Model teză clasa a VII-a - sem. I

Sorina Mihaela Stoian

29 decembrie 2021 2:00

Variantă teză-semestrul I

Daniela Ifrim

29 decembrie 2021 2:00

Aria triunghiului

Daniela Ifrim

29 decembrie 2021 2:00

Aria triunghiului

Daniela Ifrim

29 decembrie 2021 2:00

Model teză clasa a VII-a - sem. I

Sorina Mihaela Stoian

29 decembrie 2021 2:00

Variantă teză-semestrul I

Daniela Ifrim

29 decembrie 2021 2:00

Pătratul

Daniela Ifrim

29 noiembrie 2021 2:00

Pătratul

Daniela Ifrim

29 noiembrie 2021 2:00

Modulul unui număr real

Lilla Pellegrini

29 octombrie 2021 3:00

Activitatea de învățare vizată de acest material constă în identificarea rezultatului corect dintr-o listă de răspunsuri posibile. Resursa educațională poate să constituie suport, dar și reper pentru cadrele didactice în activitatea la clasă sau online,secvența de lecție cuprinde exemple diferite față de manualele digitale. Pot fi alese diferite activități de învățare și parcursedoar acelea. Totodată materialul poate fi parcurs individual de către elevi, în ritm propriu. Resursa propusă poate constitui o secvență independentă pentru înțelegerea noțiunii de modulul unui număr real și aproprietăților modulului. Un rezultat palpabil al resursei, din perspectiva elevilor, ar fi posibilitatea de a aplica cunoștințele dobândite într-un context mai larg, resursa oferind oportunități sporite pentru învățare.

Compararea şi ordonarea numerelor reale

Lilla Pellegrini

29 octombrie 2021 3:00

Activitatea de învățare vizată de acest material constă în compararea numerelor reale utilizând modulul, aproximări, introducerea factorilor sub radical. Resursa educațională poate să constituie suport, dar și reper pentru cadrele didactice în activitatea la clasă sau online,secvența de lecție cuprinde exemple diferite față de manualele digitale. Pot fi alese diferite activități de învățare și parcursedoar acelea. Totodată materialul poate fi parcurs individual de către elevi, în ritm propriu.Resursa propusă poate constitui o secvență independentă pentru înțelegerea diferitelor metode de comparare (ordonare) anumerelor reale.Un rezultat palpabil al resursei, din perspectiva elevilor, ar fi posibilitatea de a aplica cunoștințele dobândite într-un contextmai larg, resursa oferind oportunități sporite pentru învățare.

Activitatea de învățare vizată de acest material este de demonstrarea proprietăților paralelogramelor particulare utilizând metode variate.Resursa propusă facilitează procesul de învățare prin oferirea mai multor perspective, participarea auto-dirijată a elevilor laactivitățile de învățare facilitează învățarea practică. Resursa propusă încurajează procesul de înțelegere, decodificare,organizare și sintetizează conținutul educațional, încurajând gândirea logică și raționamentul, deoarece materialul poate fiparcurs individual de către elevi, în ritmul lor propriu.Resursa educațională poate fi utilizată și de către cadrul didactic, la clasă sau online, fiind un bun suport pentrurealizarea unei secvențe de lecție.Resursa propusă poate fi un material independent utilizat pentru înțelegerea conceptelor despre centrul de greutate, dar poate fiprivită și ca parte componentă a unei serii de activități de învățare, activități care presupune atingerea mai multor competențe specifice. Un rezultat al parcurgerii acestei secvențe de către elevi ar fi umplerea unor goluri sau implicarea elevilor într-o învățare.

Activitatea de învățare vizată de acest material este de utilizarea liniei mijlocii pentru a demonstra paralelismul unor drepte. Resursa propusă facilitează procesul de învățare prin oferirea mai multor perspective, participarea auto-dirijată a elevilor laactivitățile de învățare facilitează învățarea practică. Resursa propusă încurajează procesul de înțelegere, decodificare,organizare și sintetizează conținutul educațional, încurajând gândirea logică și raționamentul, deoarece materialul poate fiparcurs individual de către elevi, în ritmul lor propriu.Resursa educațională poate fi utilizată și de către cadrul didactic, la clasă sau online, fiind un bun suport pentrurealizarea unei secvențe de lecție.Resursa propusă poate fi un material independent utilizat pentru înțelegerea conceptelor legate de linia mijlocie a triunghiului,dar poate fi privită și ca parte componentă a unei serii de activități de învățare, activități care presupun atingerea maimultor competențe specifice.Prin parcurgerea acestei secvențe elevul este pus în situații de învățare care sunt interconectate. Învățarea este orientată către elev, îî permite elevului să-şi aleagă conținutul şi instrumentele corespunzătoare propriilor interese, necesități. Scopul secvenței este eficientizarea procesul de învățare printr-o abordare diferită față de manual a conceptelor geometrice.

Test clasa a VII-a -numere reale

Sorina Mihaela Stoian

29 octombrie 2021 3:00

De la paralelogram la dreptunghi

Sorina Mihaela Stoian

29 octombrie 2021 3:00

Materialul propus a fost conceput atât ca suport teoretic pentru predarea la clasă, cât și pentru studiul individual.Activitatea poate fi organizată la clasă frontal sau pe grupe, dar poate fi folosită foarte bine și pentru predarea online sau hibrid, fiind un bun suport pentru realizarea unei secvențe de lecție de 5-7 minute. Așadar materialul propus poate fi folosit atât în regim sincron cât și asincron.Resursa educațională propusă poate constitui un material de sine stătător folosit pentru enunțarea și demonstrarea proprietății pe care dreptunghiul o are în plus față de paralelogram și anume congruența diagonalelor sale, dar și pentru aplicarea acestei proprietăți în rezolvarea unor probleme. Activitățile de învățare vizate de acest material constau în demonstrarea și utilizarea proprietăților unui dreptunghi, în modelarea geometrică a unei situații concrete, argumentarea demersului de rezolvare a unei probleme de geometrie și realizarea de conexiuni practic-aplicative.

Aproximarea numerelor iraționale

Sorina Mihaela Stoian

29 octombrie 2021 3:00

Materialul propus a fost conceput atât ca suport teoretic pentru predarea la clasă, cât și pentru studiul individual.Activitatea poate fi organizată la clasă frontal sau pe grupe, dar poate fi folosită foarte bine și pentru predarea online sau hibrid,fiind un bun suport pentru realizarea unei secvențe de lecție de 5-7 minute. Așadar materialul propus poate fi folosit atât în regim sincron cât și asincron.Resursa educațională propusă poate constitui un material de sine stătător folosit pentru identificarea și aproximarea unui număr irațional. Activitățile de învățare vizate de acest material constau în identificarea unui număr irațional, aproximarea acestuia, încadrarea între doi întregi consecutivi.

Test clasa a VII-a -numere reale

Sorina Mihaela Stoian

29 octombrie 2021 3:00

Rădăcina pătrată a unui număr rațional pozitiv

Sorina Mihaela Stoian

29 septembrie 2021 3:00

Activitățile de învățare vizate de acest material constau în identificarea relației între puterea cu exponent 2 și rădăcina pătrată a pătratului unui număr rational pozitiv, identificarea rădăcinii pătrate din pătratul unui număr rational pozitiv utilizând scrierea sub formă de putere cu exponent 2.

Numere iraționale - exemple

Lilla Pellegrini

29 septembrie 2021 3:00

Activitatea de învățare vizată de acest material constă în recunoaşterea unui număr irațional dintr-o mulțime de numere date. Resursa educațională poate să constituie suport, dar și reper pentru cadrele didactice în activitatea la clasă sau online, secvența de lecție cuprinde exemple diferite față de manualele digitale. Pot fi alese diferite activități de învățare și parcurse doar acelea. Totodată materialul poate fi parcurs individual de către elevi, în ritm propriu. Resursa propusă poate constitui o secvență independentă pentru înțelegerea noțiunii de număr irațional. Un rezultat palpabil al resursei, din perspectiva elevilor, ar fi posibilitatea de a aplica cunoștințele dobândite într-un contextmai larg, resursa oferind oportunități sporite pentru învățare.

Mulțimea numerelor reale

Lilla Pellegrini

29 septembrie 2021 3:00

Activitatea de învățare vizată de acest material constă în sortarea unor numere naturale, întregi, raționale sau iraționale în funcție de mulțimea căreia îi aparțin utilizând terminologia adecvată.Resursa educațională poate să constituie suport, dar și reper pentru cadrele didactice în activitatea la clasă sau online, secvența de lecție cuprinde exemple diferite față de manualele digitale. Pot fi alese diferite activități de învățare și parcurse doar acelea. Totodată materialul poate fi parcurs individual de către elevi, în ritm propriu. Resursa propusă poate constitui o secvență independentă pentru înțelegerea noțiunii de număr real și a relației de incluziune dintre cele patru mulțimi de numere studiate în gimnaziu. Un rezultat palpabil al resursei, din perspectiva elevilor, ar fi posibilitatea de a aplica cunoștințele dobândite într-un context mai larg, resursa oferind oportunități sporite pentru învățare.

Patrulaterul convex

Lilla Pellegrini

29 septembrie 2021 3:00

Activitatea de învățare vizată de acest material este descrierea unor proprietăți ale unghiurilor unor patrulatere convexe.Resursa propusă facilitează procesul de învățare prin oferirea mai multor perspective, participarea auto-dirijată a elevilor la activitățile de învățare facilitează învățarea practică. Resursa propusă încurajează procesul de înțelegere, decodificare, organizare și sintetizează conținutul educațional, încurajând gândirea logică și raționamentul, deoarece materialul poate fiparcurs individual de către elevi, în ritmul lor propriu. Resursa educațională poate fi utilizată și de către cadrul didactic, la clasă sau online, fiind un bun suport pentru realizarea unei secvențe de lecție.Resursa propusă poate fi un material independent utilizat pentru înțelegerea conceptelor despre patrulaterele convexe, dar poate fi privită și ca parte componentă a unei serii de activități de învățare, activități care presupune atingerea mai multor competențe specifice.Un rezultat al parcurgerii acestei secvențe de către elevi ar fi umplerea unor goluri sau implicarea elevilor într-o învățare activă, adaptabilă ritmului lor propriu. Învățarea este orientată către elev, îî permite elevului să-şi aleagă conținutul şi instrumentele corespunzătoare propriilor interese, necesități.Scopul secvenței este eficientizarea procesul de învățare printr-o abordare diferită față de manual a conceptelor geometrice.

Paralelogramul

Lilla Pellegrini

29 septembrie 2021 3:00

Activitatea de învățare vizată de acest material este de descrierea unor proprietăți ale laturilor unor patrulatere particulare. Resursa propusă facilitează procesul de învățare prin oferirea mai multor perspective, participarea auto-dirijată a elevilor la activitățile de învățare facilitează învățarea practică. Resursa propusă încurajează procesul de înțelegere, decodificare, organizare și sintetizează conținutul educațional, încurajând gândirea logică și raționamentul, deoarece materialul poate fi parcurs individual de către elevi, în ritmul lor propriu. Resursa educațională poate fi utilizată și de către cadrul didactic, la clasă sau online, fiind un bun suport pentru realizarea unei secvențe de lecție. Resursa propusă poate fi un material independent utilizat pentru înțelegerea conceptelor legate de paralelogram, dar poate fi privită și ca parte omponentă a unei serii de activități de învățare, activități care presupun atingerea mai multor competențe specifice.Prin parcurgerea acestei secvențe elevul este pus în situații de învățare care sunt interconectate. Învățarea este orientată către elev, îî permite elevului să-şi aleagă conținutul şi instrumentele corespunzătoare propriilor interese, necesități.Scopul secvenței este eficientizarea procesul de învățare printr-o abordare diferită față de manual a conceptelor geometrice.

Rădăcina pătrată a pătratului unui număr natural

Sorina Mihaela Stoian

29 septembrie 2021 3:00

Materialul propus a fost conceput atât ca suport teoretic pentru predarea la clasă, cât și pentru studiul individual.Activitatea poate fi organizată la clasă frontal sau pe grupe, dar poate fi folosită foarte bine și pentru predarea online sau hibrid,fiind un bun suport pentru realizarea unei secvențe de lecție de 5-7 minute. Așadar materialul propus poate fi folosit atât înregim sincron cât și asincron.Resursa educațională propusă poate constitui un material de sine stătător folosit pentru definirea, identificarea și aplicarea noțiunii de rădăcină pătrată pornind de la pătratul perfect.Activitățile de învățare vizate de acest material constau în identificarea pătratelor unor numere naturale dintr-o enumerare de numere date, identificarea relației între puterea cu exponent 2 și rădăcina pătrată a pătratului unui număr natural, identificarea rădăcinii pătrate din pătratul unui număr natural utilizând scrierea sub formă de putere cu exponent 2.

Paralelogramul - proprietate referitoare la unghiuri

Sorina Mihaela Stoian

29 septembrie 2021 3:00

Materialul propus a fost conceput atât ca suport teoretic pentru predarea la clasă, cât și pentru studiul individual.Activitatea poate fi organizată la clasă frontal sau pe grupe, dar poate fi folosită foarte bine și pentru predarea online sau hibrid,fiind un bun suport pentru realizarea unei secvențe de lecție de 5-7 minute. Așadar materialul propus poate fi folosit atât înregim sincron cât și asincron.Resursa educațională propusă poate constitui un material de sine stătător folosit pentru enunțarea și demonstrarea proprietății unui paralelogram de a avea unghiurile opuse congruente două câte două, dar și pentru aplicarea acestei proprietăți în rezolvarea unor probleme cu caracter practic. Activitățile de învățare vizate de acest material constau în demonstrarea și utilizarea proprietăților unui paralelogram, înmodelarea geometrică a unei situații concrete, argumentarea demersului de rezolvare a unei probleme de geometrie și realizarea de conexiuni practic-aplicative.

Cazurile de congruență a două triunghiuri - recapitulare

Sorina Mihaela Stoian

29 august 2021 3:00

Materialul propus a fost conceput atât ca suport teoretic pentru predarea la clasă, cât și pentru studiul individual.Activitatea poate fi organizată la clasă frontal sau pe grupe, dar poate fi folosită foarte bine și pentru predarea online sau hibrid, fiind un bun suport pentru realizarea unei secvențe de lecție de 5-7 minute. Așadar materialul propus poate fi folosit atât în regim sincron cât și asincron. Resursa educațională propusă poate constitui un material de sine stătător folosit pentru recapitularea cazurilor de congruență a două triunghiuri și aplicarea acestora în rezolvarea unor probleme cu caracter practic.Activitățile de învățare vizate de acest material constau în modelarea geometrică a unei situații concrete, asociind acesteia un desen, implicând şi estimări (de exemplu, un traseu acasă – şcoală – teren de sport, reprezentat printr-un triunghi), agumentarea demersului de rezolvare a unei probleme de geometrie și realizarea de conexiuni interdisciplinare sau practic-aplicative.

Operații cu numere întregi - recapitulare

Sorina Mihaela Stoian

29 august 2021 3:00

Materialul propus a fost conceput atât ca suport teoretic pentru predarea/recapitularea la clasă, cât și pentru studiul individual.Activitatea poate fi organizată la clasă frontal sau pe grupe, dar poate fi folosită foarte bine și pentru predarea online sau hibrid, fiind un bun suport pentru realizarea unei secvențe de lecție de 5-7 minute. Așadar materialul propus poate fi folosit atât în regim sincron cât și asincron. Resursa educațională propusă poate constitui un material de sine stătător folosit pentru recapitularea la începutul clasei a 7-a, a operațiilor de adunare,scădere, înmulțire, împărțire și ridicare la putere cu numere întregi. Activitățile de învățare vizate de acest material constau în aplicarea unor proprietăți ale operațiilor cu numere întregi pentru optimizarea calculelor numerice, utilizarea regulilor de calcul cu puteri (calcule numerice).

Sistem de axe ortogonale în plan

Sorina Mihaela Stoian

29 iulie 2021 3:00

Materialul propus a fost conceput atât ca suport teoretic pentru predarea la clasă, cât și pentru studiul individual.Activitatea poate fi organizată la clasă frontal sau pe grupe, dar poate fi folosită foarte bine și pentru predarea online sau hibrid, fiind un bun suport pentru realizarea unei secvențe de lecție de 5-7 minute. Așadar materialul propus poate fi folosit atât în regim sincron cât și asincron. Resursa educațională propusă poate constitui un material de sine stătător folosit pentru înțelegerea noțiunii de produs cartezian a două mulțimi, înțelegerea conceptului de sistem de axe ortogonale în plan, dar poate fi privită și ca parte componentă a unei activități mai ample de învățare, activitate ce presupune atingerea mai multor competențe. Activitățile de învățare vizate de acest material constau în determinarea produsului cartezian a două mulțimi și în reprezentarea într-un sistem de axe ortogonale a unor puncte având coordonatele numere reale .

Distanța dintre două puncte din plan

Sorina Mihaela Stoian

29 iulie 2021 3:00

Materialul propus a fost conceput atât ca suport teoretic pentru predarea la clasă, cât și pentru studiul individual. Activitatea poate fi organizată la clasă frontal sau pe grupe, dar poate fi folosită foarte bine și pentru predarea online sau hibrid, fiind un bun suport pentru realizarea unei secvențe de lecție de 5-7 minute. Așadar materialul propus poate fi folosit atât în regim sincron cât și asincron. Resursa educațională propusă poate constitui un material de sine stătător folosit pentru înțelegerea și aplicarea formulei ce exprimă distanța dintre două puncte în plan. Formula este dedusă în sistemul de axe ortogonale cu ajutorul teoremei lui Pitagora. Activitatea de învățare vizată de acest material constă în exprimarea distanței dintre două puncte în plan ca lungimea ipotenuzei unui triunghi dreptunghic într-un sistem de axe ortogonale.

Aria trapezului

Sorina Mihaela Stoian

29 mai 2021 3:00

Materialul propus a fost conceput atât ca suport teoretic pentrupredarea la clasă, cât și pentru studiul individual.Activitatea poate fi organizată la clasă frontal sau pe grupe, dar poate fi folosită foarte bine și pentru predarea online sau hibrid,fiind un bun suport pentru realizarea unei secvențe de lecție de 3-5 minute. Așadar materialul propus poate fi folosit atât în regim sincron cât și asincron.Resursa educațională propusă poate constitui un material de sine stătător folosit pentru înțelegerea și aplicarea noțiunii de arie în cazul trapezului. Aceasta poate fi privită și ca parte componentă a unei activități mai ample de învățare, activitatece presupune atingerea mai multor competențe. Activitățile de învățare vizate de acest material constau în deducerea formulelor de calcul ale ariei trapezului, rezolvarea unor probleme ce au la bază folosirea formulelor de arie învățate.

Triunghiuri - Criterii de asemănare

Raluca Tuliga

29 aprilie 2021 3:00

Activitățile de învățare vizate de acest material constau în aplicarea criteriilor de asemănare a două triunghiuri în contexte variate. Resursa educațională poate fi utilizată de către cadrul didactic,la clasă sau online, fiind un bun suport pentru realizarea unei secvențe de lecție de 5-7 minute. De asemenea, materialul poate fi parcurs individual de către elevi, în ritm propriu. Materialul propus poate constitui un material de sine stătător folosit pentru înțelegerea conceptelor legate de criteriile deasemănare a triunghiurilor, dar poate fi privită și ca parte componentă a unei activități mai ample de învățare, activitate ce presupune atingerea mai multor competențe.

Raportul de asemănare

Raluca Tuliga

29 aprilie 2021 3:00

Activitățile de învățare vizate de acest material constau înprezentarea noțiunii de raport de asemănare și aplicarea raportului ariilor a două triunghiuri asemenea în contex tevariate.Resursa educațională poate fi utilizată de către cadrul didactic,la clasă sau online, fiind un bun suport pentru realizarea unei secvențe de lecție de 6-8 minute. De asemenea, materialul poate fi parcurs individual de către elevi, în ritm propriu. Materialul propus poate constitui un material de sine stătător folosit pentru înțelegerea conceptelor legate de raportul de asemănare a două triunghiuri asemenea, dar poate fi privită și ca parte componentă a unei activități mai ample de învățare, activitate ce presupune atingerea mai multor competențe.

Aria triunghiului

Sorina Mihaela Stoian

29 aprilie 2021 3:00

Materialul propus a fost conceput atât ca suport teoretic pentru predarea la clasă, cât și pentru studiul individual.Activitatea poate fi organizată la clasă frontal sau pe grupe, dar poate fi folosită foarte bine și pentru predarea online sau hibrid, fiind un bun suport pentru realizarea unei secvențe de lecție de 3-5 minute. Așadar materialul propus poate fi folosit atât în regim sincron cât și asincron.Resursa educațională propusă poate constitui un material de sine stătător folosit pentru înțelegerea și aplicarea noțiunii de arie a triunghiului. Aceasta poate fi privită și ca parte componentă a unei activități mai ample de învățare, activitate ce presupune atingerea mai multor competențe. Activitățile de învățare vizate de acest material constau în prezentarea formulelor de calcul ale ariei triunghiului oarecare, dreptunghic și respectiv echilateral, rezolvarea unor probleme ce au la bază folosirea acestor formule.

Aria paralelogramului

Sorina Mihaela Stoian

29 aprilie 2021 3:00

Materialul propus a fost conceput atât ca suport teoretic pentru predarea la clasă, cât și pentru studiul individual. Activitatea poate fi organizată la clasă frontal sau pe grupe, dar poate fi folosită foarte bine și pentru predarea online sau hibrid, fiind un bun suport pentru realizarea unei secvențe de lecție de 3-5 minute. Așadar materialul propus poate fi folosit atât în regim sincron cât și asincron.Resursa educațională propusă poate constitui un material de sine stătător folosit pentru înțelegerea și aplicarea noțiunii de arie a paralelogramului. Aceasta poate fi privită și ca parte componentă a unei activități mai ample de învățare, activitate ce presupune atingerea mai multor competențe.Activitățile de învățare vizate de acest material constau în deducerea formulei de calcul a ariei paralelogramului plecând de la formula ariei triunghiului și rezolvarea unor probleme ce au la bază folosirea formulelor de arie învățate.

Aria rombului

Sorina Mihaela Stoian

29 aprilie 2021 3:00

Materialul propus a fost conceput atât ca suport teoretic pentru predarea la clasă, cât și pentru studiul individual.Activitatea poate fi organizată la clasă frontal sau pe grupe, dar poate fi folosită foarte bine și pentru predarea online sau hibrid, fiind un bun suport pentru realizarea unei secvențe de lecție de 3-5 minute. Așadar materialul propus poate fi folosit atât în regim sincron cât și asincron.Resursa educațională propusă poate constitui un material de sine stătător folosit pentru înțelegerea și aplicarea noțiunii dearie a rombului. Aceasta poate fi privită și ca parte componentă a unei activități mai ample de învățare, activitate ce presupune atingerea mai multor competențe.Activitățile de învățare vizate de acest material constau în deducerea formulelor de calcul ale ariei rombului pornind de la aria triunghiului dreptunghic, rezolvarea unor probleme cu caracter practic ce au la bază folosirea formulelor de arie învățate.

Aria dreptunghiului. Aria pătratului

Sorina Mihaela Stoian

29 aprilie 2021 3:00

Materialul propus a fost conceput atât ca suport teoretic pentru predarea la clasă, cât și pentru studiul individual.Activitatea poate fi organizată la clasă frontal sau pe grupe, dar poate fi folosită foarte bine și pentru predarea online sau hibrid,fiind un bun suport pentru realizarea unei secvențe de lecție de 3-5 minute. Așadar materialul propus poate fi folosit atât în regim sincron cât și asincron.Resursa educațională propusă poate constitui un material de sine stătător folosit pentru înțelegerea și aplicarea noțiunii de arie în cazul pătratului și al dreptunghiului. Aceasta poate fi privită și ca parte componentă a unei activități mai ample de învățare, activitate ce presupune atingerea mai multor competențe. Activitățile de învățare vizate de acest material constau în deducerea formulelor de calcul ale ariei dreptunghiului și pătratului, rezolvarea unor probleme ce au la bază folosirea formulelor de arie învățate.

Noțiuni de trigonometrie în triunghiul dreptunghic (I)

Rodica Doinita Cocalea

29 martie 2021 3:00

Materialul propus a fost conceput atât ca suport pentru predarea la clasă, cât și pentru studiul individual. Demersul de învățare-evaluare poate fi organizat la clasă individual, frontal sau pe grupe, dar poate fi folosit foarte bine și pentru activitatea online sau hibrid, fiind un bun suport pentru realizarea unei secvențe de lecție de 15-20 minute. Materialul propus poate fi folosit atât în regim sincron cât și asincron. Resursa propusă poate fi folosită singură sau ca parte componentă a unei activități mai ample de învățare, activitate ce presupune atingerea mai multor competențe. Activitatea de învățare vizată de acest material constă în calcularea sinusului, cosinusului, tangentei și cotangentei pentru unghiuri ascuțite ale unui triunghi dreptunghic.

Noțiuni de trigonometrie în triunghiul dreptunghic (II)

Rodica Doinita Cocalea

29 martie 2021 3:00

Materialul propus a fost conceput atât ca suport pentru predarea la clasă, cât și pentru studiul individual. Demersul de învățare-evaluare poate fi organizat la clasă individual, frontal sau pe grupe, dar poate fi folosit foarte bine și pentru activitatea online sau hibrid, fiind un bun suport pentru realizarea unei secvențe de lecție de 15-20 minute. Materialul propus poate fi folosit atât în regim sincron cât și asincron. Resursa propusă poate fi folosită singură sau ca parte componentă a unei activități mai ample de învățare, activitate ce presupune atingerea mai multor competențe. Activitatea de învățare vizată de acest material constă în determinarea valorilor pentru sinusului, cosinusului, tangenta și cotangenta unghiurilor de 30 0, 45 0 sau 60 0 .

Aplicații - relații metrice în triunghi dreptunghic

Rodica Doinita Cocalea

1 martie 2021 2:00

Materialul propus a fost conceput atât ca suport pentru predarea la clasă, cât și pentru studiul individual. Demersul de învățare-evaluare poate fi organizat la clasă individual, frontal sau pe grupe, dar poate fi folosit foarte bine și pentru activitatea online sau hibrid, fiind un bun suport pentru realizarea unei secvențe de lecție de 10-15 minute. Materialul propus poate fi folosit atât în regim sincron cât și asincron. Resursa propusă poate fi folosită singură sau ca parte componentă a unei activități mai ample de învățare, activitate ce presupune atingerea mai multor competențe.Activitatea de învățare vizată de acest material constă în aplicarea teoremei lui Pitagora, a teoremei înălțimii sau a catetei, pentru a determina elementele unui triunghi dreptunghic.

Teorema înălțimii

Rodica Doinita Cocalea

1 martie 2021 2:00

Materialul propus a fost conceput atât ca suport teoretic pentru predarea la clasă, cât și pentru studiul individual.Activitatea poate fi organizată la clasă frontal sau pe grupe, dar poate fi folosită foarte bine și pentru predarea online sau hibrid, fiind un bun suport pentru realizarea unei secvențe de lecție de 10-15 minute.Materialul propus poate fi folosit atât în regim sincron cât și asincron. Resursa propusă poate fi folosită singură sau ca parte componentă a unei activități mai ample de învățare, activitatece presupune atingerea mai multor competențe. Activitatea de învățare vizată de acest material constă în determinarea elementelor unui triunghi dreptunghic identificat în configurații geometrice sau practice date, utilizând teorema înălțimii.