Un corp cu anticorpi!

Gabriel Vrinceanu

29 decembrie 2021 2:00

Cel ce are mai multe fețe!

Gabriel Vrinceanu

29 decembrie 2021 2:00

De ceea ce trebuie să ne temem!

Gabriel Vrinceanu

29 decembrie 2021 2:00

Un corp cu anticorpi!

Gabriel Vrinceanu

29 decembrie 2021 2:00

De la rațiune până la simțire!

Gabriel Vrinceanu

29 noiembrie 2021 2:00

Eu - tai - tu - tai - el - taie!

Gabriel Vrinceanu

29 noiembrie 2021 2:00

Vedeta secțiunii: roșia!

Gabriel Vrinceanu

29 noiembrie 2021 2:00

Capul face, capul trage!

Gabriel Vrinceanu

29 noiembrie 2021 2:00

De la rațiune până la simțire!

Gabriel Vrinceanu

29 noiembrie 2021 2:00

Activitățile de învățare vizate de acest material constau în aplicarea raportului ariilor și volumelor corpurilor asemenea în contexte variate. Resursa educațională poate fi utilizată de către cadrul didactic,la clasă sau online, fiind un bun suport pentru realizarea unei secvențe de lecție de 6 -9 minute. De asemenea, materialul poate fi parcurs individual de către elevi, în ritm propriu. Materialul propus poate constitui un material de sine stătător folosit pentru înțelegerea conceptelor de arii si de volum, dar poate fi privită și ca parte componentă a unei activități mai ample de învățare, activitate ce presupune atingerea mai multor competențe.

Arii și volume. Trunchiul de piramidă regulată

Raluca Tuliga

29 mai 2021 3:00

Activitățile de învățare vizate de acest material constau în aplicarea formulelor de arie și de volum ale trunchiului de piramidă regulată în contexte variate. Resursa educațională poate fi utilizată de către cadrul didactic,la clasă sau online, fiind un bun suport pentru realizarea unei secvențe de lecție de 9-12 minute. De asemenea, materialul poate fi parcurs individual de către elevi, în ritm propriu. Materialul propus poate constitui un material de sine stătător folosit pentru înțelegerea conceptelor de arii side volum, dar poate fi privită și ca parte componentă a unei activități mai ample de învățare, activitate ce presupune atingerea mai multor competențe.

Arii și volume. Trunchiul de con circular drept

Raluca Tuliga

29 mai 2021 3:00

Activitățile de învățare vizate de acest material constau în aplicarea formulelor de arie și de volum ale trunchiului de con circular drept în contexte variate. Resursa educațională poate fi utilizată de către cadrul didactic,la clasă sau online, fiind un bun suport pentru realizarea unei secvențe de lecție de 7-10 minute. De asemenea, materialul poate fi parcurs individual de către elevi, în ritm propriu. Materialul propus poate constitui un material de sine stătător folosit pentru înțelegerea conceptelor de arii side volum, dar poate fi privită și ca parte componentă a unei activități mai ample de învățare, activitate ce presupune atingerea mai multor competențe.

Aria și volumul sferei

Raluca Tuliga

29 mai 2021 3:00

Activitățile de învățare vizate de acest material constau înaplicarea formulelor de arie și de volum ale sferei în contextevariate.Resursa educațională poate fi utilizată de către cadrul didactic,la clasă sau online, fiind un bun suport pentru realizarea unei secvențe de lecție de 5-7 minute. De asemenea, materialul poate fi parcurs individual de către elevi, în ritm propriu. Materialul propus poate constitui un materialde sine stătător folosit pentru înțelegerea conceptelor de arii side volum, dar poate fi privită și ca parte componentă a uneiactivități mai ample de învățare, activitate ce presupune atingerea mai multor competențe.

Arii și volume. Piramida regulată

Raluca Tuliga

29 martie 2021 3:00

Activitățile de învățare vizate de acest material constau în aplicarea formulelor de arie și de volum ale piramidei regulate în contexte variate. Resursa educațională poate fi utilizată de către cadrul didactic, la clasă sau online, fiind un bun suport pentru realizarea unei secvențe de lecție de 5-7 minute. De asemenea, materialul poate fi parcurs individual de către elevi, în ritm propriu.Materialul propus poate constitui un material de sine stătător folosit pentru înțelegerea conceptelor de arii si de volum, dar poate fi privită și ca parte componentă a unei activități mai ample de învățare, activitate ce presupune atingerea mai multor competențe.

Arii și volume. Prisma dreaptă

Raluca Tuliga

29 martie 2021 3:00

Activitățile de învățare vizate de acest material constau în aplicarea formulelor de arie și de volum ale prismei drepte în contexte variate. Resursa educațională poate fi utilizată de către cadrul didactic, la clasă sau online, fiind un bun suport pentru realizarea unei secvențe de lecție de 7-10 minute. De asemenea, materialul poate fi parcurs individual de către elevi, în ritm propriu. Materialul propus poate constitui un material de sine stătător folosit pentru înțelegerea conceptelor de arii si volum, dar poate fi privită și ca parte componentă a unei activități mai ample de învățare, activitate ce presupune atingerea mai multor competențe.

Arii și volume. Conul circular drept

Raluca Tuliga

29 martie 2021 3:00

Activitățile de învățare vizate de acest material constau în aplicarea formulelor de arie și de volum ale conului circular drept în contexte variate.Resursa educațională poate fi utilizată de către cadrul didactic, la clasă sau online, fiind un bun suport pentru realizarea unei secvențe de lecție de 7-10 minute. De asemenea, materialul poate fi parcurs individual de către elevi, în ritm propriu.Materialul propus poate constitui un material de sine stătător folosit pentru înțelegerea conceptelor de arii si de volum, dar poate fi privită și ca parte componentă a unei activități mai ample de învățare, activitate ce presupune atingerea mai multor competențe.

Arii și volume. Cilindrul circular drept

Raluca Tuliga

29 martie 2021 3:00

Activitățile de învățare vizate de acest material constau în aplicarea formulelor de arie și de volum ale cilindrului circular drept în contexte variate. Resursa educațională poate fi utilizată de către cadrul didactic, la clasă sau online, fiind un bun suport pentru realizarea unei secvențe de lecție de 5-7 minute. De asemenea, materialul poate fi parcurs individual de către elevi, în ritm propriu. Materialul propus poate constitui un material de sine stătător folosit pentru înțelegerea conceptelor de arii si de volum, dar poate fi privită și ca parte componentă a unei activități mai ample de învățare, activitate ce presupune atingerea mai multor competențe.

Funcții. Graficul unei funcții

Sorina Mihaela Stoian

1 martie 2021 2:00

Materialul propus a fost conceput atât ca suport teoretic pentru predarea la clasă, cât și pentru studiul individual. Activitatea poate fi organizată la clasă frontal sau pe grupe,dar poate fi folosită foarte bine și pentru predarea online sau hibrid, fiind un bun suport pentru realizarea unei secvențe de lecție de 10-15 minute. Așadar materialul propus poate fi folosit atât în regim sincron cât și asincron.Resursa educațională propusă poate constitui un materialde sine stătător folosit pentru înțelegerea conceptului defuncție, dar poate fi privită și ca parte componentă a uneiactivități mai ample de învățare, activitate ce presupune atingerea mai multor competențe. Activitățile de învățare vizate de acest material constau în reprezentarea grafică a unor funcții numerice și determinarea indicatorilor tendinței centrale a unui set de date.

Funcții. Moduri de a defini o funcție

Sorina Mihaela Stoian

1 martie 2021 2:00

Materialul propus a fost conceput atât ca suport teoretic pentru predarea la clasă, cât și pentru studiul individual. Activitatea poate fi organizată la clasă frontal sau pe grupe,dar poate fi folosită foarte bine și pentru predarea online sau hibrid, fiind un bun suport pentru realizarea unei secvențe de lecție de 10-15 minute. Așadar materialul propus poate fi folosit atât în regim sincron cât și asincron. Resursa educațională propusă poate constitui un material de sine stătător folosit pentru înțelegerea conceptului de funcție, dar poate fi privită și ca parte componentă a unei activități mai ample de învățare, activitate ce presupune atingerea mai multor competențe. Activitățile de învățare vizate de acest material constau în determinarea elementelor unei funcții, corelarea elementelor unor funcții cu situații practice, sortarea și organizarea unor date după criterii de tip dependență funcțională.

Funcția de gradul I - partea a II-a

Sorina Mihaela Stoian

1 martie 2021 2:00

Materialul propus a fost conceput atât ca suport teoretic pentru predarea la clasă, cât și pentru studiul individual. Activitatea poate fi organizată la clasă frontal sau pe grupe,dar poate fi folosită foarte bine și pentru predarea online sau hibrid, fiind un bun suport pentru realizarea unei secvențe de lecție de 10-15 minute. Așadar materialul propus poate fi folosit atât în regim sincron cât și asincron.Resursa educațională propusă poate constitui un materialde sine stătător folosit pentru înțelegerea conceptului de funcție, dar poate fi privită și ca parte componentă a unei activități mai ample de învățare, activitate ce presupune atingerea mai multor competențe. Activitățile de învățare vizate de acest material constau în: determinarea coordonatelor punctului de intersecție a graficelor a două funcții și interpretarea acesteia ca soluție a unui sistem de două ecuații de gradul I cu două necunoscute, determinarea unei funcții care îndeplinește condiții date, verificarea coliniarității a trei sau mai multorpuncte de coordonate cunoscute.

Funcția de gradul I - partea I

Sorina Mihaela Stoian

1 martie 2021 2:00

Materialul propus a fost conceput atât ca suport teoretic pentru predarea la clasă, cât și pentru studiul individual.Activitatea poate fi organizată la clasă frontal sau pe grupe,dar poate fi folosită foarte bine și pentru predarea online sau hibrid, fiind un bun suport pentru realizarea unei secvențe de lecție de 10-15 minute. Așadar materialul propus poate fi folosit atât în regim sincron cât și asincron. Resursa educațională propusă poate constitui un materialde sine stătător folosit pentru înțelegerea conceptului de funcție, dar poate fi privită și ca parte componentă a uneiactivități mai ample de învățare, activitate ce presupune atingerea mai multor competențe. Activitățile de învățare vizate de acest material constau îndefinirea și reprezentarea grafică a funcției liniare, determinarea intersecțiilor graficului funcției liniare cu axelede coordonate, determinarea unor puncte care aparțin graficului funcției.