Test - Taking up a hobby

Andreiacamelia Timofte

29 decembrie 2021 2:00

Sports in winter

Daniela Bunea

29 decembrie 2021 2:00

The Olympic Games

Daniela Bunea

29 decembrie 2021 2:00

Run, run, run!

Daniela Bunea

29 decembrie 2021 2:00

Faster, higher, stronger!

Daniela Bunea

29 decembrie 2021 2:00

Run, run, run!

Daniela Bunea

29 decembrie 2021 2:00

The Olympic Games

Daniela Bunea

29 decembrie 2021 2:00

Test - Taking up a hobby

Andreiacamelia Timofte

29 decembrie 2021 2:00

Rain or shine

Daniela Bunea

29 noiembrie 2021 2:00

Activitatea de învățare presupune rezolvarea a patru sarcini de lucru propuse multimodal:1. Activitate frontală. Elevii potrivesc adjective folosite pentru descrierea vremii cu imaginile potrivite.2. Activitate frontală sau în perechi. Elevii urmăresc un scurt buletin meteorologic și rezolvă un item cu alegere multiplă.Opțiunea corectă conține toate simbolurile referitoare la vreme în ordinea potrivită.3. Frontal sau în perechi, elevii audiază un fragment audio și completează un text lacunar cu adjective care descriu vremea.4. Activitate individuală. Elevii formulează propoziții cu adjective care descriu vremea pentru realizarea unui buletin meteorologic pentru următorul sfârșit de săptămână, după model, folosind conjuncțiile coordonatoare „și” și „dar”.

The best option

Daniela Bunea

29 noiembrie 2021 2:00

Activitatea de învățare presupune rezolvarea a patru sarcini de lucru propuse multimodal:1. Frontal sau în perechi, elevii așează în două coloane adjectivele neregulate la gradele de comparație comparativ și superlativ.2. Activitate frontală. Elevii selectează un răspuns dintre trei alternative oferite pentru câte o premisă. Propozițiile lacunare vor fi astfel completate cu adjective neregulate la gradele de comparație comparativ și superlativ.3. Individual, elevii completează propoziții lacunare cu adjectivele neregulate potrivite la gradele de comparațiecomparativ și superlativ 4. În perechi, elevii descriu, la alegere, o imagine folosind adjective neregulate la gradele de comparație comparativ și superlativ.

The weather is always with me

Daniela Bunea

29 noiembrie 2021 2:00

Activitatea de învățare presupune rezolvarea a trei sarcini de lucru propuse multimodal:1. În perechi, elevii rezolvă un careu de cuvinte încrucișate pentru a consolida vocabularul referitor la unități de timp și vreme. Cuvintele de completat sunt cuvintele care lipsesc din propoziții.2. Activitate frontală. Elevii completează un text lacunar cu vocabular referitor la vreme și anotimpuri. 3. Activitate în perechi. Elevii formulează propoziții despre variate tipuri de vreme și hainele potrivite pentru fiecare.Sarcinile de lucru sunt proiectate într-o succesiune logică, de la simplu la complex. Tema și contextul de comunicare le sunt familiare elevilor, sunt adecvate vârstei și nivelului de competență lingvistică ale acestora.

Healthy Habits

Daniela Bunea

29 octombrie 2021 3:00

Activitatea de învățare presupune rezolvarea a patru sarcini delucru propuse multimodal:1. Activitate frontală. Elevii potrivesc cuvintele nou învățate referitoare la recipiente pentru alimente și băuturi cu imaginile corespunzătoare.2. În perechi, elevii oferă răspunsuri la întrebări despre obiceiurile lor de mâncare, exercițiu fizic și odihnă pentru a afla cât sunt de sănătoși.3. Activitate frontală sau în perechi. Elevii audiază un dialogîntre doi prieteni despre obiceiurile alimentare, de exercițiu fizic și odihnă și selectează un răspuns dintre trei alternative oferite pentru câte o întrebare.4. Activitate individuală. Elevii redactează un paragraf despreobiceiurile lor alimentare, de exercițiu fizic și odihnă. Sarcinile de lucru sunt proiectate într-o succesiune logică, de la simplu la complex. Tema și contextul de comunicare le sunt familiare elevilor, sunt adecvate vârstei și nivelului decompetență lingvistică ale acestora.

Unique Habits

Daniela Bunea

29 octombrie 2021 3:00

Activitatea de învățare presupune rezolvarea a trei sarcini de lucru propuse multimodal:1. Frontal sau în perechi, elevii prezic numere și detalii în legătură cu un clip video despre Indonezia, urmăresc clipul video și își verifică predicțiile, apoi selectează un obicei neobișnuit al indonezienilor și prezintă pe scurt motivele selecției.2. Activitate în perechi. Elevii potrivesc numele a trei persoane faimoase cu câte un obicei de-al lor mai aparte.3. Individual, elevii citesc un text scurt despre un animal de companie cu un obicei special și redactează o scrisoare de mulțumire. Sarcinile de lucru stabilesc, într-o succesiune logică, de la simplu la complex, situații propice stimulării interesului elevilor. Tema și contextul de comunicare le sunt familiare elevilor, sunt adecvate vârstei și nivelului de competență lingvistică ale acestora.

Free time activities

Daniela Bunea

29 aprilie 2021 3:00

Activitatea de învățare presupune rezolvarea a 4 sarcini de lucru propuse multimodal:1. Frontal sau în perechi, elevii audiază un mesaj oral și ordonează un set de 3 imagini în ordinea în care sunt menționate în fragmentul audio.2. Activitate în perechi. Joc de rol cu întrebări drept suport – tema: activități de timp liber.3. În perechi, elevii identifică activități de timp liber în 8 imagini, completează spațiile lacunare cu verbele potrivite și răspund la4 întrebări.4. Elevii elaborează un paragraf (suport: text lacunar simplu și familiar) despre sporturile și activitățile de timp liber preferate.

Travelling

Daniela Bunea

29 aprilie 2021 3:00

Activitatea de învățare presupune rezolvarea a 4 sarcini de lucru propuse multimodal:1. În perechi, elevii alătură titluri de romane de călătorie copertei potrivite, personajului principal și spotul publicitar potrivit.2. Activitate frontală. Elevii identifică mijloace de transport și le potrivesc cu expresiile potrivite.3. În perechi, elevii formulează întrebări și răspunsuri utilizând vocabularul referitor la mijloace de transport și exprimarea duratei.4. Activitate pe grupe. Elevii scriu câte o etichetă simplă pentru locurile de vizitat și își prezintă produsul final oral.

The four seasons

Daniela Bunea

29 aprilie 2021 3:00

Activitatea de învățare propune rezolvarea a 4 sarcini de lucru propuse multimodal: 1. Frontal sau în perechi, elevii identifică cele patru anotimpuri pe baza imaginilor și a unor texte scurte.2. Frontal sau în perechi, elevii audiază și urmăresc un video clip despre caracteristicile climatice specifice fiecărui anotimp și le identifică în imagini.3. Elevii elaborează un scurt mesaj despre anotimpul preferat și îl prezintă colegilor.

Activitatea de învățare presupune parcurgerea a patru activități corespunzătoare celor patru competențe specifice enunțate. Formatul propus este unul multimodal, preferat de nativii digitali, cel care motivează și susține efortul de învățare. Activitatea 1. Elevii potrivesc articolele vestimentare cu elementele de vocabular corespunzătoare, apoi produc mesaje dialogate pe tema acestora, folosind exemplele oferite.Activitate frontală/în perechiTimp estimat - 5-7 minute. Activitatea 2. Elevii identifică informațiile specifice dintr-un dialog audiat (cumpărător-vânzător) și completează enunțurile lacunare. Activitate frontală Timp estimat - 7-9 minute. Activitatea 3. Elevii produc mesaje dialogate (cumpărător-vâzător) pe tema articolelor de vestimentație, cu precizarea mărimii, culorii și prețului acestora. Activitate în perechi Timp estimat - 5-7 minute. Activitatea 4. Elevii produc mesaje scrise despre articolul de vestimentație preferat, cu precizarea mărimii, culorii și prețului, folosind elementele de vocabular utilizate la exercițiile anterioare.Activitate frontală Timp estimat - 7-9 minute

Liverpool Landmarks

Andreiacamelia Timofte

1 martie 2021 2:00

Activitatea de învățare presupune parcurgerea a patru activități corespunzătoare celor patru subcompetențe specifice enunțate. Formatul propus este unul multimodal, preferat de nativii digitali, cel care motivează și susține efortul de învățare. Timp estimat pentru realizarea întregii activități este de 35- 40 de minute, în funcție de nivelul grupului țintă.Activitatea 1 Elevii analizează hărțile prezentate și identifică informația necesară pentru formularea de răspunsuri.Cadrul didactic poate aborda o discuție mai amplă despre Regatul Unit ( ex.capitalele celor patru țări, poziționarea geografică a Regatului Unit etc.) Activitate frontalăTimp estimat 5-7 minuteActivitatea 2 Elevii citesc fragmentele propuse și potrivesc imaginile cu acestea.Citirea se poate face individual sau prin desemnarea unui elev care să citească cu voce tare. Se poate solicita citirea repetată, pentru exersarea competenței de către mai mulți elevi.Elevii potrivesc termenii selectați cu definițiile lor.Activitate frontalăTimp estimat 7-9 minuteActivitatea 3 Elevii utilizează creativ informațiile aflate în activitatea anterioară într-o structură dialogată prin care își exprimă preferințele despre atracțiile turistice ale orașului Liverpool.Se folosesc următoarele tipuri de expresii lingvistice:⦁ exprimarea unei preferințe ( to be interested in )⦁ oferirea unei explicații ( because it is beautiful, interesting, modern, amazing etc)Se solicită 3-5 perechi de elevi pentru exersarea dialogului. Se oferă un feedback imediat. Activitate în perechiTimp estimat 8-10 minuteActivitatea 4 Elevii utilizează creativ informația din exercițiile anterioare, pentru realizarea unui poster despre atracțiile turistice ale orașului Liverpool. Activitatea se realizează în perechi sau poate lua forma unui proiect de grup.În felul acesta, se încurajează colaborarea și învățarea prin schimbul de experiență între membrii echipei. Turul galeriei - perechile/grupele prezintă clasei produsul realizat. Se poate solicita interevaluarea sau autoevaluarea.Activitate pe grupeTimp estimat 12-15 minute

Who's your favourite star?

Andreiacamelia Timofte

1 martie 2021 2:00

Activitatea de învățare presupune parcurgerea a patru activități corespunzătoare celor patru competențe specifice enunțate.Formatul propus este unul multimodal, preferat de nativii digitali, cel care motivează și susține efortul de învățare. Activitatea 1. Elevii potrivesc imaginile suport vizual cu numele celebrităților și produc mesaje orale prin care își exprimă preferințele argumentat.Activitate frontalăTimp estimat - 5-7 minute. Activitatea 2. Elevii identifică informațiile specifice din suportul vizual de învățare furnizat și completează profilul unei celebrități. Activitate frontală/în perechi. Timp estimat - 7-9 minute. Activitatea 3. Elevii completează un formular cu informații specifice prin identificarea corectă a acestora din surse autorizate - blog, vlog, reviste pentru adolescenți. Activitate în perechi. Timp estimat - 5-7 minute. Activitatea 4. Elevii produc mesaje dialogate, pe o temă familiară (filme preferate), prin oferirea de informații pe baza unui suport de învățare. Activitate în perechi. Timp estimat - 5-7 minute