Mon emploi du temps

Loredana Raluca Tritean

29 decembrie 2021 2:00

Disneyland ou Parc Astérix? – test d’évaluation

Loredana Raluca Tritean

29 decembrie 2021 2:00

Comment est-il ? Comment est-elle ?

Loredana Raluca Tritean

29 decembrie 2021 2:00

Disneyland ou Parc Astérix? – test d’évaluation

Loredana Raluca Tritean

29 decembrie 2021 2:00

Mon emploi du temps

Loredana Raluca Tritean

29 decembrie 2021 2:00

Un petit rhume – test d’évaluation

Loredana Raluca Tritean

29 noiembrie 2021 2:00

Formular Google – test de evaluare care își propune să verifice capacitatea de redactare de mesaje scurte și simple pe o temă familiară (starea de sănătate/senzații).Scopul urmărit de resursa educațională deschisă: verificarea competenței de redactare de mesaje scurte pe teme familiare – a vorbi despre o mică problemă de sănătate – folosind lexic/structuri de limbă adecvate și având ca suport un exemplu de schimb de mesaje (sms-uri); utilizarea lexicului adecvat temei; utilizarea structurilor pe baza verbului avoir pentru a exprima senzații sau stări fizice.Resursa curpinde 4 secțiuni propriu-zise, pe lângă cea deînceput (datele elevului) – de la receptare de mesaj scris, verificare de structuri lexico-gramaticale adecvate temei, la exprimare scrisă. Secțiunile 2, 3, 4 constituie puncte de sprijin care facilitează redactarea de mesaj scris în secțiunea 5.Secțiunea 1 – administrativă cuprinde: titlu: Un petit rhume + disciplină, clasă, autor; nume, prenume (răspuns scurt); clasă (alegere din listă); 10 puncte din oficiu (alegere simplă – obligatorie).Secțiunea 2 – Un petit rhume – imagine schimb de mesaje (sms-uri) + 4 itemi de verificare a înțelegerii documentului scris 1 item cu răspuns scurt (Cum se numește pritene lui Julie?); 1 item cu alegere multiplă; 2 itemi cu alegere simplă.6p/răspuns corect x 1 = 6 puncte12p/răspuns corect x 1 = 12 puncte6p/răspuns corect x 2 = 12 puncte(timp estimat: 8 minute + 2 minute lectura)Secțiunea 3 – Et la santé, ça va ? – vocabular tematic – 6 itemi 6 itemi tip alegere simplă - asociere imagine cu frază (Bifează fraza ce corespunde imaginii.)2p/răspuns corect x 6 = 12 puncte (timp estimat: 6 minute)Secțiunea 4 – Et la santé, ça va ? – structuri de limbă (utilizarea verbului avoir, distincția de gen în utilizareaexpresiei avoir mal à) – 6 itemi (Alege varianta convenabilă pentru a completa fraza) 6 itemi alegere simplă (focalizare pe verbul avoir și expresia avoir mal à – conjugarea la prezent, adecvarea la context) 3p/răspuns corect x 6 = 18 puncte (timp estimat: 6 minute)Secțiunea 5 – redactarea de mesaj scris simplu și scurt, cu sprijin (documentul din secțiunea 1), pe tema stării de sănătate. 1 item de tip paragraf 30 puncte(timp estimat: 20 minute)Total: 70 puncte Timp total de rezolvare a testului: 40 – 50 de minute.