Scrierea literei a mare de mână

Oana Oana

29 octombrie 2021 3:00

Resursa are incluse următoarele tipuri de activități: identificarea elementelor grafice care conțin litera a mare de mână; scrierea literei folosind elementele grafice învățate.

Sunetul și litera A

Oana Oana

29 octombrie 2021 3:00

Resursa are incluse următoarele tipuri de activități: descoperirea situațiilor în care scriem cu literă inițială mare- analiza şi sinteza fonetică a cuvintelor şi silabelor - despărțirea cuvintelor în silabe, numărarea silabelor unui cuvânt şi reprezentarea lor prin simboluri- identificarea poziției sunetului A în cuvintele exemplificate

Scrierea literei a mic de mână

Oana Oana

29 septembrie 2021 3:00

Resursa are incluse următoarele tipuri de activități: numărarea cuvintelor dintr-o propoziție- identificarea anumitor cuvinte în propoziții audiate, prin convenții prestabilite: bătăi din palme, simboluri grafice.- stabilirea poziției şi a ordinii cuvintelor din propoziție- analiza şi sinteza fonetică a cuvintelor şi silabelor- despărțirea cuvintelor în silabe, numărarea silabelor unui cuvânt şi reprezentarea lor prin simboluri.- scriera literei folosind elementele grafice învățate.

Sunetul și litera a

Oana Oana

29 septembrie 2021 3:00

Resursa are incluse următoarele tipuri de activități: analiza şi sinteza fonetică a cuvintelor şi silabelor- despărțirea cuvintelor în silabe, numărarea silabelor unui cuvânt şi reprezentarea lor prin simboluri- identificarea poziției sunetului a în cuvintele exemplificate.