Mijloace interne de îmbogățire a vocabularului- compunerea

Veronica Sandor

29 octombrie 2021 3:00

Resursa debutează cu scurte exerciții ce verifică înțelegerea textului, apoi face cunoscută elevilor noțiunea decompunere și reia o serie de repere teoretice cu privire la mijloacele de îmbogățire a vocabularului. În încheiereelevilor le sunt propuse exerciții de scriere corectă.

Modurile nepersonale. Gerunziul

Veronica Sandor

29 august 2021 3:00

Materialul propus reprezintă exersarea noțiunilor cu privire la exprimarea acțiunii, stării, existenței și corelarea lor, într-un demers ce pleacă de la lectura și înțelegerea textului selectat spre particular sub forma unei plimbări realizate în interiorul textului narativ cu scopul de a identifica fapte de limbă și de a stabili relații între anumite fapte de limbă (stabilirea unor sinonime și antonime potrivite). Resursa familiarizează elevul cu utilizarea dicționarului. Exercițiile selectate sunt dinamice, având atașate și răspunsuri sau sugestii de rezolvare. Textul selectat pentru lectură reprezintă un fragment din Aventurile lui Habarnam de Nicolai Nosov, o lectură cunoscută de micii cititori. Pentru înțelegerea textului elevul va utiliza și dicționarul online sau cel din biblioteca personală. Activitățile construite au ca scop identificarea verbelor la modul gerunziu, integrarea lor în enunțuri noi, identificarea elementelor de structurăa acestui mod verbal.Materialul poate fi folosit de profesor atât în etapa de transfer a cunoștințelor dar și în activități de învățare remedială.

Sensul propriu și sensul figurat

Liana Barbos

29 iunie 2021 3:00

Activitatea de învățare presupune rezolvarea cerințelor corespunzătoare competenței specifice enunțate. Parcurgerea acestora permite elevului să se raporteze la cunoștințele sale anterioare, observând modele, tipare și verificând înțelegerea textului. Demersul este unul stimulativ, care familiarizează elevul cu lumea viețuitoarelor de la Polul Sud, având ca suport textul „Spre Polul Sud” de Emil Racoviță. Elevul este condus spre observarea elementelor ce indică apropierea, depărtarea,identitatea și diferențierea și identificarea variantelor corecte ale pronumelor demonstrative. Elevul va exersa deducerea sensurilor unor cuvinte necunoscute prin raportare la context. Resursa implică exerciții de recunoaștere, precum și exercițiide identificare a greșelilor din text, ancorând elevul în contexte reale.