Test – subordonarea la nivelul frazei

Ana Tudorache

29 noiembrie 2021 2:00

Activitatea propusă vizează evaluarea competenței specifice 4.1. și poate completa evaluarea competențeispecifice 4.4. Această resursă poate fi folosită în activitatea online, în regim sincron și asincron (prin stabilirea unei durate de 10 - 15 minute pentru rezolvarea testului).În cazul imposibilității administrării online, testul se livrează pe suport de hârtie, prin printare.Organizarea și desfășurarea activității de învățare:1. Înainte de administrarea testului Vizionarea materialelor video:1. Subordonarea prin conjuncții subordonatoare2. Subordonarea prin pronume și adjective pronominale relative și nehotărâte3. Subordonarea prin adverbe relative și nehotărâteB. Administrarea testuluiTestul poate fi administrat online sau în timpul orei de curs cu prezență fizică.Timpul estimat pentru rezolvarea cerințelor este de 10 - 15 minute.C. După administrarea testului- Pe baza graficului generat automat, profesorul observă care sunt întrebările la care elevii au răspuns greșit și oferă explicații suplimentare.Resursa educațională poate fi valorificată într-o activitate de 15-25 de minute.

Activitatea propusă vizează dezvoltarea competenței specifice 4.1. și completând dezvoltarea competențelor 4.2. și 4.3. Această resursă poate fi folosită în activitatea online, în regim sincron și asincron (prin stabilirea unei durate de 5 – 10 minute pentru rezolvare).Organizarea și desfășurarea activității de învățare:Înainte de urmărirea acestui material este necesarărecapitularea noțiunilor legate propozițiile circumstanțiale. Materialul propune o discuție asupra topicii și a normelor de punctuație. Este un material complementar pentru resursele care privesc circumstanțiala de cauză și circumstanțiala de scop. Resursa educațională poate fi valorificată într-o activitate de 15-25 de minute.

Activitatea propusă vizează dezvoltarea competenței specifice 4.1. și completând dezvoltarea competențelor 4.2. și 4.3. Această resursă poate fi folosită în activitatea online, în regim sincron și asincron (prin stabilirea unei durate de 5 – 10 minute pentru rezolvare). Organizarea și desfășurarea activității de învățare: Înainte de urmărirea acestui material este necesară recapitularea noțiunilor legate propozițiile circumstanțiale. Materialul propune o discuție asupra topicii și a normelor de punctuație. Este un material complementar pentru resursele care privesc circumstanțiala de loc, circumstanțiala de mod și circumstanțiala de timp. Resursa educațională poate fi valorificată într-o activitate de 15-25 de minute.

Test - structura tiparelor textuale

Anda Laura Silea

29 octombrie 2021 3:00

Activitatea propusă vizează evaluarea competenței specifice 2.1. Această resursă poate fi folosită în activitatea online, în regim sincron și asincron (prin stabilirea unei durate de 10 - 15 minute pentru rezolvarea testului).În cazul imposibilității administrării online, testul se livrează pe suport de hârtie, prin printare. Organizarea și desfășurarea activității de învățare: 1. Înainte de administrarea testului Vizionarea materialelor video: Tiparul textual narativ, Tiparul textual descriptive, Tiparul textual dialogat B. Administrarea testului. Testul poate fi administrat online sau în timpul orei de curs cu prezență fizică. Timpul estimat pentru rezolvarea cerințelor este de 10 - 15 minute. C. După administrarea testului- Pe baza graficului generat automat, profesorul observă care sunt întrebările la care elevii au răspuns greșit și oferă explicații suplimentare .Resursa educațională poate fi valorificată într-o activitate de 15-25 de minute.

Tiparul textual descriptiv

Anda Laura Silea

29 octombrie 2021 3:00

Materialul propus a fost conceput ca suport teoretic și exemplificative pentru predarea la clasă și pentru recapitularea individuală. Materialul poate fi considerat suport pentru studiul individual, orice elev putând să-l acceseze oricând și să-l studieze într-un ritm propriu. Materialul vizează realizarea învățării în contexte variate care țin cont de particularitățile grupului țintă și îmbunătățirea învățării și arezultatelor învățării prin modul de realizare a evaluării (ca autoevaluare/evaluare colegială). Elevii vor asimila modalitatea de identificare corectă a tiparului textual narativ, aspectele sale definitorii, putând crea, la rândul lor texte originale.

Tiparul textual narativ

Anda Laura Silea

29 octombrie 2021 3:00

Materialul propus a fost conceput ca suport teoretic și exemplificative pentru predarea la clasă și pentru recapitularea individuală. Materialul poate fi considerat suport pentru studiul individual, orice elev putând să-l acceseze oricând și să-l studieze într-un ritm propriu.Materialul vizează realizarea învățării în contexte variate care țin cont de particularitățile grupului țintă și îmbunătățirea învățării și arezultatelor învățării prin modul de realizare a evaluării (ca autoevaluare/evaluare colegială). Elevii vor asimila modalitatea de identificare corectă a utilizării elementelor de jargon, ale intențiilor vorbitorului și vor conștientiza specificul relației dintre normă, abatere și uz.

Tiparul textual dialogat

Anda Laura Silea

29 octombrie 2021 3:00

Materialul propus a fost conceput ca suport teoretic și exemplificative pentru predarea la clasă și pentru recapitularea individuală. Materialul poate fi considerat suport pentru studiul individual, orice elev putând să-l acceseze oricând și să-l studieze într-un ritm propriu. Materialul vizează realizarea învățării în contexte variate care țin cont de particularitățile grupului țintă și îmbunătățirea învățării și arezultatelor învățării prin modul de realizare a evaluării (ca autoevaluare/evaluare colegială). Elevii vor asimila modalitatea de identificare corectă a tiparului textual dialogat, aspectele sale definitorii, putând crea, la rândul lor texte originale.

Enunțurile eliptice

Ana Tudorache

29 septembrie 2021 3:00

Activitatea propusă vizează dezvoltarea competenței specifice 4.2. și poate completa dezvoltarea competențeispecifice 4.3. Această resursă poate fi folosită în activitatea online, în regim sincron și asincron (prin stabilirea uneidurate de 5 – 10 minute pentru rezolvare).Organizarea și desfășurarea activității de învățare:Înainte de urmărirea acestui material este necesară recapitularea noțiunilor legate predicat, conjuncție,construcții pasive, construcții interogative. Materialul propune o discuție asupra construcțiilor eliptice și tipurile de elipsă. Se pornește de la prezentarea conceptului de elipsă, tipurile de elipsă și propozițiile fragmentare. Resursa educațională poate fi valorificată într- o activitate de 15-25 de minute.

Construcții incidente

Ana Tudorache

29 septembrie 2021 3:00

Activitatea propusă vizează dezvoltarea competenței specifice 4.2. și poate completa dezvoltarea competenței specifice 4.3. Această resursă poate fi folosită în activitatea online, în regim sincron și asincron (prin stabilirea unei durate de 5 – 10 minute pentru rezolvare). Organizarea și desfășurarea activității de învățare:Înainte de urmărirea acestui material este necesară recapitularea noțiunilor propoziție, vorbire directă, verbele dicendi. Materialul propune o discuție asupra construcțiilor incidente, recunoașterea lor, punctuație, trăsături. Resursa educațională poate fi valorificată într-o activitate de 15-25de minute.

Test Argou vs. jargon

Anda Laura Silea

29 septembrie 2021 3:00

Activitatea propusă vizează evaluarea competenței specifice 4.1. și poate completa evaluarea competenței specifice 4.4.Această resursă poate fi folosită în activitatea online, în regim sincron și asincron (prin stabilirea unei durate de 10 - 15 minute pentru rezolvarea testului). În cazul imposibilității administrării online, testul se livrează pe suport de hârtie, prin printare. Organizarea și desfășurarea activității de învățare: 1. Înainte de administrarea testului Vizionarea materialelor video : Argoul, Jargonul B. Administrarea testului. Testul poate fi administrat online sau în timpul orei de curs cu prezență fizică.Timpul estimat pentru rezolvarea cerințelor este de 10 - 15 minute. C. După administrarea testului- Pe baza graficului generat automat, profesorul observă care sunt întrebările la care elevii au răspuns greșit și oferă explicații suplimentare.Resursa educațională poate fi valorificată într-o activitate de 15-25 de minute.

Jargonul

Anda Laura Silea

29 septembrie 2021 3:00

Materialul propus a fost conceput ca suport teoretic și exemplificative pentru predarea la clasă și pentru recapitularea individuală.Materialul poate fi considerat suport pentru studiul individual, orice elev putând să-l acceseze oricând și să-l studieze într-un ritm propriu.Materialul vizează realizarea învățării în contexte variate care țin cont de particularitățile grupului țintă și îmbunătățirea învățării și a rezultatelor învățării prin modul de realizare a evaluării (ca autoevaluare/evaluare colegială. Elevii vor asimila modalitatea de identificare corectă a utilizării elementelor de jargon, ale intențiilor vorbitorului și vor conștientiza specificul relației dintre normă, abatere și uz.

Conversiunea - transformarea în prepoziții

Anda Laura Silea

29 septembrie 2021 3:00

Materialul propus a fost conceput ca suport teoretic și exemplificative pentru predarea la clasă și pentru recapitularea individuală.Materialul poate fi considerat suport pentru studiul individual, orice elev putând să-l acceseze oricând și să-l studieze într-un ritm propriu. Conversiunea se studiază în clasa a VIII-a la domeniul de conținut VOCABULARUL. În comunicarea orală și în redactarea textelor conversiunea se utilizează frecvent (intuitiv de către vorbirii nativi) dovedind capacitatea de a sesiza intenții comunicative și de exprima o intenție comunicativă). Utilizarea conversiunii dovedește capacitatea de sinteză și înțelegerea textului. Materialul vizează realizarea învățării în contexte variate care țin cont de particularitățile grupului țintă și îmbunătățirea învățării și a rezultatelor învățării prin modul de realizare a evaluării (ca autoevaluare/evaluare colegială).

Argoul

Anda Laura Silea

29 septembrie 2021 3:00

Materialul propus a fost conceput ca suport teoretic și exemplificative pentru predarea la clasă și pentru recapitularea individuală. Materialul poate fi considerat suport pentru studiul individual, orice elev putând să-l acceseze oricând și să-l studieze într-un ritm propriu. Materialul vizează realizarea învățării în contexte variate care țin cont de particularitățile grupului țintă și îmbunătățirea învățării și a rezultatelor învățării prin modul de realizare a evaluării (ca autoevaluare/evaluare colegială. Elevii vor asimila modalitatea de identificare corectă a utilizării elementelor de argou, ale intențiilor vorbitorului și vor conștientiza specificul relației dintre normă, abatere și uz.

Construcții concesive Ii - realizări propoziționale

Ana Tudorache

29 august 2021 3:00

Activitatea propusă vizează dezvoltarea competenței specifice 4.1. și poate completa dezvoltarea competenței specifice 4.4. Această resursă poate fi folosită în activitatea online, în regim sincron și asincron (prin stabilirea unei durate de 5 – 10 minute pentru rezolvare).Organizarea și desfășurarea activității de învățare: Înainte de urmărirea acestui material este necesară recapitularea noțiunilor legate de frază (propoziție principală, propoziție subordonată, conjuncții coordonatoare și subordonatoare, părți de vorbire cu rol de element de relație) precum și urmărirea materialului care vizează realizarea construcțiilor concesive prin diverse părți de vorbire. Materialul propune o discuție asupra construcțiilor concesive și realizarea lor prin propoziții conjuncționale și relative. Se pornește de la prezentarea unor propoziții care includ circumstanțiale concesive, prezentarea regenților și identificarea elementelor introductive și propozițiilor subordonate. Resursa educațională poate fi valorificată într-o activitate de 15-25 de minute.

Activitatea propusă vizează dezvoltarea competenței specifice 4.1. și poate completa dezvoltarea competenței specifice 4.4. Această resursă poate fi folosită în activitatea online, în regim sincron și asincron (prin stabilirea unei durate de 5 – 10 minute pentru rezolvare).Organizarea și desfășurarea activității de învățare:Înainte de urmărirea acestui material este necesară recapitularea noțiunilor legate de propoziție (părți de propoziție, regent etc.) condiționale și realizarea lor prin forme verbale nepersoanale, prin adjectiv, adverb și prin GN. Se pornește de la prezentarea unor propoziții care includ circumstanțiale condiționale, prezentarea regenților și identificarea circumstanțialului condițional. Resursa educațională poate fi valorificată într-o activitate de 15-25 de minute.

Activitatea propusă vizează dezvoltarea competenței specifice 4.1. și poate completa dezvoltarea competenței specifice 4.4. Această resursă poate fi folosită în activitateaonline, în regim sincron și asincron (prin stabilirea unei durate de 5 – 10 minute pentru rezolvare). Organizarea și desfășurarea activității de învățare: Înainte de urmărirea acestui material este necesară recapitularea noțiunilor legate de frază (propoziție principală, propoziție subordonată, conjuncții coordonatoare și subordonatoare, părți de vorbire cu rol de element de relație), precum și urmărirea materialului care vizează realizarea construcțiilor condiționale prin diverse părți de vorbire. Materialul propune o discuție asupra construcțiilor condiționale și realizarea lor prin propoziții conjuncționale și relative. Se pornește de la prezentarea unor propoziții care includ circumstanțiale condiționale, prezentarea regenților și identificarea elementelor introductive și propozițiilor subordonate. Resursa educațională poate fi valorificatăîntr-o activitate de 15-25 de minute.

Construcții concesive I - circumstanțialul concesiv

Ana Tudorache

29 august 2021 3:00

Activitatea propusă vizează dezvoltarea competenței specifice 4.1. și poate completa dezvoltarea competenței specifice 4.4. Această resursă poate fi folosită în activitateaonline, în regim sincron și asincron (prin stabilirea unei durate de 5 – 10 minute pentru rezolvare).Organizarea și desfășurarea activității de învățare:Înainte de urmărirea acestui material este necesară recapitularea noțiunilor legate de propoziție (părți de propoziție, regent etc.). Materialul propune o discuție asupra construcțiilor concesive și realizarea lor prin forme verbale nepersoanle, prin adjectiv, adverb și prin GN. Se pornește de la prezentarea unor propoziții care includ circumstanțiale concesive, prezentarea regenților și identificarea circumstanțialului concesiv. Resursa educațională poate fi valorificată într-o activitate de 15-25 de minute.

Personajele în textul epic

Anda Laura Silea

29 august 2021 3:00

Materialul propus a fost conceput ca suport teoretic și exemplificative pentru predarea la clasă și pentru recapitularea individuală.Materialul poate fi considerat suport pentru studiul individual, orice elev putând să-l acceseze oricând și să-l studieze într-un ritm propriu. Materialul vizează realizarea învățării în contexte variate care țin cont de particularitățile grupului țintă și îmbunătățirea învățării și a rezultatelor învățării prin modul de realizare a evaluării (ca autoevaluare/evaluare colegială).Elevii vor asimila modalitatea identificare corectă tipurilor de personaje din textele epice, precum și modalități de identificare a trăsăturilor acestora. În analizarea și interpretarea diverselor tipuri de texte, tipul de text susmenționat devine un element important, susținând dezvoltarea competențelor specifice.

Test - textul epic

Anda Laura Silea

29 august 2021 3:00

Materialul propus a fost conceput ca suport teoretic și exemplificative pentru predarea la clasă și pentru recapitularea individuală.Materialul poate fi considerat suport pentru studiul individual, orice elev putând să-l acceseze oricând și să-l studieze într-un ritm propriu. Materialul vizează realizarea învățării în contexte variate care țin cont de particularitățile grupului țintă și îmbunătățirea învățării și a rezultatelor învățării prin modul de realizare a evaluării (ca autoevaluare/evaluare colegială). În analizarea și interpretarea diverselor tipuri de texte, tipul de text sus menționat devine un element important, susținând dezvoltarea competențelor specifice.

Naratorul

Anda Laura Silea

29 august 2021 3:00

Materialul propus a fost conceput ca suport teoretic și exemplificative pentru predarea la clasă și pentru recapitularea individuală. Materialul poate fi considerat suport pentru studiul individual, orice elev putând să-l acceseze oricând și să-l studieze într-un ritm propriu. Materialul vizează realizarea învățării în contexte variate care țin cont de particularitățile grupului țintă și îmbunătățirea învățării și arezultatelor învățării prin modul de realizare a evaluării (ca autoevaluare/evaluare colegială. Elevii vor asimila modalitatea de identificare corectă a statutului naratorului, precum și rolul acestuia în textul epic.În analizarea și interpretarea diverselor tipuri de texte, tipul de text susmenționat devine un element important, susținând dezvoltarea competențelor specifice.

Test - conversiunea

Anda Laura Silea

29 iulie 2021 3:00

Activitatea propusă vizează evaluarea competenței specifice 4.1. și poate completa evaluarea competenței specifice 4.4. Această resursă poate fi folosită în activitatea online, în regim sincron și asincron (prin stabilirea unei durate de 10 - 15 minute pentru rezolvarea testului).

Propoziția subordonată atributivă

Ana Tudorache

29 iulie 2021 3:00

Organizarea și desfășurarea activității de învățare: Înainte de urmărirea acestui material este necesară recapitularea funcției sintactice de atribut (părțile de vorbire cărora de subordonează un atribut, părțile de vorbire cu rol de atribut), recapitularea noțiunilor legate de frază (propoziție principală, propoziție subordonată, conjuncții coordonatoare și subordonatoare, părți de vorbire cu rol de element de relație). Urmărirea materialului Materialul propune o discuție asupra atributivei, realizare propozițională a atributului. Se pornește de la prezentarea unor fraze care includ atributive, prezentarea regenților, apoi la prezentarea diferitelor de elemente de relație. Apoi se vizează identificarea corectă a rolului în frază, rolul de atributivă. Resursa educațională poate fi valorificată într-o activitate de 15-25 de minute.

Circumstanțiala cauzală

Ana Tudorache

29 iulie 2021 3:00

Organizarea și desfășurarea activității de învățare:Înainte de urmărirea acestui material este necesară recapitularea funcției sintactice de circumstanțial de cauză (cauzala) (verbele cărora de subordonează un circumstanțial de cauză, părțile de vorbire cu rol de circumstanțial de cauză ), recapitularea noțiunilor legate de frază (propoziție principală, propoziție subordonată, conjuncții coordonatoare și subordonatoare, părți de vorbire cu rol de element de relație). Urmărirea materialului Materialul propune o discuție asupra circumstanțialei de cauză, realizare propozițională a circumstanțialului de cauză . Se pornește de la prezentarea unor fraze care includ circumstanțiale de cauză, prezentarea regenților, apoi la prezentarea diferitelor de elemente de relație. Apoi se vizează identificarea corectă a rolului în frază, rolul de circumstanțială de cauză (cauzală).

Test. Propoziții circumstanțiale (cauză și scop)

Ana Tudorache

29 iulie 2021 3:00

În cazul imposibilității administrării online, testul se livrează pe suport de hârtie, prin printare. Organizarea și desfășurarea activității de învățare:1. Înainte de administrarea testului Vizionarea materialelor video : Circumstanțiala de cauză (cauzala), Circumstanțiala de scop (finala)B. Administrarea testului Testul poate fi administrat online https://forms.gle/mcfoux2a8FDWJXLDA sau în timpul orei de curs cu prezență fizică. Timpul estimat pentru rezolvarea cerințelor este de 10 - 15 minute.C. După administrarea testului- Pe baza graficului generat automat, profesorul observă care sunt întrebările la care elevii au răspuns greșit și oferă explicații suplimentare.Resursa educațională poate fi valorificată într-o activitate de 15-25 de minute.

Conversiunea - adverbializarea

Anda Laura Silea

29 iulie 2021 3:00

Materialul propus a fost conceput ca suport teoretic pentru predarea la clasă și pentru recapitularea individuală.Materialul poate fi considerat suport pentru studiul individual, orice elev putând să-l acceseze oricând și să-l studieze într-un ritm propriu. Conversiunea se studiază în clasa a VIII-a la domeniul de conținut VOCABULARUL. În comunicarea orală și în redactarea textelor conversiunea se utilizează frecvent (intuitiv de către vorbirii nativi) dovedind capacitatea de a sesiza intenții comunicative și de exprima o intenție comunicativă). Utilizarea conversiunii dovedește capacitatea de sinteză și înțelegerea textului.

Conversiunea - substantivizarea

Anda Laura Silea

29 iulie 2021 3:00

Materialul propus a fost conceput ca suport teoretic pentru predarea la clasă și pentru recapitularea individuală.Materialul poate fi considerat suport pentru studiul individual, orice elev putând să-l acceseze oricând și să-l studieze într-un ritm propriu. Conversiunea se studiază în clasa a VIII-a la domeniul de conținut VOCABULARUL. În comunicarea orală și în redactarea textelor conversiunea se utilizează frecvent (intuitiv de către vorbirii nativi) dovedind capacitatea de a sesiza intenții comunicative și de exprima o intenție comunicativă). Utilizarea conversiunii dovedește capacitatea de sinteză și înțelegerea textului.

conversiunea - adjectivizarea

Anda Laura Silea

29 iulie 2021 3:00

Materialul propus a fost conceput ca suport teoretic pentru predarea la clasă și pentru recapitularea individuală. Materialul poate fi considerat suport pentru studiul individual, orice elev putând să-l acceseze oricând și să-l studieze într-un ritm propriu. Conversiunea se studiază în clasa a VIII-a la domeniul de conținut VOCABULARUL. În comunicarea orală și în redactarea textelor conversiunea se utilizează frecvent (intuitiv de către vorbirii nativi) dovedind capacitatea de a sesiza intenții comunicative și de exprima o intenție comunicativă). Utilizarea conversiunii dovedește capacitatea de sinteză și înțelegerea textului.

Propoziția subordonată atributivă

Ana Tudorache

29 iulie 2021 3:00

Organizarea și desfășurarea activității de învățare: Înainte de urmărirea acestui material este necesară recapitularea funcției sintactice de atribut (părțile de vorbire cărora de subordonează un atribut, părțile de vorbire cu rol de atribut), recapitularea noțiunilor legate de frază (propoziție principală, propoziție subordonată, conjuncții coordonatoare și subordonatoare, părți de vorbire cu rol de element de relație). Materialul propune o discuție asupra atributivei, realizare propozițională a atributului. Se pornește de la prezentarea unor fraze care includ atributive, prezentarea regenților, apoi la prezentarea diferitelor de elemente de relație. Apoi se vizează identificarea corectă a rolului în frază, rolul de atributivă. Resursa educațională poate fi valorificată într-o activitate de 15-25 de minute.

Circumstanțiala cauzală

Ana Tudorache

29 iulie 2021 3:00

Organizarea și desfășurarea activității de învățare: Înainte de urmărirea acestui material este necesară recapitularea funcției sintactice de circumstanțial de cauză (cauzala) (verbele cărora de subordonează un circumstanțial de cauză, părțile de vorbire cu rol de circumstanțial de cauză), recapitularea noțiunilor legate de frază (propoziție principală, propoziție subordonată, conjuncții coordonatoare și subordonatoare, părți de vorbire cu rol de element de relație). Materialul propune o discuție asupra circumstanțialei de cauză, realizare propozițională a circumstanțialului de cauză. Se pornește de la prezentarea unor fraze care includ circumstanțiale de cauză, prezentarea regenților, apoi la prezentarea diferitelor de elemente de relație. Apoi se vizează identificarea corectă a rolului în frază, rolul de circumstanțială de cauză (cauzală).

Circumstanțiala de timp

Ana Tudorache

29 iunie 2021 3:00

Activitatea propusă vizează dezvoltarea competenței specifice 4.1. și poate completa dezvoltarea competenței specifice 4.4. Această resursă poate fi folosită în activitatea online, în regim sincron și asincron (prin stabilirea unei durate de 5 – 10 minute pentru rezolvare).Organizarea și desfășurarea activității de învățareÎnainte de urmărirea acestui material este necesară recapitularea funcției sintactice de circumstanțial de timp (verbele cărora de subordonează un circumstanțial de timp, părțile de vorbire cu rol de circumstanțial de timp), recapitularea noțiunilor legate de frază (propoziție principală, propoziție subordonată, conjuncții coordonatoare și subordonatoare, părți de vorbire cu rol de element de relație). Materialul propune o discuție asupra circumstanțialei de timp, realizare propozițională a circumstanțialului de timp. Se pornește de la prezentarea unor fraze care includ circumstanțiale de timp, prezentarea regenților, apoi la prezentarea diferitelor de elemente de relație. Apoi se vizează identificarea corectă a rolului în frază, rolul de circumstanțială de timp. Resursa educațională poate fi valorificată într-o activitate de 15-25 de minute.

Circumstanțiala de loc

Ana Tudorache

29 iunie 2021 3:00

Activitatea propusă vizează dezvoltarea competenței specifice 4.1. și poate completa dezvoltarea competenței specifice 4.4. Această resursă poate fi folosită în activitatea online, în regim sincron și asincron (prin stabilirea unei durate de 5 – 10 minute pentru rezolvare).Organizarea și desfășurarea activității de învățareÎnainte de urmărirea acestui material este necesară recapitularea funcției sintactice de circumstanțial de timp (verbele cărora de subordonează un circumstanțial de timp, părțile de vorbire cu rol de circumstanțial de timp), recapitularea noțiunilor legate de frază (propoziție principală, propoziție subordonată, conjuncții coordonatoare și subordonatoare, părți de vorbire cu rol de element de relație). Materialul propune o discuție asupra circumstanțialei de timp, realizare propozițională a circumstanțialului de timp. Se pornește de la prezentarea unor fraze care includ circumstanțiale de timp, prezentarea regenților, apoi la prezentarea diferitelor de elemente de relație. Apoi se vizează identificarea corectă a rolului în frază, rolul de circumstanțială de timp.Resursa educațională poate fi valorificată într-o activitate de 15-25 de minute.

Circumstanțiala de mod

Ana Tudorache

29 iunie 2021 3:00

Activitatea propusă vizează dezvoltarea competenței specifice 4.1. și poate completa dezvoltarea competenței specifice 4.4. Această resursă poate fi folosită în activitatea online, în regim sincron și asincron (prin stabilirea unei durate de 5 – 10 minute pentru rezolvare).Organizarea și desfășurarea activității de învățareÎnainte de urmărirea acestui material este necesară recapitularea funcției sintactice de circumstanțial de timp (verbele cărora de subordonează un circumstanțial de timp, părțile de vorbire cu rol de circumstanțial de timp), recapitularea noțiunilor legate de frază (propoziție principală, propoziție subordonată, conjuncții coordonatoare și subordonatoare, părți de vorbire cu rol de element de relație). Materialul propune o discuție asupra circumstanțialei de timp, realizare propozițională a circumstanțialului de timp. Se pornește de la prezentarea unor fraze care includ circumstanțiale de timp, prezentarea regenților, apoi la prezentarea diferitelor de elemente de relație. Apoi se vizează identificarea corectă a rolului în frază, rolul de circumstanțială de timp.Resursa educațională poate fi valorificată într-o activitate de 15-25 de minute.

Propoziții circumstanțiale (loc, mod, timp)

Ana Tudorache

29 iunie 2021 3:00

Activitatea propusă vizează evaluarea competenței specifice 4.1. și poate completa evaluarea competenței specifice 4.4. Această resursă poate fi folosită în activitatea online, în regim sincron și asincron (prin stabilirea unei durate de 10 - 15 minute pentru rezolvarea testului). În cazul imposibilității administrării online, testul se livrează pe suport de hârtie, prin printare.Organizarea și desfășurarea activității de învățare:1. Înainte de administrarea testului Vizionarea materialelor video: Circumstanțiala de loc, Circumstanțiala de mod și Circumstanțiala de timp B. Administrarea testului. Testul poate fi administrat online sau în timpul orei de curs cu prezență fizică. Timpul estimat pentru rezolvarea cerințelor este de 10 - 15 minute. C. După administrarea testului- Pe baza graficului generat automat, profesorul observă care sunt întrebările la care elevii au răspuns greșit și oferă explicații suplimentare.Resursa educațională poate fi valorificată într-o activitate de 15-25 de minute.

Personajele în textul dramatic

Anda Laura Silea

29 iunie 2021 3:00

Materialul propus a fost conceput ca suport teoretic și exemplificative pentru predarea la clasă și pentru recapitularea individuală.Materialul poate fi considerat suport pentru studiul individual, orice elev putând să-l acceseze oricând și să-l studieze într-un ritm propriu.Materialul vizează realizarea învățării în contexte variate care țin cont de particularitățile grupului țintă și îmbunătățirea învățării și a rezultatelor învățării prin modul de realizare a evaluării (ca autoevaluare/evaluare colegială). Elevii vor asimila modalitatea identificare corectă a statutului personajului și a modalităților de caracterizare a acestora. În analizarea și interpretarea diverselor tipuri de texte, tipul de text sus menționat devine un element important, susținând dezvoltarea competențelor specifice.

Spațiul teatral

Anda Laura Silea

29 iunie 2021 3:00

Materialul propus a fost conceput ca suport teoretic și exemplificative pentru predarea la clasă și pentru recapitularea individuală.Materialul poate fi considerat suport pentru studiul individual, orice elev putând să-l acceseze oricând și să-l studieze într-un ritm propriu.Materialul vizează realizarea învățării în contexte variate care țin cont de particularitățile grupului țintă și îmbunătățirea învățării și a rezultatelor învățării prin modul de realizare a evaluării (ca autoevaluare/evaluare colegială. Elevii vor asimila modalitatea evaluare a informațiilor transmise de elementele scenice (décor, cadru) pentru comprehensiunea textului propus analizei. În analizarea și interpretarea diverselor tipuri de texte, tipul de text sus menționat devine un element important, susținând dezvoltarea competențelor specifice.

Rolul dialogului în textul dramatic

Anda Laura Silea

29 iunie 2021 3:00

Materialul propus a fost conceput ca suport teoretic și exemplificative pentru predarea la clasă și pentru recapitularea individuală.Materialul poate fi considerat suport pentru studiul individual, orice elev putând să-l acceseze oricând și să-l studieze într-un ritm propriu.Materialul vizează realizarea învățării în contexte variate care țin cont de particularitățile grupului țintă și îmbunătățirea învățării și a rezultatelor învățării prin modul de realizare a evaluării (ca autoevaluare/evaluare colegială. Elevii vor dezvolta competența 2.1 prin dezvoltarea capacității de evaluare a informațiilor și a intenției de comunicare în cadrul tiparelor textuale dialogate din textele dramatice. În analizarea și interpretarea diverselor tipuri de texte, tipul de text sus menționat devine un element important, susținând dezvoltarea competențelor specifice.

Completiva directă

Ana Tudorache

29 mai 2021 3:00

Organizarea și desfășurarea activității de învățare:Înainte de urmărirea acestui material este necesară recapitularea funcției sintactice de complement direct (verbele cărora de subordonează un complement direct, părțile de vorbire cu rol de complement direct), recapitularea noțiunilor legate de frază (propoziție principală, propoziție subordonată, conjuncții coordonatoare și subordonatoare, părți de vorbire cu rol de element de relație). Urmărirea materialului Materialul propune o discuție asupra completivei directe, realizare propozițională a complementului direct. Se pornește prezentarea regenților, apoi la prezentarea diferitelor de elemente de relație. Apoi se vizează identificarea corectă a rolului în frază, rolul de completivă directă. Resursa educațională poate fi valorificată într-o activitate de 15-25 de minute.

Test - propozițiile subordonate completive

Ana Tudorache

29 mai 2021 3:00

În cazul imposibilității administrării online, testul se livrează pe suport de hârtie, prin printare.Organizarea și desfășurarea activității de învățare:1. Înainte de administrarea testului Vizionarea materialelor video : Completiva directă, Completiva indirectă și Completiva prepozițională B. Administrarea testului Testul poate fi administrat online https://forms.gle/F93QN4BhTmMM7qmF8 sau în timpul orei de curs cu prezență fizică. Timpul estimat pentru rezolvarea cerințelor este de 10 - 15 minute. C. După administrarea testului- Pe baza graficului generat automat, profesorul observă care sunt întrebările la care elevii au răspuns greșit și oferă explicații suplimentare.Resursa educațională poate fi valorificată într-o activitate de 15-25 de minute.

Completiva prepozițională

Ana Tudorache

29 mai 2021 3:00

Înainte de urmărirea acestui material este necesară recapitularea funcției sintactice de complement prepozițional (verbele cărora de subordonează un complement prepozițional, părțile de vorbire cu rol de complement prepozițional), recapitularea noțiunilor legate de frază (propoziție principală, propoziție subordonată, conjuncții coordonatoare și subordonatoare, părți de vorbire cu rol de element de relație). Materialul propune o discuție asupra completivei prepoziționale, realizare propozițională a complementului prepozițional. Se pornește prezentarea regenților, apoi la prezentarea diferitelor de elemente de relație. Apoi se vizează identificarea corectă a rolului în frază, rolul de completivă prepozițională. Resursa educațională poate fi valorificată într-o activitate de 15-25 de minute.

Test - notatiile autorului

Anda Laura Silea

29 mai 2021 3:00

Materialul propus a fost conceput ca suport pentru evaluare formativă la clasă și pentru recapitularea individuală. Materialul poate fi considerat suport pentru studiul individual, orice elev putând să-l acceseze oricând și să-l studieze într-un ritm propriu. Materialul vizează realizarea evaluării cu ajutorul itemilor obiectivi în contexte variate care țin cont de particularitățile grupului țintă și având cascop îmbunătățirea învățării și a rezultatelor învățării prin modul de realizare a evaluării (ca autoevaluare/evaluare colegială)

Rolul notatților autorului

Anda Laura Silea

29 mai 2021 3:00

Materialul propus a fost conceput ca suport teoretic și exemplificative pentru predarea la clasă și pentru recapitularea individuală. Materialul poate fi considerat suport pentru studiul individual, orice elev putând să-l acceseze oricând și să-l studieze într- un ritm propriu. Materialul vizează realizarea învățării în contexte variate care țin cont de particularitățile grupului țintă și îmbunătățirea învățării și a rezultatelor învățării prin modul de realizare a evaluării (ca autoevaluare/evaluare colegială. Elevii vor înțelege organizarea structurală a textului dramatic, putând să o recunoască și să rolul structurilor specificea cestuia. Textul dramatic se studiază în clasa a VIII-a la domeniul de conținut LECTURĂ. În analizarea și interpretarea diverselor tipuri de texte, conceptul de indicație scenic devine un element important, susținând dezvoltarea competențelor specifice.

Textul dramatic - trăsături

Anda Laura Silea

29 mai 2021 3:00

Materialul propus a fost conceput ca suport teoretic și exemplificative pentru predarea la clasă și pentru recapitularea individuală.Materialul poate fi considerat suport pentru studiul individual, orice elev putând să-l acceseze oricând și să-l studieze într-un ritm propriu. Materialul vizează realizarea învățării în contexte variate care țin cont de particularitățile grupului țintă și îmbunătățirea învățării și arezultatelor învățării prin modul de realizare a evaluării (ca autoevaluare/evaluare colegială. Elevii vor înțelege organizarea structurală a textului dramatic, putând să o recunoască și să interpreteze înțelesurile în textul dramaticTextul dramatic se studiază în clasa a VIII-a la domeniul de conținut LECTURĂ. În analizarea și interpretarea diverselor tipuri de texte,conceptul devine un element important, susținând dezvoltarea competențelor specifice.

Cronica de spectacol dramatizat

Anda Laura Silea

29 mai 2021 3:00

Materialul propus a fost conceput ca suport teoretic și exemplificative pentru predarea la clasă și pentru recapitularea individuală.Materialul poate fi considerat suport pentru studiul individual, orice elev putând să-l acceseze oricând și să-l studieze într-un ritm propriu. Materialul vizează realizarea învățării în contexte variate care țin cont de particularitățile grupului țintă și îmbunătățirea învățării și arezultatelor învățării prin modul de realizare a evaluării (ca autoevaluare/evaluare colegială. Elevii vor asimila modalitatea de lectură și redactare a cronicii de spectacol dramatizat. În analizarea și interpretarea diverselor tipuri de texte, tipul de text susmenționat devine un element important, susținând dezvoltarea competențelor specifice.

Completiva directă

Ana Tudorache

29 mai 2021 3:00

Organizarea și desfășurarea activității de învățare: Înainte de urmărirea acestui material este necesară recapitularea funcției sintactice de complement direct (verbele cărora de subordonează un complement direct, părțile de vorbire cu rol de complement direct), recapitularea noțiunilor legate de frază (propoziție principală, propoziție subordonată, conjuncții coordonatoare și subordonatoare, părți de vorbire cu rol de element de relație). Materialul propune o discuție asupra completivei directe, realizare propozițională a complementului direct. Se pornește prezentarea regenților, apoi la prezentarea diferitelor de elemente de relație. Apoi se vizează identificarea corectă a rolului în frază, rolul de completivă directă. Resursa educațională poate fi valorificată într-o activitate de 15-25 de minute.

Activitatea propusă vizează dezvoltarea competenței specifice 4.1. și poate completa dezvoltarea competenței specifice 4.4. Această resursă poate fi folosită în activitatea online, în regim sincron și asincron (prin stabilirea unei durate de 5 – 10 minute pentru rezolvare).Organizarea și desfășurarea activității de învățare:Înainte de urmărirea acestui material este necesară recapitularea formelor pronumelor reflexive și a pronumelor personale – clasa a VI-a. Reamintirea conceptului de clitic.Urmărirea materialuluiMaterialul propune o prezentare a contextelor în care cliticul reflexiv este obligatoriu și a metodelor de verificare a prezenței sale. Verbele românești cu și fără formă reflexivă – cu și fără deosebiri de sens. Resursa educațională poate fi valorificată într-o activitate de 15-25 de minute.

Cliticul reflexiv în acuzativ cu valoare reciprocă

Ana Tudorache

29 aprilie 2021 3:00

Activitatea propusă vizează dezvoltarea competenței specifice 4.1. și poate completa dezvoltarea competenței specifice 4.4. Această resursă poate fi folosită în activitatea online, în regim sincron și asincron (prin stabilirea unei durate de 5 – 10 minute pentru rezolvare).Organizarea și desfășurarea activității de învățare:Înainte de urmărirea acestui material este necesară recapitularea formelor pronumelor personale și a pronumelor reflexive – clasa a VI-a, reluarea materialului cu privire la cliticul în acuzativ cu funcție de Cd. Materialul propune o discuție asupra cliticului reflexiv în acuzativ cu valoare reciprocă. Se pornește de la formele cliticelor reflexive – formele de acuzativ, spre sesizarea valorii reciproce. Apoi se vizează identificarea corectă a rolului în propoziție, rolul de complement direct. Resursa educațională poate fi valorificată într-o activitate de 15-25 de minute.

Activitatea propusă vizează evaluarea competenței specifice 4.1. și poate completa evaluarea competenței specifice 4.4. Această resursă poate fi folosită în activitatea online, în regim sincron și asincron (prin stabilirea unei durate de 10 - 15 minute pentru rezolvarea testului).În cazul imposibilității administrării online, testul se livrează pe suport de hârtie, prin printare. Organizarea și desfășurarea activității de învățare: 1. Înainte de administrarea testuluiVizionarea materialelor video: Cliticul reflexiv în acuzativ cu valoare reciprocă, : Cliticul reflexiv în dativ cu valoare reciprocă Cliticul reflexiv – component obligatoriu al verbului sau al locuțiunii verbaleB. Administrarea testuluiTestul poate fi administrat online sau în timpul orei de curs cu prezență fizică.Timpul estimat pentru rezolvarea cerințelor este de 10 - 15 minute.C. După administrarea testului- Pe baza graficului generat automat, profesorul observă care sunt întrebările la care elevii au răspuns greșit și oferă explicații suplimentare.Resursa educațională poate fi valorificată într-o activitate de 15-25 de minute.

Jurnalul de lectură

Anda Laura Silea

29 aprilie 2021 3:00

Materialul propus a fost conceput ca suport teoretic și exemplificative pentru predarea la clasă și pentru organizarea individuală a portofoliului care cuprinde instrumente de monitorizare, evalaure și autoevaluare a lecturii. Materialul poate fi considerat suport pentru studiul individual, orice elev putând să-l acceseze oricând și să-l studieze într-un ritm propriu. Materialul vizează realizarea învățării în contexte variate care țin cont de particularitățile grupului țintă și îmbunătățirea învățării și a rezultatelor învățării prin modul de realizare a evaluării (ca autoevaluare/evaluare colegială). Elevii vor utiliza jurnalului de lectură ca act de metacogniție prin care pot monitoriza și evalua propriul act de lectură. În analizarea și interpretarea diverselor tipuri de texte, metoda de lucru sus menționată devine un element important, susținând dezvoltarea competențelor specifice.

Test de monitorizare a lecturii

Anda Laura Silea

29 aprilie 2021 3:00

Materialul propus a fost conceput ca suport pentru autoevaluarea procesului de lectură individuală.Materialul poate fi considerat suport pentru studiul individual, orice elev putând să-l acceseze oricând și să-l studieze într-un ritm propriu. Materialul vizează realizarea evaluării cu ajutorul întrebărilor suport care urmăresc particularitățile grupului țintă și având ca scop îmbunătățirea învățării și a rezultatelor învățării prin modul de realizare a evaluării (ca autoevaluare/evaluare colegială)

Jurnalul cu dubla intrare

Anda Laura Silea

29 aprilie 2021 3:00

Materialul propus a fost conceput ca suport teoretic și exemplificative pentru predarea la clasă și pentru recapitularea individuală. Materialul poate fi considerat suport pentru studiul individual, orice elev putând să-l acceseze oricând și să-l studieze într-unritm propriu. Materialul vizează realizarea învățării în contexte variate care țin cont de particularitățile grupului țintă și îmbunătățirea învățării și a rezultatelor învățării prin modul de realizare a evaluării (ca autoevaluare/evaluare colegială. Elevii vor asimila metoda jurnalului cu dublă intrare prin care pot monitoriza și evalua propriul act de lectură. În analizarea și interpretarea diverselor tipuri de texte, metoda de lucru susmenționată devine un element important, susținând dezvoltarea competențelor specifice.

Cronica de film (piese de teatru)

Anda Laura Silea

29 aprilie 2021 3:00

Materialul propus a fost conceput ca suport teoretic și exemplificative pentru predarea la clasă și pentru recapitularea individuală. Materialul poate fi considerat suport pentru studiul individual, orice elev putând să-l acceseze oricând și să-l studieze într-un ritm propriu. Materialul vizează realizarea învățării în contexte variate care țin cont de particularitățile grupului țintă și îmbunătățirea învățării și a rezultatelor învățării prin modul de realizare a evaluării (ca autoevaluare/evaluare colegială. Elevii vor asimila modalitatea de lectură și redactare a cronicii de film. În analizarea și interpretarea diverselor tipuri de texte, tipul de text susmenționat devine un element important, susținând dezvoltarea competențelor specifice.

Construcții cu pronume reflexiv

Ana Tudorache

29 martie 2021 3:00

Activitatea propusă vizează dezvoltarea competenței specifice 4.1. și poate completa dezvoltarea competenței specifice 4.4. Această resursă poate fi folosită în activitatea online, în regim sincron și asincron (prin stabilirea unei durate de 5 – 10 minute pentru rezolvare). Organizarea și desfășurarea activității de învățare: Înainte de urmărirea acestui material recapitularea formelor pronumelor personale și a pronumelor posesive – clasa a VI-a. Materialul propune o prezentare a construcțiilor reflexive, mai întâi intuitiv prin sugestia oferită de nume, apoi prin sinteza despre pronumele reflexive și de rolul lor alături de verb. Se propune discriminarea celor două tipuri de construcții reflexive și mai apoi un exercițiu aplicativ. Resursa educațională poate fi valorificată într-o activitate de 15-25 de minute.

Activitatea propusă vizează dezvoltarea competenței specifice 4.1. și poate completa dezvoltarea competenței specifice 4.4. Această resursă poate fi folosită în activitatea online, în regim sincron și asincron (prin stabilirea unei durate de 5 – 10 minute pentru rezolvare). Organizarea și desfășurarea activității de învățare: Înainte de urmărirea acestui material este necesară recapitularea formelor pronumelor personale și a pronumelor posesive – clasa a VI-a, reamintirea conceptului de construcție reflexivă și cliticul reflexiv – formele de acuzativ. Materialul propune o discuție asupra rolului cliticelor reflexive în dativ. Se pornește de la formele cliticelor reflexive – formele de dativ – trăsături. Apoi se vizează identificarea corectă a rolului lor în propoziție, rolul de complement indirect. Resursa educațională poate fi valorificată într-o activitate de 15-25 de minute.

Cliticul reflexiv în Ac.- Cd

Ana Tudorache

29 martie 2021 3:00

Activitatea propusă vizează dezvoltarea competențeispecifice 4.1. și poate completa dezvoltarea competenței specifice 4.4. Această resursă poate fi folosită în activitateaonline, în regim sincron și asincron (prin stabilirea uneidurate de 5 – 10 minute pentru rezolvare). Organizarea și desfășurarea activității de învățare: Înainte de urmărirea acestui material este necesarărecapitularea formelor pronumelor personale și apronumelor reflexive – clasa a VI-a, reluarea materialuluicu privire la cliticul în acuzativ cu funcție de Cd. Materialul propune o discuție asupra cliticului reflexiv în acuzativ cu valoare reciprocă. Se pornește de la formelecliticelor reflexive – formele de acuzativ, spre sesizareavalorii reciproce. Apoi se vizează identificarea corectă arolului în propoziție, rolul de complement direct.Resursa educațională poate fi valorificată într-o activitatede 15-25 de minute.

Structura - textului - liric

Anda Laura Silea

29 martie 2021 3:00

Materialul propus a fost conceput ca suport teoretic și exemplificative pentru predarea la clasă și pentru recapitularea individuală. Materialul poate fi considerat suport pentru studiul individual, orice elev putând să-l acceseze oricând și să-l studieze într- un ritm propriu. Materialul vizează realizarea învățării în contexte variate care țin cont de particularitățile grupului țintă și îmbunătățirea învățării și a rezultatelor învățării prin modul de realizare a evaluării (ca autoevaluare/evaluare colegială. Elevii vor înțelege organizarea structurală a textului liric, putând să o recunoască și să- o interpreteze înțelesurile în textul literar. Textul liric se studiază în clasa a VIII-a la domeniul de conținut LECTURĂ. În analizarea și interpretarea diverselor tipuri de texte, conceptul devine un element important, susținând dezvoltarea competențelor specifice.

Tema - textului - liric - V.01

Anda Laura Silea

29 martie 2021 3:00

Materialul propus a fost conceput ca suport teoretic și exemplificative pentru predarea la clasă și pentru recapitularea individuală.Materialul poate fi considerat suport pentru studiul individual, orice elev putând să-l acceseze oricând și să-l studieze într-un ritm propriu. Materialul vizează realizarea învățării în contexte variate care țin cont de particularitățile grupului țintă și îmbunătățirea învățării și a rezultatelor învățării prin modul de realizare a evaluării (ca autoevaluare/evaluare colegială. Elevii vor înțelege cum identifică și interpretează corect conceptul de temă a textului liric, având ca text suport la prima vedere.Textul liric se studiază în clasa a VIII-a la domeniul de conținut LECTURĂ. În analizarea și interpretarea diverselor tipuri de texte, conceptul devine un element important, susținând dezvoltarea competențelor specifice.

Textul liric - Test formativ - V.01

Anda Laura Silea

29 martie 2021 3:00

Materialul propus a fost conceput ca suport pentru evaluare formative la clasă și pentru recapitularea individuală.Materialul poate fi considerat suport pentru studiul individual, orice elev putând să-l acceseze oricând și să-l studieze într-un ritm propriu. Materialul vizează realizarea evaluării cu ajutorul itemilor obiectivi în contexte variate care țin cont de particularitățile grupului țintă și având cascop îmbunătățirea învățării și a rezultatelor învățării prin modul de realizare a evaluării (ca autoevaluare/evaluare colegială)

Comentarea mesajului unei secvențe lirice

Anda Laura Silea

29 martie 2021 3:00

Materialul propus a fost conceput ca suport teoretic și exemplificative pentru predarea la clasă și pentru recapitularea individuală.Materialul poate fi considerat suport pentru studiul individual, orice elev putând să-l acceseze oricând și să-l studieze într-un ritm propriu. Materialul vizează realizarea învățării în contexte variate care țin cont de particularitățile grupului țintă și îmbunătățirea învățării și a rezultatelor învățării prin modul de realizare a evaluării (ca autoevaluare/evaluare colegială. Elevii vor deprinde, urmărind acest material, o tehnică de lucru individual care vizează modalitatea de comentare a unui textliric. Textul liric se studiază în clasa a VIII-a la domeniul de conținut REDACTAREA. În analizarea și interpretarea diverselor tipuride texte, metoda propusă susține dezvoltarea competențelor specifice.

Activitatea propusă vizează dezvoltarea competențeispecifice 4.1. și poate completa dezvoltarea competențeispecifice 4.4. Această resursă poate fi folosită în activitateaonline, în regim sincron și asincron (prin stabilirea uneidurate de 5 – 10 minute pentru rezolvare). Organizarea și desfășurarea activității de învățare:Înainte de urmărirea acestui material recomandăm Vizionarea materialelor video : Construcții active, Construcții pasive cu verbul „a fi”. Materialul propune un exercițiu de transformare a construcțiilor active în construcții pasive. Se verifică astfel înțelegerea conceptelor, identificarea predicatelor, subiectelor și a complementelor directe. De asemenea, se verifică folosirea corectă a modurilor și timpurilor verbale. Resursa educațională poate fi valorificată într-o activitate de 15-25 de minute.

Activitatea propusă vizează dezvoltarea competenței specifice 4.2. și poate completa dezvoltarea competenței specifice 4.4. Această resursă poate fi folosită în activitatea online, în regim sincron și asincron (prin stabilirea unei durate de 5 – 10 minute pentru rezolvare). Organizarea și desfășurarea activității de învățare: Înainte de urmărirea acestui material recomandăm Vizionarea materialelor video : Construcții active, Construcții pasive cu verbul „a fi” și Construcții active. Construcții pasive cu verbul „a fi”- Transformări. Materialul propune un exercițiu în care elevul elaborează enunțuri afirmative și negative, răspunzând unei întrebări date. Se verifică astfel înțelegerea conceptelor, identificarea predicatelor, subiectelor și a complementelor directe. De asemenea, se verifică folosirea corectă a modurilor și timpurilor verbale. Resursa educațională poate fi valorificată într-o activitate de 15-20 de minute.

Hiperbola

Anda Laura Silea

1 martie 2021 2:00

Materialul propus a fost conceput ca suport teoretic și exemplificative pentru predarea la clasă și pentru recapitularea individuală. Materialul poate fi considerat suport pentru studiul individual, orice elev putând să-l acceseze oricând și să-l studieze într-un ritm propriu. Materialul vizează realizarea învățării în contexte variate care țin cont de particularitățile grupului țintă și îmbunătățirea învățării și a rezultatelor învățării prin modul de realizare a evaluării (ca autoevaluare/evaluare colegială. Elevii vor înțelege conceptul de hiperbolă, putând să-l recunoască și să-i interpreteze înțelesurile în textul literar. Hiperbola se studiază în clasa a VIII-a la domeniul de conținut LECTURĂ. În analizarea și interpretarea diverselor tipuri de texte, conceptul devine un elemente important, susținând dezvoltarea competențelor specifice.

Antiteza

Anda Laura Silea

1 martie 2021 2:00

Materialul propus a fost conceput ca suport teoretic și exemplificative pentru predarea la clasă și pentru recapitularea individuală. Materialul poate fi considerat suport pentru studiul individual, orice elev putând să-l acceseze oricând și să-l studieze într-un ritm propriu. Materialul vizează realizarea învățării în contexte variate care țin cont de particularitățile grupului țintă și îmbunătățirea învățării și a rezultatelor învățării prin modul de realizare a evaluării (ca autoevaluare/evaluare colegială. Elevii vor înțelege conceptul de antiteză în diferite texte literare, putând să-l recunoască și să-i interpreteze înțelesurile în textul literar. Antiteza se studiază în clasa a VIII-a la domeniul de conținut „Lectura”. În analizarea și interpretarea diverselor tipuri de texte, conceptul devine un elemente important, susținând dezvoltarea competențelor specifice.

Aliterația

Anda Laura Silea

1 martie 2021 2:00

Materialul propus a fost conceput ca suport teoretic și exemplificative pentru predarea la clasă și pentru recapitularea individuală. Materialul poate fi considerat suport pentru studiul individual, orice elev putând să-l acceseze oricând și să-l studieze într-un ritm propriu. Materialul vizează realizarea învățării în contexte variate care țin cont de particularitățile grupului țintă și îmbunătățirea învățării și a rezultatelor învățării prin modul de realizare a evaluării (ca autoevaluare/evaluare colegială. Elevii vor înțelege conceptul de aliterație, putând să-l recunoască și să-i interpreteze înțelesurile în textul literar. Aliterația se studiază în clasa a VIII-a la domeniul de conținut LECTURĂ. În analizarea și interpretarea diverselor tipuri de texte, conceptul devine un elemente important, susținând dezvoltarea competențelor specifice.

Test: Structura textului argumentativ

Anda Laura Silea

29 ianuarie 2021 2:00

Activitatea de învățare vizează verificarea competenței 2.1.Conținuturile abordate fac referire la textul argumentative și elementele sale. Această resursă poate fi folosită în activitatea online, în regim sincron și asincron (prin stabilirea unei durate de 10 - 15 minute pentru rezolvarea testului).În cazul imposibilității administrării online, testul se livrează pe suport de hârtie,prin printare. Organizarea și desfășurarea activității de învățare: A. Înainte de administrarea testului- Vizionarea videoclipurilor: Structura textului argumentativ, Tipare textuale pro- contra și Etos_Patos_Logos_discurs_argumentativ- Rezolvarea Testului interactiv cu informații din materialele vizionate. B. Administrarea testului- Testul se administrează online https://forms.gle/SNLDq2Ee5kaiMu2f9- Timpul estimat pentru rezolvarea cerințelor este de 10 - 15 minute.C. După administrarea testului- Pe baza graficului generat automat, profesorul observă care sunt întrebările lacare elevii au răspuns greșit și oferă explicații suplimentare.Resursa educațională poate fi valorificată într-o activitate de 15-25 de minute.

Construcții active. Construcții pasive.Transformări

Ana Tudorache

29 ianuarie 2021 2:00

Activitatea propusă vizează dezvoltarea competenței specifice 4.1. și poate completa dezvoltarea competențeispecifice 4.4. Această resursă poate fi folosită în activitatea online, în regim sincron și asincron (prin stabilirea uneidurate de 5 – 10 minute pentru rezolvare).Organizarea și desfășurarea activității de învățare:Înainte de urmărirea acestui material recomandăm Vizionarea materialelor video : Construcții active, Construcții pasive cu verbul „a fi”. Materialul propune un exercițiu de transformare aconstrucțiilor active în construcții pasive. Se verifică astfel înțelegerea conceptelor, identificarea predicatelor,subiectelor și a complementelor directe. De asemenea, se verifică folosirea corectă a modurilor și timpurilor verbale. Resursa educațională poate fi valorificată într-o activitate de 15-25 de minute.

Activitatea propusă vizează evaluarea competenței specifice 4.1. și poate completa evaluarea competențeispecifice 4.4. Această resursă poate fi folosită în activitatea online, în regim sincron și asincron (prin stabilirea uneidurate de 10 - 15 minute pentru rezolvarea testului). În cazul imposibilității administrării online, testul se livrează pe suport de hârtie, prin printare.Organizarea și desfășurarea activității de învățare:1. Înainte de administrarea testuluiVizionarea materialelor video: Construcții active, Construcții pasive cu verbul „a fi” și Construcții active. Construcții pasive. Transformări. B. Administrarea testuluiTestul poate fi administrat online https://forms.gle/6ZyySiE5Z6qSk67aA sau în timpul orei de curs cu prezență fizică.Timpul estimat pentru rezolvarea cerințelor este de 10 - 15 minute.C. După administrarea testului- Pe baza graficului generat automat, profesorul observă care sunt întrebările la care elevii au răspuns greșit și oferăexplicații suplimentare.Resursa educațională poate fi valorificată într-o activitate de 15-25 de minute.

Tipare textuale idei Pro - Contra

Anda Laura Silea

29 ianuarie 2021 2:00

În cadrul activității de învățare se va urmări dezvoltarea competenței de redactare a unui text complex, în care să-și exprime puncte de vedere argumentate pe diverse teme sau cu referire la diverse texte citite Materialul video se poate integra în scenariul didactic, pornindu-se de la exerciții de spargerea gheții prin care se pot identifica reacții pro sau contra la anumite teme Profesorul poate defini teoretic textul argumentative după finalizarea exercițiului de spargerea gheții, sintetizând pozițiile asumate de elevi. Elevii vor primi, ca sarcină de lucru, construirea unor puncte de vedere pro – contra conforme cerinței: Amintește-ți cum ai făcut să-ți convingi părinții să îți cumpere un obiect pe care ți-l doreai pentru că ai vizionat o reclamă, iar ei considerau că nu este absolut necesar sau util. Ce argumente ai folosit ?Materialul video poate fi oprit. Profesorul clarifică conceptul de text argumentativ și apoi discută utilizând materialul video tiparele textuale de structurare a ideilor pro-contraElevii pot urmări materialul și individual. Elevii vor primi indicații asupra modului de redactare corectă a unui text argumentativ care să conțină argumente și contraargumente.Elevii vor exersa competența de redactare a unui text complex, în care să își exprime puncte de vedere argumentate, fiind îndrumați de profesorul de la clasă pentru completarea cerințelor oferite de autorul resursei. Feedbackul va fi oferit de profesorul de la clasă. Activitatea poate fi organizată frontal sau pe grupe în cadrul unei ore de curs, dar și în sistem online sincron prin folosirea materialului ca suport pentru predarea online sau de tip blended learning- Resursa educațională propusă poate constitui un element de sine stătător de învățare într-o activitate asincronă online sau un element integrat unui scenariu didactic desfășurat la ora de curs sau la orele de curs de tip blended learning. Resursa poate fi utilizată ca parte componentă a unei secvențe de lecție (lecție de fixare a cunoștințelor sau lecție de recapitulare) alocându-i-se aproximativ 50 de minute.

Structura textului argumentativ

Anda Laura Silea

29 ianuarie 2021 2:00

În cadrul activității de învățare se va urmări dezvoltarea competenței de redactare a unui text complex, în care să-și exprime puncte de vedere argumentate pe diverse teme sau cu referire la diverse texte citite. Materialul video se poate integra în scenariul didactic, pornindu-se de la exerciții de spargerea gheții prin care se pot identifica reacții pro sau contra la anumite teme Profesorul poate defini theoretic textul argumentative după finalizarea exercițiului de spargerea gheții, sintetizând pozițiile asumate de eleviElevii vor primi, ca sarcină de lucru, identificarea poziției dominante personajelor din banda desenată, pornind de la limbajul nonverbal și textul propus. (5 minute) Materialul video poate fi oprit.Profesorul clarifică conceptul de text argumentative și apoi discută utilizând materialul video elementele de structură al acestuia. Elevii pot urmări materialul și individual. Elevii vor primi indicații asupra modului de redactare corectă a unui text argumentativ. Elevii vor exersa competența de redactare a unui text complex, în care să își exprime puncte de vedere argumentate, fiind îndrumați de profesorul de la clasă pentru completarea cerințelor oferite de autorul resursei. Feedbackul va fi oferit de profesorul de la clasă.- Activitatea poate fi organizată frontal sau pe grupe în cadrul unei ore de curs, dar și în sistem online sincron prin folosirea materialului ca suport pentru predarea online sau de tip hibrid- Resursa educațională propusă poate constitui un element de sine stătător de învățare într-o activitate asincronă online sau un element integrat unui scenariu didactic desfășurat la ora de curs sau la orele de curs de tip hibrid. Resursa poate fi utilizată ca parte componentă a unei secvențe de lecție (lecție de fixare a cunoștințelor sau lecție de recapitulare) alocându-i-se aproximativ 50 de minute.

Etos, Patos, Logos în discursul argumentativ

Anda Laura Silea

29 ianuarie 2021 2:00

Materialul propus a fost conceput ca support theoretic pentru predarea la clasă și pentru recapitularea individual. Materialul poatefi considerat support pentru studiul individual în ritm propriu.Elevii pot urmări materialul și individual. Activitatea poate fi organizată frontal sau pe grupe în cadrul unei ore de curs, dar și în sistem online sincron prin folosireamaterialului ca suport pentru predarea online sau de tip hibrid- Resursa educațională propusă poate constitui un element de sine stătător de învățare într-o activitate asincronă online sau unelement integrat unui scenariu didactic desfășurat la ora de curs sau la orele de curs de tip hibrid. Resursa poate fi utilizată ca parte componentă a unei secvențe de lecție (lecție de fixare a cunoștințelor sau lecție de recapitulare), alocându-i-se aproximativ 50 de minute.

Construcții active

Ana Tudorache

29 ianuarie 2021 2:00

Materialul propus a fost conceput ca suport teoretic pentru predarea la clasă și pentru recapitularea individuală. Materialul poate fi considerat suport pentru studiul individual, orice elev putând să-l acceseze oricând și să-l studieze într-un ritm propriu.Construcțiile active se studiază în clasa a VIII-a la domeniul de conținut GRAMATICĂ. În comunicarea orală și în redactarea textelor construcțiile active sunt utilizate frecvent dovedind capacitatea de a sesiza intenții comunicative și de exprima o intenție comunicativă). În realizarea diverselor tipuri de texte, ele devin elemente importante susținând dezvoltarea competenețelor specifice.

Construcții pasive cu verbul „a fi”

Ana Tudorache

29 ianuarie 2021 2:00

Materialul propus a fost conceput ca suport teoretic pentru predarea la clasă și pentru recapitularea individuală. Materialul poate fi considerat suport pentru studiul individual, orice elev putând să-l acceseze oricând și să-l studieze într-un ritm propriu.Construcțiile pasive se studiază în clasa a VIII-a la domeniul de conținut GRAMATICĂ. În comunicarea orală și în redactarea textelor construcțiile pasive se utilizează frecvent (intuitiv de către vorbirii nativi) dovedind capacitatea de a sesiza intenții comunicative și de exprima o intenție comunicativă). În realizarea rezumatului unui text ele devin elemente importante dovedind capacitatea de sinteză și înțelegerea textului.