Criterii de divizibilitate cu 2, 5, 10^n, 3 sau 9

Veronica Sandor

29 octombrie 2021 3:00

Materialul realizat are scopul de a familiariza elevul cu noțiunea de cuvânt ca unitate de bază a vocabularului, astfel încât acesta să poată realiza diferența între forma cuvântului și conținutul acestuia. Resursa prezintă și noțiunile devocabular fundamental, masa vocabularului, oferind exemple.

Elemente de descriere în lumea artei

Veronica Sandor

29 septembrie 2021 3:00

Activitatea de învățare presupune rezolvarea cerințelor corespunzătoare dezvoltării competenței specifice enunțate.Parcurgerea acestora permite elevului să se raporteze la cunoștințele sale din clasele mai mici. Resursa propune o serie de exerciții prin care se dorește apropierea elevilor de artă și îmbogățirea vocabularului cu termeni specifici artei. Elevul va realiza un dicționar de buzunar propriu cu care va pleca la drum în descoperirea elementelor prezente în muzeu dar și a descrierii ca mod de expunere. Resursa implică exerciții de completare și de recunoaștere a adverbelor, precum și exerciții de reascultare pentru a completa/transpune în tabele/organizatori grafici informații din textul audiat.

Exprimarea obiectului direct, indirect și a circumstanțelor

Veronica Sandor

29 septembrie 2021 3:00

Materialul propus reprezintă exersarea noțiunilor cu privire la exprimarea obiectului direct, indirect și acircumstanțelor și corelarea lor, într-un demers ce pleacă de la un exercițiu de completare a spațiilorlacunare cu scopul de a identifica fapte de limbă și de a stabili relații între anumite fapte de limbă (sesizarea importanței cuvintelor de legătură). Exercițiile selectate sunt dinamice, având și răspunsuri sau sugestii de rezolvare. Pentru înțelegerea textului elevul va utiliza și dicționarul online sau cel din biblioteca personal. Materialul poate fi folosit de profesor atât în etapa de transfer a cunoștințelor dar și în activități de învățare remedială.

Fonetica – Alfabetul

Veronica Sandor

29 septembrie 2021 3:00

Resursa are ca scop învățarea de către elevi a unei exprimări îngrijite, elaborate și cunoașterea unui codoral standard. În cadrul resursei elevul este familiarizat cu noțiunile de alfabet, consoane, vocale și semivocale, realizând exerciții simple de identificare a acestora din urmă în cadrul unor cuvinte date.

Părțile textului scris de mână

Veronica Sandor

29 august 2021 3:00

Materialul propus reprezintă exersarea noțiunilor învățate cu privire la etapele scrierii, așezarea în pagină, corectitudinea mesajului și corelarea acestora, într-un demers ce pleacă de la lectura și înțelegerea unui text, spre particular prin identificarea părților textului scris de mână, a etapelor scrierii și completarea spațiilor lacunare cu semnele de punctuație potrivite. Exercițiile selectate sunt dinamice, având atașate exemple și explicații. Textul selectat pentru lectură reprezintă un bilet realizat de Endre, un băiețel din clasa a V-a. Materialul poate fi folosit de profesor atât în etapa de captare a atenției dar și în cea de transfer a cunoștințelor sau în cadrul unor activități de învățare remedială.

Exprimarea afirmației și negației

Veronica Sandor

29 august 2021 3:00

Materialul propus cuprinde activități de comunicare bazate pe textul scris nonliterar ce pun accentul pe modul în care comunicarea îi ajută pe elevi să obțină și să prelucreze informații și au ca scop formularea unor afirmații și negații cu privire la preferințele elevului. Exercițiile selectate sunt dinamice, având atașate și răspunsuri sau sugestii de rezolvare. Textul selectat pentru lectură/ascultare reprezintă un fragment preluat din articolul online despre Simona Halep, Bucuria trofeului. Pentru înțelegerea textului elevul poate utiliza și dicționarul online sau cel din biblioteca personală. După etapa de înțelegere a textului, elevul va demonstra înțelegerea cuvintelor prin exerciții de introducere în contexte diverse, de eliminare a intrusului din serii sinonimice, de atenție la detaliile oferite de text, precum și de completare a unor fragmente de text lacunar.Materialul poate fi folosit de profesor atât în etapa de evaluare a cunoștințelor dar și în activități de învățare remedială.

Narativul literar. Aprofundare prin exerciții

Veronica Sandor

29 iulie 2021 3:00

Activitatea de învățare presupune rezolvarea cerințelor corespunzătoare competenței specifice enunțate. Parcurgerea acestora permite elevului să se raporteze la cunoștințele sale anterioare, verificând înțelegerea textului narativ nonliterar . Demersul este unul stimulativ, care familiarizează elevul cu textul nonliterar narativ. Elevul este condus spre observarea elementelor ce indică trăsături ale textului narativ nonliterar. Elevul va exersa identificarea elemente de detaliu ce indică trăsături ale acestui tip de text. Resursa implică exerciții de recunoaștere, precum și exerciții ce pun în valoare creativitatea elevilor, aceștia fiind sprijiniți să construiască regulile unui ghid montan.

Exprimarea însușirilor. Adjectivul.

Veronica Sandor

29 iulie 2021 3:00

Activitatea de învățare presupune rezolvarea cerințelor corespunzătoare competenței specifice enunțate. Parcurgerea acestora permite elevului să se raporteze la cunoștințele sale anterioare, observând modele, tipare și verificând înțelegerea textului narativ. Demersul este unul stimulativ, care familiarizează elevul cu textul descriptive. Elevul este condus spre observarea elementelor ce indică însușiri. Elevul va exersa identificarea adjectivelor și distribuirea acestora în grupuri diferite (adjective ce indică trăsături ale unor persoane sau care descriu un peisaj). Resursa debutează cu câteva aspecte teoretice simple ce sunt realizate sub forma unor cartonașe ușor de răsfoit. Resursa implică exerciții de recunoaștere, precum și exerciții de identificare a greșelilor din text, ancorând elevul în contexte reale.

Narativul nonliterar

Veronica Sandor

29 iulie 2021 3:00

Activitatea de învățare presupune rezolvarea cerințelor corespunzătoare competenței specifice enunțate. Parcurgerea acestora permite elevului să se raporteze la cunoștințele sale anterioare, verificând înțelegerea textului narativ nonliterar . Demersul este unul stimulativ, care familiarizează elevul cu textul nonliterar narativ. Resursa are ca punct de plecare articolul Copiii sunt aşteptați la aniversarea ursului Baloo, în stațiunea Straja, www.agerpres.ro. Elevul este condus spre observarea elementelor ce indică trăsături ale textului narativ nonliterar, fiindu-i oferite o serie de informații teoretice drept sprijin. Resursa are ca scop îmbogățirea vocabularului și exersarea cuvintelor noi în context diferite. Itemii selectați sunt diferiți, este verificată înțelegerea textului prin exerciții la care elevul trebuie să răspundă cu Adevărat/Fals, exerciții de completare a unui text cu spații lacunare.

Narativ literar- aprofundare prin exerciții

Veronica Sandor

29 iulie 2021 3:00

Materialul propus reprezintă exersarea noțiunilor învățate despre textul narativ literar și corelarea lor, într-un demers ce pleacă de la lectura și înțelegerea textului spre particular sub forma unei plimbări realizate în interiorul textului narativ. Exercițiile selectate sunt dinamice, având atașate și răspunsuri sau sugestii de rezolvare. Textul selectat pentru lectură reprezintă un fragment din Băieții din strada Pál de Molnár Ferencz, o lectură cunoscută de vorbitorii de limbă maghiară. Pentru înțelegerea textului elevul va utiliza și dicționarul online sau cel din biblioteca personală. Materialul poate fi folosit de profesor atât în etapa de transfer a cunoștințelor dar și în activități de învățare remedială.

Activitatea de învățare presupune rezolvarea cerințelor corespunzătoare competenței specifice enunțate. Parcurgerea acestora permite elevului să se raporteze la cunoștințele sale anterioare, observând modele, tipare și verificând înțelegerea textului. Demersul este unul stimulativ, care familiarizează elevul cu lumea viețuitoarelor de la Polul Sud, având ca suport textul „Spre Polul Sud” de Emil Racoviță. Elevul este condus spre observarea elementelor ce indică apropierea, depărtarea, identitatea și diferențierea și identificarea variantelor corecte ale pronumelor demonstrative. Elevul va exersa deducerea sensurilor unor cuvinte necunoscute prin raportare la context.Resursa implică exerciții de recunoaștere, precum și exerciții de identificare a greșelilor din text, ancorând elevul în contexte reale.

Activitatea de învățare presupune rezolvarea patru cerințe corelate, corespunzătoare competenței specifice enunțate. Parcurgerea acestora permite elevului să se raporteze la cunoștințele sale anterioare. Se va realiza analiza fragmentului de dialog, elevii urmărind aspect concrete legate de modul, timpul și locul desfășurării acțiunilor. Cu ajutorul materialului, la clasă, profesorul poate construi împreună cu elevii o sinteză teoretică a noțiunii de adverb. Resursa implică exerciții de completare și de recunoaștere a adverbelor, precum și exerciții de reascultare a textului, pentru a completa/transpune în tabele/organizatori grafici informații din textul audiat.

Numeralul cardinal

Veronica Sandor

29 mai 2021 3:00

Activitatea de învățare presupune realizarea a 6 cerințe corelate, corespunzătoare competenței specifice enunțate. Parcurgerea acestora permite elevului să identifice și să utilizeze numerale cardinale, într-un demers didactic stimulativ, care motivează elevul în utilizarea limbii române în context reale. Resursa implică exerciții de utilizare, identificare a numeralului cardinal, de selectare a formei corecte. Cunoștințele elevului fiind aprofundate și fixate prin activități a căror grad de dificultate crește treptat. Resursa debutează cu un fragment de dialog între două persoane. Elevul va indica locul, ora și motivul întâlnirii persoanelor care participă la dialog, urmând ca exercițiile următoare să familiarizeze elevul cu noțiunea de numeral cardinal.

În căutarea unui prieten. Descrierea unei persoane

Veronica Sandor

29 mai 2021 3:00

Activitatea de învățare presupune rezolvarea cerințelor corespunzătoare dezvoltării competenței specifice enunțate. Parcurgerea acestora permite elevului să se raporteze la cunoștințele sale din clasele mai mici. Resursa propune de asemenea un exercițiu prin intermediul căruia elevii pot face inferențe cu privire la sensul unor cuvinte/adjective. Resursa vine în sprijinul elevilor cu secvențe explicative ale descrierii ca mod de expunere. Resursa implică exerciții de completare și de recunoaștere a adverbelor, precum și exerciții de reascultare pentru a completa/transpune în tabele/organizatori grafici informații din textul audiat.

Cuvântul

Veronica Sandor

29 aprilie 2021 3:00

Activitatea de învățare presupune realizarea a cinci sarcini de lucru, corespunzătoare competenței specifice enunțate. Parcurgerea acestora permite elevului să se raporteze la cunoștințele sale anterioare cu privire la vocabular, folosind corect, în context diferite cuvinte cu formă asemănătoare și înțeles diferit. Primul exercițiu stimulează creativitate, elevii fiind îndemnați să refacă un enunț după ce acesta a fost vrăjit iar cuvintele s-au lipit între ele. Resursa implică exerciții de completare, de alegere a răspunsului corect, precum și sugestii de rezolvare și câteva noțiuni teoretice necesare.

Exprimarea ordinii prin numărare. Numeralul ordinal.

Veronica Sandor

29 aprilie 2021 3:00

Activitatea de învățare presupune realizarea a 4 cerințe corelate, corespunzătoare competenței specifice enunțate. Parcurgerea acestora permite elevului să identifice și să utilizeze numerale ordinale, într-un demers didactic stimulativ, care motivează elevul în utilizarea limbii române în context reale. Resursa implică exerciții de utilizare, identificare a numeralului ordinal, de selectare a formei corecte. Cunoștințele elevului fiind aprofundate și fixate prin activități a căror grad de dificultate crește treptat. Resursa debutează cu un concurs între jucării. Elevul va indica ordinea sosirii la start a participanților la concurs.

Exprimarea acțiunii, stării existenței. Modul imperativ

Veronica Sandor

29 aprilie 2021 3:00

Activitatea de învățare presupune realizarea a șase cerințe corelate, corespunzătoare competenței specifice enunțate. Parcurgerea acestora permite elevului să se raporteze la cunoștințele sale anterioare, observând modele, tipare și exersând intonația imperativului în diferite contexte, într-un demers didactic stimulativ, care motivează elevul în producerea de exemple personale. Resursa implică exerciții de completare și de recunoaștere a verbelor la modul imperativ, precum și un exercițiu care poate fi realizat de către elevi în caietul de lucru.

Figurile de stil- Personificarea

Veronica Sandor

29 martie 2021 3:00

Activitatea de învățare presupune realizarea a șase cerințe corelate, corespunzătoare competenței specifice enunțate. Parcurgerea acestora permite elevului să se angreneze într-un demers didactic stimulativ, care motivează elevul în efortul de construire a unor enunțuri corecte și coerente, sprijinindu-l în procesul de recunoaștere a personificărilor în diferite texte, precum și în construirea propriilor personificări. Resursa educațională implică realizarea unor exerciții de identificare și completare . Resursa are un caracter ludic iar exercițiile de vocabular implică cuvinte cunoscute elevilor, cuvinte din câmpul lexical al jucăriilor

Activitatea de învățare presupune realizarea a șase cerințe corelate, corespunzătoare competenței specifice enunțate. Parcurgerea acestora permite elevului să se raporteze la cunoștințele sale anterioare, observând modele, tipare și exersând formarea conjunctivului în diferite contexte, într-un demers didactic stimulativ, care motivează elevul în producerea de exemple personale.Resursa implică exerciții de completare și de recunoaștere a verbelor la modul conjunctiv, precum și un exercițiu care poate fi realizat de către elevi în caietul de lucru.

Comunicarea dialogată - material final

Veronica Sandor

1 martie 2021 2:00

Activitatea de învățare presupune realizarea șapte cerințe corelate, corespunzătoare subcompetențe specifice enunțate. Parcurgerea acestora permite elevului să se angreneze într-un demers didactic stimulativ, care motivează elevul în efortul de înțelegere a textului și identificare a situației de comunicare dialogate. Timp estimat pentru realizarea întregii activități 30 până la 35 de minute, în funcție de nivelul grupului țintă.Activitatea 1 1.5. Manifestarea ascultării active față de interlocutor/interlocutori în interacțiunea directă sau în cea mediată – conversație uzuală sau discuție pe o temă familiarăElevii ascultă informațiile oferite cu privire la situația de comunicare dialogată și manifestă atenție răspunzând la întrebările legate de rolurile în comunicare.Activitatea 2 1.5. Manifestarea ascultării active față de interlocutor/interlocutori în interacțiunea directă sau în cea mediată – conversație uzuală sau discuție pe o temă familiarăElevii ascultă lectura textului nonliterar „Interviu cu Alesia Baicu” .Activitatea 31.2. Deducerea sensului unui cuvânt necunoscut prin raportare la tema textului audiat, la context și/sau la clarificările oferite de interlocutor3.2. Deducerea sensului unui cuvânt necunoscut prin raportare la tema textului citit, la context și/sau folosind dicționarul Elevii citeșc cu ateție enunțurile și precizează semnificațiile cuvintelor selectate.Rezolvarea corectă dezvăluie semnificații pe care le pot avea cuvintele selectate din text. Cadrul didactic poate valorifica activitatea prin adresarea mai multor întrebări de sprijin și implicarea elevilor în construirea altor enunțuri care să surprindă sensul cuvintelor. Activitate frontalăActivitatea 42.1. Folosirea cuvintelor nou însușite în enunțuri adecvate sensului dedus din contextul initialElevii construiesc enunțuri pe baza sensurilor întâlnite în enunțurile din text. Cuvintele selectate vor fi introduse în contexte noi. Cadrul didactic poate solicita repetarea acestora sau emiterea mai multor exemple, pentru dezvoltarea competenței.Activitatea frontală/individualăActivitatea 52.1. Folosirea cuvintelor nou însușite în enunțuri adecvate sensului dedus din contextul inițial.Elevii competează spațiile libere, utilizând cuvinte din text. Cadrul didactic poate completa exercițiul, punând în valoare creativitatea elevilor care pot la rândul lor construi noi întrebări pentru persoana intervievată.Activitatea 6 3.2. Deducerea sensului unui cuvânt necunoscut prin raportare la tema textului citit, la context și/sau folosind dicționarul.Elevii grupează enunțuri date, în două coloane, în funcție de mesajul pe care îl transmit: aprobare sau dezaprobareActivitatea poate fi realizată frontal sau în perechiActivitatea 7 2.1. Folosirea cuvintelor nou însușite în enunțuri adecvate sensului dedus din contextul initialElevii vor reformula oral/scris enunțurile date, înlocuind cuvintele subliniate cu sinonime corespunzătoare.Cadrul didactic poate veni în sprijinul elevilor, oferindu-le liste de sinonime.

Repetiția - material final

Veronica Sandor

1 martie 2021 2:00

Activitatea de învățare presupune realizarea a trei cerințe corelate, corespunzătoare subcompetențe specifice enunțate. Parcurgerea acestora permite elevului să se angreneze într-un demers didactic stimulativ, care motivează elevul în efortul de înțelegere a textului și identificare a repetițiilor. Timp estimat pentru realizarea întregii activități 20 de minute, în funcție de nivelul grupului țintă.Activitatea 1 1.5. Manifestarea ascultării active față de interlocutor/interlocutori în interacțiunea directă sau în cea mediată – conversație uzuală sau discuție pe o temă familiarăElevii ascultă textul „Cartea cu Apolodor” - poveste în versuri de Gellu Naum, dovedind atenție prin identificarea termenilor care se repetă.Activitatea 2 1.5. Manifestarea ascultării active față de interlocutor/interlocutori în interacțiunea directă sau în cea mediată – conversație uzuală sau discuție pe o temă familiarăElevii ascultă textul „Balada motanului” de Nikita Stănescu, dovedind atenție prin identificarea termenilor care se repetă. Rezolvarea corectă dezvăluie repetițiile prezente în text, urmând a fi explicate de către profesor. Cadrul didactic poate valorifica activitatea prin adresarea mai multor întrebări de sprijin și implicarea elevilor în construirea altor repetiții. Activitatea frontalăActivitatea 33.1. Identificarea, pe baza unor întrebări de sprijin, a informațiilor esențiale și de detaliu din texte continue/discontinue/multimodaleElevii identifică repetițiile, observând felul în care acestea compun la rândul lor un refren. Cadrul didactic poate oferi spre ascultare elevilor linia melodică a poeziei „Balada motanului” în interpretarea formației Pragu de sus (https://youtu.be/vGH2VGIm08g), elevii putând să sesizeze valoarea estetică a refernului. Activitatea frontală

Textul literar ficțional

Veronica Sandor

29 ianuarie 2021 2:00

Materialul propus sprijină elevul în vederea înțelegerii structurii unui text literar ficțional. Materialul poate fi folosit de profesor în etapa de captare a atenției în organizarea unui demers didactic deductiv reprezentând trecerea de la noțiuni generale legate de textul literar și prezentarea literaturii ca invenție și plăsmuire. Materialul aduce explicații cu privire la trecerea elementelor aparținând realității prin filtrul subiectiv al autorului. Timpul necesar vizionării materialului este de 2 minute și 30 de secunde

Textul narativ ficțional nonliterar. Legenda

Veronica Sandor

29 ianuarie 2021 2:00

Materialul propus sprijină elevul în vederea înțelegerii structurii unui text literar ficțional.Materialul poate fi folosit de profesor în etapa de captare a atenției în organizarea unui demers didactic deductiv reprezentând trecerea de la noțiuni generale legate de textul literar și prezentarea literaturii ca invenție și plăsmuire. Materialul aduce explicații cu privire la trecerea elementelor aparținând realității prin filtrul subiectiv al autorului. Timpul necesar vizionării materialului este de 2 minute și 30 de secunde

Narativul literar - material final

Veronica Sandor

29 ianuarie 2021 2:00

Materialul propus reprezintă actualizarea informațiilor legate de textul narativ literar și corelează noțiuni simple de teorie literară cu exerciții, într-un demers ce pleacă de la general spre particular sub forma unei plimbări realizate în interiorul textului narativ. Materialul poate fi folosit de profesor în etapa de realizare a sensului lecției sau individual de către elevi.