin aplicarea proprietăților înmulțirii.

Înmulțirea numerelor naturale prin adunare repetată

Didina Botgros

29 iunie 2021 3:00

Materialul prezintă adunarea cardinalelor unor mulțimi care au același număr de elemente. Sunt evidențiate modalitățile de grupare a elementelor unei mulțimi pentru determinarea cardinalului acesteia. Aflarea sumelor de termeni egali se face prin probleme practice, asociind apoi suma cu operația de înmulțire corespunzătoare. Se dau noțiunile de factor și produs. Sunt propuse spre rezovare câteva probleme după imagini, probleme în care se asociază oprația de adunare repetată de termeni egali, cu operația de înmulțire.

Măsurarea timpului Test

Didina Botgros

29 mai 2021 3:00

În testul formativ propus este vizată competența 6.2.Utilizarea unor unități de măsură pentru determinarea, compararea şi ordonarea duratelor unor evenimente variate, prin intermediul unor itemi obiectivi – cu alegere multiplă sau duală. Prin itemii proiectați este testată capacitatea elevilor dea rezolva exerciții variate: citirea ceasului, citirea unei file de calendar, aflarea duratelor unor evenimente variate din viața cotidiană. Testul poate fi aplicat în mediul online, deoarece acesta este replicat în aplicația Google Forms. În mediul online, elevul primește feedback imediat, așadar evaluarea este eficientă.

Măsurarea timpului. Ceasul

Didina Botgros

29 mai 2021 3:00

Lecția Livresq este structurată pe următoarele secvențe: 1.Ghicitoare – realizată în aplicația ChatterKids 2.Ceasul este un instrument pentru măsurarea timpului.Descoperă, în imagine, diverse tipuri de ceasuri. 3.Piticlic te învață să citești ceasul. (secvență video)4. Reține! 5. Aplică!- Citirea ceasurilor- Ordonarea ceasurilor- Probleme6. Joc wordwall7. Fișă de lucruActivități vizate în resursă: identificarea unor instrumente de măsurare a timpului: ceasul de perete, ceasul electronic, ceasul de mână, ceasul de buzunar, ceas cu pendul, ceas cu cuc; poziționarea acelor ceasului pe baza unei cerințe date şi citirea orei indicate, folosind pasul de 5 minute (ora 8 fix, ora 9 şi un sfert/15 minute, ora 10 şi jumătate/30 de minute, ora 7 şi 20 de minute etc.); realizarea unei corespondențe între ora indicată de ceasul cu ace indicatoare şi cel electronic; înregistrarea duratei unor activități şi ordonarea lor după criterii variate (durată, momentul începerii etc.).

Măsurarea timpului. Calendarul

Didina Botgros

29 mai 2021 3:00

Lecția Livresq cuprinde: 1.Introducere 2.Material video3. Reține! (Săptămâna, luna, anul, lunile anotimpurilor) 4. Aplică! (Joc – zilele săptămânii, Galerie – imagini anotimpuri, Joc – anotimpuri) 5.Verificare - chestionare- Alege cea mai potrivită estimare pentru durata fiecărei activități.- Urmărește cu atenție fila de calendar și completează enunțurile, plasând etichetele la locul potrivit.6. Rebus7. Sarcină de lucruRealizează și tu o filă de calendar pentru una din lunile de vacanță,în care să-ți notezi date importante, evenimente deosebite din acea lună.8. Fișă de lucru9. Cântece Activități vizate în resursă: ordonarea unor jetoane cu numele zilelor săptămânii sau ale lunilor anului; identificarea datei unor evenimente din viața personală a copilului; găsirea corespondenței dintre un eveniment şi anotimpul în care acesta are loc; completarea calendarului personal/calendarului clasei cu evenimente care au importanță pentru copii/activități extraşcolare.

Călător în țara mea/Forme de relief

Didina Botgros

29 aprilie 2021 3:00

Lecția Livresq cuprinde:1. Materialul video cu explicații teoretice pe baza imaginilor și a secvențelor video 2. Numește forma de relief prezentată în fiecare imagine din galerie. (galerie de imagini care reprezintă formele de relief) 3. Adevărat sau fals? (joc wordwall) 4. Citește și potrivește! (chestionar) 5. Puzzle – harta fizică a României 6. Sarcini de lucru: Localizează pe hartă, folosind aplicația Google Maps, localitatea în care trăiești. - Realizează un colaj foto cu imagini care surprind formele de relief din localitatea ta. Realizează un colaj foto cu imagini care surprind formele de relief din localitatea ta.Realizează un desen sau colaj folosind forme geometrice, prin care să reprezinți caracteristicile formelor de relief învățate astăzi.

Ce știu? Cât știu? Cum știu?

Didina Botgros

29 martie 2021 3:00

În testul formativ propus este vizată competența 1.6. Utilizarea unor denumiri și simboluri matematice, prin intermediul unor itemi obiectivi – cu alegere multiplă sau duală. Prin itemii proiectați este testată capacitatea elevilor de a rezolva exerciții variate de tipul: „Află suma/diferența/produsul/câtul/jumătatea/sfertul/dublul etc.”. Testul poate fi aplicat în mediul online, deoarece acesta este replicat în aplicația Google Forms. În mediul online, elevul primește feedback imediat, așadar evaluarea este eficientă. Fișa de evaluare este creată pentru a fi utilizată în cadrul unei lecții de recapitulare/evaluare.

Forme geometrice

Didina Botgros

1 martie 2021 2:00

Resursa - Lecție Livresq (un proiect cu o secțiune) este creată pentru a fi folosită pentru învățare și aprofundare. Cuprinde: material video pentru prezentarea formelor geometrice și identificarea lor în mediul apropiat; descrierea formelor geometrice (resursă acordeon); exerciții variate de recunoaștere a formelor geometrice, de identificare a numărului de forme geometrice dintr-un desen (chestionare); galerie de desene realizate din forme geometrice; sarcină de lucru.

Vrei să afli dacă eşti un bun ecologist?

Didina Botgros

1 martie 2021 2:00

Resursa cuprinde un chestionar Google Forms cu 9 întrebări referitoare la comportamentul unui bun ecologist și interpretarea chestionarului. Vrei să afli dacă ești un bun ecologist?