Père Noël a faim

Loredana Raluca Tritean

29 decembrie 2021 2:00

Jours féries en France

Cornelia Todor

29 ianuarie 2021 2:00

Activitatea de învățare presupune realizarea a patru cerințe corelate, corespunzătoare celor patru subcompetențespecifice enunțate.Activitatea 1. Activitatea de învățare exersează/dezvoltă subcompetentaspecifică 1.3.Elevii urmăresc videoclipul despre sărbătorile legale în Franța. După vizionarea videoclipului, cadrul didacticrealizează lectura model a denumirilor sărbătorilor. Elevii reproduc aceste denumiri.Activitate frontală.Timp estimat: 5-7 minute. Activitatea 2. Activitatea de învățare exersează/dezvoltă subcompetențele specifice 2.2.şi 3.3. A doua derulare a videoclipului este oprită după secvența în care este prezentată sărbătoarea de Crăciun. Cadruldidactic notează denumirile sărbătorilor (şi datele lor) pe tablă, iar elevii le notează în caiete. Elevii sunt împărțiți înperechi în cadrul cărora răspund la setul de două intrebări « C’est quoi, le … ? (exprimă data). C’est une fête civile ouréligieuse? » După ce, în cadrul fiecărei perechi a fost formulat de 4-5 ori setul de 2 întrebări, rolurile se inversează (fără ca următoarele întrebări să vizeze o sărbătoare care a fost deja amintită). Cadrul didactic remarcă faptul că unele sărbători au dată fixă, iar altele au dată variabilă. Activitate în perechi.Timp estimat : 10-15 minute. Activitatea 3Activitatea de învățare exersează/dezvoltă subcompetența specifică 3.3.Cadrul didactic realizează lectura scrisorii incluse în materialul video, apoi formulează întrebări referitoare la informațiile din scrisoare. Elevii răspund oral la aceste întrebări.Activitate frontală.Timp estimat : 10-15 minute.Activitatea 4Activitatea de învățare exerseaza/dezvoltă subcompetența specifică 4.1Elevii realizează o felicitare de Crăciun, adresată unui prieten. În conceperea mesajului, folosesc formule/structuri din materialul video. Activitate: individuală. Timp estimat: 10-12 minute.

Mes copains

Cornelia Todor

29 ianuarie 2021 2:00

Activitatea de învățare presupune realizarea a șase cerințe corelate, corespunzătoare celor cinci subcompetențe specifice enunțate. Activitatea 1 Subcompetența 1.1. Elevii urmăresc videoclipul. După vizionarea videoclipului, cadrul didactic realizează lectura model a materialului sau doar a elementelor de vocabular/lexic vizate (naționalitate, culoarea părului și a ochilor). Elevii reproduc adjectivelevizând naționalitatea, culoarea părului și a ochilor. Activitate frontală.Timp estimat: 7-8 minute. Activitatea 2 Subcompetența 2.1.Prin răspunsurile oferite la întrebările mascotei vizând naționalitatea, culoarea părului şi a ochilor personajelor din videoclip, elevii sesizează diferențele dintre formele de masculin/feminin, realizând astfel prezentarea unei persoane/unui personaj. Activitate frontală.Timp estimat : 5 minute. Activitatea 3 Subcompetența 2.1 Ca activitate complementară/suplimentară pentru exersarea subcompetenței vizate, profesorul poate introduce în context adjectivele roumain/roumaine. Elevii formulează câte o frază, după modelul: Je suis roumain/roumaine, je suis blond (e), brun(e), châtain, mes yeux sont bleus/verts/marron/noirs. Recomandare: Lucrul în perechi.Timp estimat : 5 minute.Activitatea 4Subcompetența 1.3.Elevii sunt împărțiți în opt echipe, denumite după numele câte unei naționalități. (Exemplu: „L’équipe italienne”) și caută informații (folosind telefoanele mobile) despre unul dintre următoarele monumente: Notre-Dame de Paris, Abbaye du Mont Saint-Michel, Palais des Papes, Château de Chambord, Cathédrale Notre-Dame de Reims, Châteaudu Haut-Koenigsbourg, Abbaye de la Sauve-Majeure, Musée Grévin. (profesorul poate alege alte monumente, dar este important ca elevii să primească un reper, pentru a se evita coincidențele). Fiecare echipă redactează două propoziții după modelul: Denumirea monumentului +se trouve à/en (orasul/regiunea). C’est + o informație despre monument (pentru formularea celei de-a doua propoziții, pot cere ajutorul profesorului, odată ce şi-au clarificat conținutul acesteia). Reprezentanul fiecărei echipe citește propozițiile și apoi le scrie la tablă. Activitate pe grupe Timp estimat : 12-15 minute. Activitatea 5 Subcompetențele 2.1. și 3.2Elevii sunt împărțiți în grupe. Fiecare grupă are ca sarcină să răspundă la una dintre întrebările formulate în partea finală a videoclipului (Exemplu: „Quelles sont les passions des copains de Max?”); Răspunsul poate fi de tipul: „La passion de Giulia est la danse. La passion de Lucas est la musique. La passion de David est la natation. Les passions de Roland sont le vélo et le football.”). Profesorul poate adăuga întrebarea „Qu’est-ce qu’ils adorent, les copains de Max?” (pentru nuanțarea „aimer/adorer”). La finalul activității, răspunsurile sunt citite cu voce tare. Dacă au fost mai multe grupe care au primit aceeași sarcină, sunt comparate răspunsurile. Profesorul oferă feed-back. Activitate pe grupeTimp estimat : 7-10 minute.Activitatea 6 Subcompetențele 2.1. și 4.2. Realizarea unui album cu hobby-urile elevilor din clasă. Fiecare elev își aduce contribuția la realizarea albumului prin realizarea unui poster/afiș (autoportret sau reprezentare a hobby-ului său). Autorul adaugă numele şi formulează 1-2 propoziții prin care arată care este/sunt hobby-ul/hobby-urile său/sale. Activitate individuală Timp estimat : 12-15 minute.

L’arbre généalogique de Chao

Cornelia Todor

29 ianuarie 2021 2:00

Resursa a fost gândită ca un episod narativ în care doi elevi nu au înțeles că arborele genealogic este o schemă agradelor de rudenie dintre membrii ei și au sacrificat albumul de familie, spre supărarea bunicii. Resursa conține următoarele grade de rudenie : parents, grands-parents maternels, grands-parents paternels, mère,père, grand-mère, grand-père, frère, sœur, oncle, tante, cousin, cousine. Secvența video va fi derulată cel puțin de două ori; (Va fi oprită din derulare dacă /când este nevoie). Dacă profesorulconsideră necesar, poate începe activitatea printr-o lectură model.Prima derulare: vizionare pentru înțelegerea globală a conținutului : membrii familiei lărgite și relațiile de rudeniedintre ei. Pentru a doua vizionare, elevii vor fi împărțiți în grupe de câte 10 (rolul unui cuplu va fi preluat de un singur elev),citind replica asociată/replicile asociate personajului. După a doua vizionare, (poate fi a treia, clasele au aproximativ 20 de elevi), în care elevii au intrat în pielea câte unui personaj :1. în funcție de replica pe care a citit-o, fiecare elev va concepe o fraza după modelul: „Je suis le/la …. de Chao et je… (m’appelle/habite/aime/suis âgé de, etc)…2. identificarea erorii pe care a remarcat-o Marie3. realizarea schematică, în cadrul acelorași grupe, a arborelui genealogic al lui Chao (pozele din videoclip vor fi înlocuite cu gradele de rudenie) (pe o coală A4).4. Pentru exersarea gradelor de rudenie unchi, mătușă, văr, verișoară, profesorul va scrie pe tablă, alăturat, câte două nume, după modelul « Jean – Chao », formulând întrebarea„Qui est Jean?” sau Pierre – Marc (Qui est Pierre?). Dacă elevii cunosc grade de rudenie precum” nepot/nepoată, cumnat/ă, pot fi folosite şi astfel de alăturări.5. realizarea individuală a propriului arbore genealogic, pe o coală A4. Acesta va conține doar prenume legate prin săgeți. În paranteză, lângă fiecare nume, va fi precizat un cuvânt cheie /o sintagmă în legătură directă cu acesta (adjectiv calificativ, o cifră, etc). Fiecare elev își va etala foaia, pentru a răspunde la întrebarea « Qui est-ce ? », iar cel care întreabă va decide ce nume de pe foaie să indice. Răspunsul va fi de tipul « C’est mon/ma (gradul de rudenie). Il/Elle. . (urmat de plasarea într-un context a cuvântului din paranteză, Exemplu : aime la musique; habite à la campagne; est blond, etc).Sarcini : asumarea rolului unuia dintre personaje, caracterizare fizică de personaj, realizarea arborelui genealogic.Alte sarcini posibile : observarea formelor de masculin/feminin-exprimarea vârstei-observarea personajelor și o scurtă caracterizare fizică a fiecărui personaj-exersarea construcțiilor cu infinitivul. Activitatea se va realiza pe grupe şi individual.Resursa va fi folosită in sala de clasă, cu sau fără conexiune internet. Materiale : calculator, videoproiector,coli A4. Timpul alocat activității: 50 minExtindere : Prin această resursă mai pot fi valorificate : numeralul cardinal (0-100), pronumele personale forme accentuate (moi, toi), adverbe (tout près, près de, devant,derrière, au-dessus, ), secvențe temporale (dans une heure, plus tard, maintenant, demain), clișee (ça va, ça va bien, la seconde résidence, âgé de ), imperativul (range ! regarde !),adjective (jeune, vieux, belle, enfant unique, aîné, cadette ), adjectivul posesiv (ma famille, mon père, ma mère, mes parents, son père, leur maison, sa guitare, ta chambre), construcții cu infinitivul (je dois faire, je peux t’aider, j’aime sélectionner, peux-tu venir ? il peut faire).