Unități de măsură pentru arie

Raluca Tuliga

29 decembrie 2021 2:00

Activitățile de învățare vizate de acest material constau în transformarea unităților de măsură pentru arie, calculul ariilor și utilizarea acestora în contexte variate.Resursa educațională poate fi utilizată de către cadrul didactic, la clasă sau online, fiind un bun suport pentru realizarea unei secvențe de lecție de 7 - 10 minute. De asemenea, materialul poate fi parcurs individual de către elevi, în ritm propriu.Materialul propus poate constitui un material de sine stătător folosit pentru înțelegerea transformărilor unităților de măsură pentru arie și calculul ariilor suprafețelor, dar poate fi privită și ca parte componentă a unei activități mai ample de învățare, activitate ce presupune atingerea mai multor competențe.

Unități de măsură pentru lungime

Raluca Tuliga

29 decembrie 2021 2:00

Activitățile de învățare vizate de acest material constau în transformarea unităților de măsură pentru lungime, calculul perimetrelor și utilizarea acestora în contexte variate.Resursa educațională poate fi utilizată de către cadrul didactic, la clasă sau online, fiind un bun suport pentru realizarea unei secvențe de lecție de 6 - 8 minute. De asemenea, materialul poate fi parcurs individual de către elevi, în ritm propriu.Materialul propus poate constitui un material de sine stătător folosit pentru înțelegerea transformărilor unităților de măsură pentru lungime și calculul perimetrelor, dar poate fi privită și ca parte componentă a unei activități mai ample de învățare, activitate ce presupune atingerea mai multor competențe

Unități de măsură pentru volum

Raluca Tuliga

29 decembrie 2021 2:00

Activitățile de învățare vizate de acest material constau în transformarea unităților de măsură pentru volum, calculul volumelor și utilizarea acestora în contexte variate.Resursa educațională poate fi utilizată de către cadrul didactic, la clasă sau online, fiind un bun suport pentru realizarea unei secvențe de lecție de 5 - 7 minute. De asemenea, materialul poate fi parcurs individual de către elevi, în ritm propriu. Materialul propus poate constitui un material de sine stătător folosit pentru înțelegerea transformărilor unităților de măsură pentru volum și calculul volumelor, dar poate fi privită și ca parte componentă a unei activități mai ample de învățare, activitate ce presupune atingerea mai multor competențe.

Activitățile de învățare vizate de acest material constau în efectuarea de calcule cu fracții folosind proprietăți ale operațiilor aritmetice. Resursa educațională poate fi utilizată de către cadrul didactic, la clasă sau online, fiind un bun suport pentru realizarea unei secvențe de lecție de 5 -7 minute. De asemenea, materialul poate fi parcurs individual de către elevi, în ritm propriu. Materialul propus poate constitui un material de sine stătător folosit pentru înțelegerea operațiilor cu fracții zecimale, dar poate fi privită și ca parte componentă a unei activități mai ample de învățare, activitate ce presupune atingerea mai multor competențe.

Activitățile de învățare vizate de acest material constau în efectuarea de calcule cu fracții folosind proprietăți ale operațiilor aritmetice. Resursa educațională poate fi utilizată de către cadrul didactic, la clasă sau online, fiind un bun suport pentru realizarea unei secvențe de lecție de 5 -7 minute. De asemenea, materialul poate fi parcurs individual de către elevi, în ritm propriu. Materialul propus poate constitui un material de sine stătător folosit pentru înțelegerea operațiilor cu fracții zecimale, dar poate fi privită și ca parte componentă a unei activități mai ample de învățare, activitate ce presupune atingerea mai multor competențe.

Activitățile de învățare vizate de acest material constau în efectuarea de calcule cu fracții folosind proprietăți ale operațiilor aritmetice.Resursa educațională poate fi utilizată de către cadrul didactic, la clasă sau online, fiind un bun suport pentru realizarea unei secvențe de lecție de 5 -7 minute. De asemenea, materialul poate fi parcurs individual de către elevi, în ritm propriu. Materialul propus poate constitui un material de sine stătător folosit pentru înțelegerea operațiilor cu fracții zecimale, dar poate fi privită și ca parte componentă a unei activități mai ample de învățare, activitate ce presupune atingerea mai multor competențe.

Activitățile de învățare vizate de acest material constau în transformarea fracțiilor ordinare în fracții zecimale. Resursa educațională poate fi utilizată de către cadrul didactic, la clasă sau online, fiind un bun suport pentru realizarea unei secvențe de lecție de 5 -7 minute. De asemenea, materialul poate fi parcurs individual de către elevi, în ritm propriu. Materialul propus poate constitui un material de sine stătător folosit pentru înțelegerea operațiilor cu fracții ordinare și fracții zecimale, dar poate fi privită ca parte componentă a unei activități mai ample de învățare, activitate ce presupune atingerea mai multor competențe.

Criterii de divizibilitate

Raluca Tuliga

29 octombrie 2021 3:00

Activitățile de învățare vizate de acest material constau în identificarea numerelor prime și a numerelor compuse și utilizarea acestora în contexte variate.Resursa educațională poate fi utilizată de către cadrul didactic, la clasă sau online, fiind un bun suport pentru realizarea unei secvențe de lecție de 7 - 9 minute. De asemenea, materialul poate fi parcurs individual de către elevi, în ritm propriu. Materialul propus poate constitui un material de sine stătător folosit pentru înțelegerea criteriilor de divizibilitate, dar poate fi privită și ca parte componentă a unei activități mai ample de învățare, activitate ce presupune atingerea mai multor competențe.

Numere prime. Numere compuse

Raluca Tuliga

29 octombrie 2021 3:00

Activitățile de învățare vizate de acest material constau în identificarea numerelor prime și a numerelor compuse și utilizarea acestora în contexte variate.Resursa educațională poate fi utilizată de către cadrul didactic, la clasă sau online, fiind un bun suport pentru realizarea unei secvențe de lecție de 6 - 8 minute. De asemenea, materialul poate fi parcurs individual de către elevi, în ritm propriu.Materialul propus poate constitui un material de sine stătător folosit pentru înțelegerea numerelor prime și a numerelor compuse, dar poate fi privită și ca parte componentă a unei activități mai ample de învățare, activitate ce presupune atingerea mai multor competențe.

Pătrate perfecte. Cuburi perfecte

Raluca Tuliga

29 septembrie 2021 3:00

Activitățile de învățare vizate de acest material constau în analizarea faptului că un număr este sau nu pătratul unuinumăr natural (utilizând ultima cifră, încadrarea între pătratele a două numere naturale consecutive) și verificarea faptului căun număr este sau nu cub perfect.Resursa educațională poate fi utilizată de către cadrul didactic, la clasă sau online, fiind un bun suport pentru realizarea unei secvențe de lecție de 7 - 9 minute. De asemenea, materialul poate fi parcurs individual de către elevi, în ritm propriu.Materialul propus poate constitui un material de sine stătător folosit pentru înțelegerea operațiilor cu numere naturale, darpoate fi privită și ca parte componentă a unei activități mai ample de învățare, activitate ce presupune atingerea maimultor competențe.

Ordinea efectuării operațiilor

Raluca Tuliga

29 septembrie 2021 3:00

Activitățile de învățare vizate de acest material constau în calcularea unor expresii numerice care conțin paranteze (rotunde, pătrate și accolade), cu respectarea ordinii efectuării operațiilor. Resursa educațională poate fi utilizată de către cadrul didactic, la clasă sau online, fiind un bun suport pentru realizarea unei secvențe de lecție de 5 - 7 minute. De asemenea, materialul poate fi parcurs individual de către elevi, în ritm propriu. Materialul propus poate constitui un material de sine stătător folosit pentru înțelegerea operațiilor cu numere naturale, dar poate fi privită și ca parte componentă a unei activități maiample de învățare, activitate ce presupune atingerea mai multor competențe.

Compararea puterilor

Raluca Tuliga

29 septembrie 2021 3:00

Activitățile de învățare vizate de acest material constau în compararea a două numere scrise sub formă de puteri folosindaducerea la aceeași bază sau la același exponent. Resursa educațională poate fi utilizată de către cadrul didactic, la clasă sau online, fiind un bun suport pentru realizarea unei secvențe de lecție de 5 - 7 minute. De asemenea, materialul poate fi parcurs individual de către elevi, în ritm propriu. Materialul propus poate constitui un material de sine stătător folosit pentru înțelegerea operațiilor cu numere naturale, dar poate fi privită și ca parte componentă a unei activități mai ample de învățare, activitate ce presupune atingerea mai multor competențe.

Scrierea în baza 10. Scrierea în baza 2

Raluca Tuliga

29 septembrie 2021 3:00

Activitățile de învățare vizate de acest material constau în scrierea numerelor în baza 10 și scrierea în baza 2. Resursa educațională poate fi utilizată de către cadrul didactic, la clasă sau online, fiind un bun suport pentru realizarea unei secvențe de lecție de 6 - 8 minute. De asemenea, materialul poate fi parcurs individual de către elevi, în ritm propriu. Materialul propus poate constitui un material de sine stătător folosit pentru înțelegerea operațiilor cu numere naturale, dar poate fi privită și ca parte componentă a unei activități maiample de învățare, activitate ce presupune atingerea mai multor competențe.

Înmulțirea numerelor naturale

Raluca Tuliga

29 august 2021 3:00

Activitățile de învățare vizate de acest material constau în efectuarea de calcule cu numere naturale folosind proprietăți ale operațiilor aritmetice.Resursa educațională poate fi utilizată de către cadrul didactic, la clasă sau online, fiind un bun suport pentru realizarea unei secvențe de lecție de 9 -12 minute. De asemenea, materialul poate fi parcurs individual de către elevi, în ritm propriu. Materialul propus poate constitui un material de sine stătător folosit pentru înțelegerea operațiilor cu numere naturale, dar poate fi privită și ca parte componentă a unei activități mai ample de învățare, activitate ce presupune atingerea mai multor competențe.

Puterea cu exponent natural a unui număr natural

Raluca Tuliga

29 august 2021 3:00

Activitățile de învățare vizate de acest material constau în efectuarea de calcule cu numere naturale folosind proprietăți ale operațiilor aritmetice. Resursa educațională poate fi utilizată de către cadrul didactic, la clasă sau online, fiind un bun suport pentru realizarea unei secvențe de lecție de 7 - 9 minute. De asemenea, materialul poate fi parcurs individual de către elevi, în ritm propriu.Materialul propus poate constitui un material de sine stătător folosit pentru înțelegerea operațiilor cu numere naturale, dar poate fi privită și ca parte componentă a unei activități mai ample de învățare, activitate ce presupune atingerea mai multor competențe.

Adunarea și scăderea numerelor naturale

Raluca Tuliga

29 iulie 2021 3:00

Activitățile de învățare vizate de acest material constau în efectuarea de calcule cu numere naturale folosind proprietăți ale operațiilor aritmetice.Resursa educațională poate fi utilizată de către cadrul didactic, la clasă sau online, fiind un bun suport pentru realizarea unei secvențe de lecție de 5 -7 minute. De asemenea, materialul poate fi parcurs individual de către elevi, în ritm propriu.Materialul propus poate constitui un material de sine stătător folosit pentru înțelegerea operațiilor cu fracții ordinare, dar poate fi privită și ca parte componentă a unei activități mai ample de învățare, activitate ce presupune atingerea mai multor competențe.

Divizibilitate (recapitulare)

Lilla Pellegrini

29 iulie 2021 3:00

Activitățile de învățare vizate de acest material constau în modelarea unor probleme practice utilizând metode aritmetice.Resursa educațională poate să constituie suport, dar și reper pentru cadrele didactice în activitatea la clasă sau online, secvența de lecție cuprinde exemple diferite față de manualele digitale. Pot fi alese diferite activități de învățare și parcurse doar acelea. Totodată materialul poate fi parcurs individual de cătreelevi, în ritm propriu. Resursa propusă poate constitui o secvență independentă pentru înțelegerea și aprofundarea noțiunilor legate de divizibilitatea numerelor naturale. Un rezultat palpabil al resursei, din perspectiva elevilor, ar fi posibilitatea de a aplica cunoștințele dobândite într-un context mai larg, resursa oferind oportunități sporite pentru învățare.

Numere naturale

Raluca Tuliga

29 iulie 2021 3:00

Activitățile de învățare vizate de acest material constau în scrierea și citirea numerelor naturale, reprezentarea pe axa numerelor, compararea și ordonarea numerelor naturale, aproximări și estimări.Resursa educațională poate fi utilizată de către cadrul didactic, la clasă sau online, fiind un bun suport pentru realizarea unei secvențe de lecție de 8 -10 minute. De asemenea, materialul poate fi parcurs individual de către elevi, în ritm propriu.Materialul propus poate constitui un material de sine stătător folosit pentru înțelegerea operațiilor cu fracții ordinare, dar poate fi privită și ca parte componentă a unei activități mai ample de învățare, activitate ce presupune atingerea mai multor competențe.

Activitățile de învățare vizate de acest material constau în transformări ale unităților de măsură standard folosind fracții zecimale; determinarea volumului unui cub, al unui paralelipiped dreptunghic, utilizând rețeaua de cuburi cu lungimea muchiei egală cu 1 şi deducerea formulei de calcul; aplicarea formulei pentru calculul volumului unui cub şi a unui paralelipiped dreptunghic. Activitățile de învățare cuprinse în resursă reprezintă contexte variate și au ca scop îmbunătățirea învățării și rezultatelor învățării.Un rezultat al utilizării resursei este familiarizarea elevilor cu unitatea de măsură pentru volum, respectiv multiplii și submultiplii metrului cub. Elevii pot exersa deprinderea de a transforma volume exprimate în fracții zecimale și pot exersa diferite operații de a calcula volumul unui corp geometric. Resursa poate fi parcursă individual de către elevi, ritmul de parcurgere poate fi adaptat la nevoile proprii de învățare. Resursa educațională poate fi utilizată de către orice profesor de matematică, la clasă sau online, în întregime sau parțial, se pot alege doar anumite activități de învățare și parcurse doar acelea.Resursa propusă poate constitui o secvență independentă pentru înțelegerea conceptului de unitate de măsură pentru volum, transformările multiplilor și submultiplilor și operațiile care se pot efectua cu aceste măsuri dar poate fi și parte componentă a unei activități mai ample de învățare, activitate ce presupune dezvoltarea mai multor competențe specifice pe parcursul parcurgerii domeniul de conținut Figuri geometrice și unități de măsură, clasa a V-a.

Evaluare inițială

Raluca Tuliga

29 iulie 2021 3:00

Analiza testării inițiale

Raluca Tuliga

29 iulie 2021 3:00

Materialul propus.conține explicațiile exercițiilor și problemelor conținute în testarea inițială. Sunt discutate greșelile frecvent întâlnite la astfel de aplicații. Materialul video tratează noțiuni ancoră din ciclul primar și oferă informații punctuale referitoare la activități remediale.Resursa educațională poate fi utilizată de către cadrul didactic, la clasă sau online, fiind un bun suport pentru realizarea unei secvențe de lecție de 12 -15 minute. De asemenea, materialul poate fi parcurs individual de către elevi, în ritm propriu.

Evaluare inițială

Raluca Tuliga

29 iulie 2021 3:00

Adunarea și scăderea fracțiilor ordinare

Raluca Tuliga

29 iunie 2021 3:00

Activitățile de învățare vizate de acest material constau în efectuarea de calcule cu fracții folosind proprietăți ale operațiilor aritmetice. Resursa educațională poate fi utilizată de către cadrul didactic, la clasă sau online, fiind un bun suport pentru realizarea unei secvențe de lecție de 8 -10 minute. De asemenea, materialul poate fi parcurs individual de către elevi, în ritm propriu. Materialul propus poate constitui un material de sine stătător folosit pentru înțelegerea operațiilor cu fracții ordinare, dar poate fi privită și ca parte componentă a unei activități mai ample de învățare, activitate ce presupune atingerea mai multor competențe.

Activitățile de învățare vizate de acest material constau în efectuarea de calcule cu fracții folosind proprietăți ale operațiilor aritmetice.Resursa educațională poate fi utilizată de către cadrul didactic, la clasă sau online, fiind un bun suport pentru realizarea unei secvențe de lecție de 6 -8 minute. De asemenea, materialul poate fi parcurs individual de către elevi, în ritm propriu.Materialul propus poate constitui un material de sine stătător folosit pentru înțelegerea operațiilor cu fracții ordinare, dar poate fi privită și ca parte componentă a unei activități mai ample de învățare, activitate ce presupune atingerea mai multor competențe.

Unități de măsură pentru arie

Lilla Pellegrini

29 iunie 2021 3:00

Activitățile de învățare vizate de acest material constau în transformări ale unităților de măsură standard folosind fracții zecimale și calcularea perimetrului unei figuri geometrice, evidențiind intuitiv perimetrul. Activitățile de învățare cuprinse în resursă reprezintă contexte variate și au ca scop îmbunătățirea învățării și rezultatelor învățării.Un rezultat al utilizării resursei este familiarizarea elevilor cu unitatea de măsură pentru lungime/distanță, respectiv multiplii și submultiplii metrului. Elevii pot exersa deprinderea de a transforma lungimi de segmente exprimate în fracții zecimale și pot exersa diferite operații de a calcula lungimea unui segmentca o sumă sau diferență de două lungimi și calcularea perimetrului. Resursa poate fi parcursă individual de către elevi, ritmul de parcurgere poate fi adaptat la nevoile proprii de învățare.Resursa educațională poate fi utilizată de către orice profesor de matematică, la clasă sau online, în întregime sau parțial, se pot alege doar anumite activități de învățare și parcurse doar acelea.Resursa propusă poate constitui o secvență independentă pentru înțelegerea conceptului de unitate de măsură pentru lungime, transformările multiplilor și submultiplilor și operațiile care se pot efectua cu aceste măsuri dar poate fi și parte componentă a unei activități mai ample de învățare, activitate ce presupune dezvoltarea mai multor competențe specifice pe parcursul parcurgerii domeniul de conținut Figuri geometrice și unități de măsură, clasa a V-a.

Unități de măsură pentru lungime

Lilla Pellegrini

29 iunie 2021 3:00

Activitățile de învățare vizate de acest material constau în transformări ale unităților de măsură standard folosind fracții zecimale și calcularea perimetrului unei figuri geometrice, evidențiind intuitiv perimetrul. Activitățile de învățare cuprinse în resursă reprezintă contexte variate și au ca scop îmbunătățirea învățării și rezultatelor învățării. Un rezultat al utilizării resursei este familiarizarea elevilor cu unitatea de măsură pentru lungime/distanță, respectiv multiplii și submultiplii metrului. Elevii pot exersa deprinderea de a transforma lungimi de segmente exprimate în fracții zecimale și pot exersa diferite operații de a calcula lungimea unui segmentca o sumă sau diferență de două lungimi și calcularea perimetrului. Resursa poate fi parcursă individual de către elevi, ritmul de parcurgere poate fi adaptat la nevoile proprii de învățare.Resursa educațională poate fi utilizată de către orice profesor de matematică, la clasă sau online, în întregime sau parțial, se pot alege doar anumite activități de învățare și parcurse doar acelea.Resursa propusă poate constitui o secvență independentă pentru înțelegerea conceptului de unitate de măsură pentru lungime, transformările multiplilor și submultiplilor și operațiile care se pot efectua cu aceste măsuri dar poate fi și parte componentă a unei activități mai ample de învățare, activitate ce presupune dezvoltarea mai multor competențe specifice pe parcursul parcurgerii domeniul de conținut Figuri geometrice și unități de măsură, clasa a V-a.

Adunarea și scăderea fracțiilor zecimale

Sorina Mihaela Stoian

29 iunie 2021 3:00

Materialul propus a fost conceput atât ca suport teoretic pentru predarea la clasă, cât și pentru studiul individual.Activitatea poate fi organizată la clasă frontal sau pe grupe, dar poate fi folosită foarte bine și pentru predarea online sau hibrid, fiind un bun suport pentru realizarea unei secvențe de lecție de 5-7 minute. Așadar materialul propus poate fi folosit atât în regim sincron cât și asincron.Resursa educațională propusă poate constitui un material de sine stătător folosit pentru înțelegerea tipurilor de fracții zecimale și a comparării acestora, dar poate fi privită și ca parte componentă a unei activități mai ample de învățare, activitate ce presupune atingerea mai multor competențe. Activitățile de învățare vizate de acest material constau în efectuarea de operații (adunare și scădere) cu numere raționale exprimate sub formă de fracție zecimală și/sau ordinară.

Media aritmetică

Sorina Mihaela Stoian

29 iunie 2021 3:00

Materialul propus a fost conceput atât ca suport teoretic pentru predarea la clasă, cât și pentru studiul individual. Activitatea poate fi organizată la clasă frontal sau pe grupe, dar poate fi folosită foarte bine și pentru predarea online sau hibrid, fiind un bun suport pentru realizarea unei secvențe de lecție de 5-7 minute. Așadar materialul propus poate fi folosit atât în regim sincron cât și asincron.Resursa educațională propusă poate constitui un material de sine stătător folosit pentru calcularea mediei aritmetice a mai multor numere naturale sau raționale, dar poate fi privită și ca parte componentă a unei activități mai ample de învățare, activitate ce presupune atingerea mai multor competențe. Activitățile de învățare vizate de acest material constau în aplicarea formulei de calcul a mediei aritmetice în rezolvarea unor probleme pornind de la un set de informații cu caracter cotidian sau științific.

Calcule cu măsuri de unghiuri

Lilla Pellegrini

29 mai 2021 3:00

Activitățile de învățare vizate de acest material constau în operații cu măsuri de unghiuri. Activitățile de învățare cuprinse în resursă reprezintă contexte variate și au ca scop îmbunătățirea învățării și rezultatelor învățării.Un rezultat al utilizării resursei este familiarizarea elevilor cu unitatea de măsură a unui unghi, respectiv submultiplii acesteia. Elevii pot exersa deprinderea de a construi unghiul cu măsura egală cu suma sau diferența măsurilor a două unghiuri și pot exersa diferite operații cu măsuri de unghiuri exprimate în grade și minute. Resursa poate fi parcursă individual de către elevi, ritmul de parcurgere poate fi adaptat la nevoile proprii de învățare.Resursa educațională poate fi utilizată de către orice profesor de matematică, la clasă sau online, în întregime sau parțial, se pot alege doar anumite activități de învățare și parcurse doar acelea. Resursa propusă poate constitui o secvență independentă pentru înțelegerea conceptului de măsura unui unghi și operațiile care se pot efectua cu aceste măsuri dar poate fi și parte componentă a unei activități mai ample de învățare, activitate ce presupune dezvoltarea mai multor competențe specifice pe parcursul parcurgerii domeniul de conținut Figuri geometrice și unități de măsură, clasa a V-a.

Activitățile de învățare vizate de acest material sunt de construcția unor unghiuri congruente; reprezentarea prin desen a unor unghiuri de măsură dată și măsurarea cu raportorul a unui unghi dat. Elevii rețin mai multe informații dacă pot să parcurgă sarcinile în ritmul lor propriu. Resursa propusă facilitează procesul de învățare prin oferirea mai multor perspective, participarea auto-dirijată a elevilor la activitățile de învățare facilitează învățarea practică. Resursa propusă încurajează procesul de înțelegere, de codificare, organizare și sintetizează conținutul educațional, încurajând gândirea logică și raționamentul, deoarece materialul poate fi parcurs individual de către elevi, în ritmul lor propriu. Resursa educațională poate fi utilizată și de către cadrul didactic, la clasă sau online, fiind un bun suport pentru realizarea unei secvențe de lecție. Resursa propusă poate fi un material independent utilizat pentru înțelegerea conceptelor despre unghiuri, dar poate fi privită și ca parte componentă a unei serii de activități de învățare, activități care presupune atingerea mai multor competențe specifice.Un rezultat al parcurgerii acestei secvențe de către elevi ar fi conștientizarea complexității lumii înconjurătoare și încurajarea implicării elevului în autoevaluare. Învățarea este orientată către elev, îî permite elevului să-şi aleagă conținutul şi instrumentele corespunzătoare propriilor interese, necesități. Scopul secvenței este eficientizarea procesul de învățare printr-o abordare diferită față de manual a conceptelor geometrice.

Transformarea fracțiilor zecimale în fracții ordinare

Sorina Mihaela Stoian

29 mai 2021 3:00

Materialul propus a fost conceput atât ca suport teoretic pentru predarea la clasă, cât și pentru studiul individual. Activitatea poate fi organizată la clasă frontal sau pe grupe, dar poate fi folosită foarte bine și pentru predarea online sau hibrid, fiind un bun suport pentru realizarea unei secvențe de lecție de 5-7 minute. Așadar materialul propus poate fi folosit atât în regim sincron cât și asincron. Resursa educațională propusă poate constitui un material de sine stătător folosit pentru înțelegerea modului de transformare a unei fracții zecimale simple sau periodice într-o fracție ordinară, dar poate fi privită și ca parte componentă a unei activități mai ample de învățare, activitate ce presupune atingerea mai multor competențe. Activitățile de învățare vizate de acest material constau în aplicarea unor algoritmi de calcul care ajută la scriere unei fracții ordinare echivalente cu cea zecimală dată.

Transformarea fracțiilor ordinare în fracții zecimale

Sorina Mihaela Stoian

29 mai 2021 3:00

Materialul propus a fost conceput atât ca suport teoretic pentru predarea la clasă, cât și pentru studiul individual.Activitatea poate fi organizată la clasă frontal sau pe grupe, dar poate fi folosită foarte bine și pentru predarea online sau hibrid, fiind un bun suport pentru realizarea unei secvențe de lecție de 5-7 minute. Așadar materialul propus poate fi folosit atât în regim sincron cât și asincron. Resursa educațională propusă poate constitui un material de sine stătător folosit pentru înțelegerea regulii de transformare a fracțiilor ordinare în fracții zecimale, dar poate fi privită și ca parte componentă a unei activități mai ample de învățare, activitate ce presupune atingerea mai multor competențe. Activitățile de învățare vizate de acest material constau în transformarea unei fracții ordinare în fracție zecimală și rezolvarea unor cerințe legate de zecimalele obținute în urma acestei transformări.

Figuri congruente (prin suprapunere)

Lilla Pellegrini

29 aprilie 2021 3:00

Activitățile de învățare vizate de acest material constau în determinarea prin translație, rotație sau pliere a figurilor geometrice congruente. Activitățile de învățare cuprinse în resursă reprezintă contexte variate și au ca scop îmbunătățirea își rezultatelor învățării.Un rezultat al utilizării resursei este familiarizarea elevilor cu figurile geometrice congruente și formarea deprinderii de a descoperi congruența în jurul lor.Resursa educațională poate fi utilizată de către orice profesor de matematică, la clasă sau online, fiind un suport pentru realizarea unei secvențe de lecție de 9 minute. Pot fi alese diferite activități de învățare și parcurse doar acelea. Totodată materialul poate fi parcurs individual de către elevi, în ritm propriu.Resursa propusă poate constitui o secvență independentă pentru înțelegerea conceptului de figuri geometrice congruente dar poate fi și parte componentă a unei activități mai ample de învățare, activitate ce presupune dezvoltarea mai multor competențe specifice pe parcursul parcurgerii domeniul de conținut Figuri geometrice și unități de măsură, clasa a V-a.

Segmente

Lilla Pellegrini

29 aprilie 2021 3:00

Activitățile de învățare vizate de acest material sunt de măsurarea lungimii unor segmente, reprezentare prin desen a unor segmente congruente, a mijlocului unui segment.Resursa educațională poate fi utilizată de către cadrele didactice, la clasă sau online, poate fi un suport pentru realizarea unei secvențe de lecție. De asemenea, materialul poate fi parcurs individual de către elevi, în ritm propriu. Materialul propus poate constitui un material de sine stătător folosit pentru înțelegerea conceptelor introductive despre segmente (distanța dintre două puncte; lungimea unui segment; segmente congruente; mijlocul unui segment), dar poate fi privită și ca parte componentă a unei activități mai ample de învățare, activitate ce presupune atingerea mai multor competențe specifice (după finalizarea domeniului de conținut Geometrie, clasa a V-a). Un rezultat al parcurgerii acestei secvențe de către elevi ar fi conștientizarea complexității lumii înconjurătoare și încurajarea implicării elevului în autoevaluare. Învățarea este orientată către elev, îî permite elevului să-şi aleagă conținutul şi instrumentele corespunzătoare propriilor interese, necesități. Scopul secvenței este eficientizarea procesul de învățare printr-o abordare diferită a conceptelor.

Axa de simetrie

Lilla Pellegrini

29 martie 2021 3:00

Activitățile de învățare vizate de acest material constau în determinarea prin pliere a axelor de simetrie pentru pătrat, dreptunghi, triunghi isoscel, cerc, diferite imagini. Activitățile de învățare cuprinse în resursă reprezintă contexte variate și au ca scop îmbunătățirea învățării și rezultatelor învățării.Un rezultat al utilizării resursei este familiarizarea elevilor cu simetria axială și formarea deprinderi de o descoperi simetria axială în jurul lor.Resursa educațională poate fi utilizată de către orice profesor de matematică, la clasă sau online, fiind un suport pentru realizarea unei secvențe de lecție de 8 minute. Pot fi alese diferite activități de învățare și parcurse doar acelea. Totodată materialul poate fi parcurs individual de către elevi, în ritm propriu.Resursa propusă poate constitui o secvență independentă pentru înțelegerea conceptelor de axă de simetrie (simetrie axială) dar poate fi și parte componentă a uneiactivități mai ample de învățare, activitate ce presupunedezvoltarea mai multor competențe specifice pe parcursul clasei a V-a.