Échange scolaire

Loredana Raluca Tritean

29 noiembrie 2021 2:00

Aplicație interactivă livresq ce vizează exploatarea unui document scris – mail informal pe tema experiență personală – schimb școlar/oameni și locuri, aspecte citadine. Este structurată pe 4 activități care pornesc de la identificarea tipului de document până la verificarea înțelegerii detaliate a documentului scris.Scopul urmărit de resursa educațională deschisă: dezvoltarea competenei de receptare a mesajului scris – identificarea de informații esențiale pentru a participa la un schimb de mesaje cu caracter amical – a cere/a da vești despre sine și despre alții; exploatarea/fixarea/îmbogățirea vocabularului pe tema activităților de timp liber.Activitatea 1 – imagine (text e-mail) + activitate de tip chestionar 4 itemi cu răspuns simplu, prin care se verifică înțelegerea globală a mesajului (Documentul este. ./Gérard vorbește despre. ./Cui se adresează mesajul?/În prezent Gérard se află la. .)Elevul trebuie să aleagă răspunsul corect în funcție de mesaj. (timp estimat: 5 minute)Activitatea 2 – activitate de tip chestionar 6 itemi cu răspuns simplu (Adevărat/Fals) – se verifică înțelegerea detaliată a mesajuluiElevul trebuie să bifeze varianta corectă. (timp estimat: 4 - 6 minute) Activitatea 3 – galerie de imagini + activitate de tip chestionar 3 itemi cu alegere multiplă (Ce imagini nu corespund mesajului?) Elevul trebuie să identifice despre ce activități nu se vorbește în document. (timp estimat: 3 minute)Activitatea 4 – activitate de tip chestionar 1 item de completare/alegere din mai multe variante. Elevul trebuie să recompună un e-mail de răspuns la mesajul.de la activitatea 1 prin alegerea variantelor adecvate.(timp estimat: 4 – 6 minute)Se recomandă ca după utilizarea acestui RED, activitatea săcontinue cu o sarcină de redactare de mesaje scrise fără sprijin(a se vedea activitatea 4 din aplicația livresq)Exemplu:Activitatea 4.1. Vous écrivez un message à votre correspondant(e)français(e). Vous lui parlez de vous, de votre emploi dutemps quotidien et de vos loisirs. (40 - 60 mots) Votre ami(e) vous invite à passer le week-endensemble. Vous ne pouvez pas accepter son invitation. Vous lui écrivez un message – vous refusez son invitation, vous lui expliquez la raison de votre refus etvous lui proposez de passer du temps ensemble la semaine prochaine. (40 - 60 mots)

Es-tu salé ou sucré ?

Loredana Raluca Tritean

29 noiembrie 2021 2:00

Aplicație interactivă livresq ce vizează dezvoltarea competenței de exprimare orală în situații de comunicare uzuală – a vorbi despre preferințele alimentare. Este structurată pe 4 activități care pornesc de la identificarea elementelor tipice și se finalizează cu o activitate de exprimare orală pe temegastronomice. Scopul urmărit de resursa educațională deschisă: dezvoltarea competenței de exprimare orală pe teme familiare – preferințele alimentare/alimentație sănătoasă; utilizarea adecvată structurilor gramaticale specifice contextului situațional – articolul partitiv, verbul „prendre”; exploatarea/fixarea/îmbogățirea vocabularului pe tema „gastronomie/alimentație”. În măsura în care gastronomia face parte din cultura unei țări, activitatea propusă ajută la formarea/dezvoltarea competenței cheie „sensibilizare și exprimare culturală”. Activitatea 1 – de tipul captarea atenției („mise en train”) – galerie de imagini + activitate de tip chestionar 1 item cu alegere simplă (Bifați felurile de mâncare tipic franțuzești). Elevul trebuie să identifice elementele simbol ale gastronomiei franceze. Oral, poate explica de ce elimină anumite imagini – asociază țara și felul de mâncare. (timp estimat: 2 minut) Activitatea 2 – imagine (4 formule meniu) + activitate de tip chestionar 1 item cu alegere simplă (Împreună cu prietenii sunteți într- un mic restaurant. Citiți meniul și spuneți ce va alege fiecare prieten pentru masa de prânz.)Elevul trebuie să bifeze meniul ales în funcție de situația descrisă (preferințele persoanei menționate) (timp estimat: 6 minute) Activitatea 3 – galerie de imagini (vedete franceze/românești) + prezentare tip acordeon + răspuns oral scurtpe baza documentului activitate de exprimare orală cu spijin (Cine este? Imaginați ce mănâncă fiecare din aceste vedete/personaje fictive la micul dejun). La clic pe butonul „+”, se furnizează o listă de alimente pentru micul dejun, structurate în funcție de articolul partitiv specific. (timp estimat: 10 minute). Activitatea 4 – activitate de exprimare orală, la alegere din subiectele propuse. Care sunt felurile de mâncare preferate?/Preferați alimentele dulci sau sărate?/Dați detalii. Mesele zilei: Ce mâncați de obicei dimineața/la prânz/seara? Vorbiți despre mesele în familie. Vă place să gătiți? Prezentați rețeta unui fel de mâncare pregătit de voi. Resursa propusă poate fi folosită ca moment final al unei unități de învățare focalizate pe alimentație.

Les dangers d'internet

Loredana Raluca Tritean

29 noiembrie 2021 2:00

Aplicație interactivă livresq ce vizează exploatarea unui document video autentic – episod al emisiunii 1 jour 1question, pe tema pericolelor navigării pe internet. Este structurată pe 4 activități care pornesc de la identificarea tipului de document până la verificarea înțelegerii detaliate a documentului video.Scopul urmărit de resursa educațională deschisă: dezvoltarea competenței de receptare a mesajului oral în diverse situații de comunicare – identificarea de informații esențiale dintr-un document autentic (C’est quoi les dangers d’Internet ? – pericolele pe internet și recomandări de navigare în siguranță pe internet); formarea/dezvoltarea unei atitudini responsabile în spațiul virtual.Activitatea 1 – de tipul captarea atenției (”mise en train”) – activitate frontală (orală) – identificarea elementelor care aparțin câmpului lexical internet + clasificarea în categorii – avantaje/dezavantajeElevul trebuie să identifice cuvintele și apoi să le clasifice. (timp estimat: 3 minute)Activitatea 2 – vizualizare videoclip C’est quoi les dangersd’Internet ? + activitate de tip chestionar 3 itemi de înțelegere globală – itemi cu alegere simplă (Cum se numește emisiunea?/Este o emisiune care. ./Care este tema videoclipului?)Elevul trebuie să bifeze răspunsul corect din variantele oferite. (timp estimat: 6 minute)Activitatea 3 – revizualizare + activitate de tip chestionar (Adevărat/Fals) 6 itemi cu alegere simplă (înțelegere detaliată a documentului) – afirmații având la bază videoclipulElevul trebuie să identifice dacă afirmația este adevărată sau falsă.(timp estimat: 6 minute) Activitatea 4 – activitate de tip chestionar – Sfaturi pentru navigarea în siguranță pe internet 1 item cu alegere multiplă Elevul trebuie să bifeze afirmațiile care constituie reguli de siguranță și protecție pe internet(timp estimat: 5 minute)Resursa propusă poate fi folosită ca moment final al unei lecții despre internet/rețele de socializare.

Accro au portable - test d'évaluation

Loredana Raluca Tritean

29 octombrie 2021 3:00