Textul nonliterar/informativ - Renul

Loredana Crisan

29 decembrie 2021 2:00

Pe baza unei imagini interactive, elevii citesc două texte: Povestea renului Rudolf (Textul A, adaptare după Rudolf, renul cu nasul roșu de Robert L. May) și Renul (Textul B, fragment din Enciclopedia animalelor ). Identifică asemănările și deosebirile dintre cele două texte, pe baza întrebărilor, aflăcaracteristicile textului informativ, apoi aplică ceea ce au învățat.

Textul nonliterar/informativ - Renul

Loredana Crisan

29 decembrie 2021 2:00

Pe baza unei imagini interactive, elevii citesc două texte: Povestea renului Rudolf (Textul A, adaptare după Rudolf, renul cu nasul roșu de Robert L. May) și Renul (Textul B, fragment din Enciclopedia animalelor ). Identifică asemănările și deosebirile dintre cele două texte, pe baza întrebărilor, află caracteristicile textului informativ, apoi aplică ceea ce au învățat.

Cuvinte cu sens opus

Ema Patrichi

29 octombrie 2021 3:00

Resursa are incluse următoarele tipuri de activități:1. Audierea unui dialog.2. Identificarea perechilor de cuvinte cu sens opus.3. Joc de găsire a unor cuvinte cu sens opus pentru cuvinte date, pe baza unor imagini.4. Sugestie de activitate individuală de gasire a unor cuvinte cu sens opus pentru cuvinte date.

Cuvinte cu sens asemănător

Ema Patrichi

29 octombrie 2021 3:00

Resursa are incluse următoarele tipuri de activități: 1. Audierea unor enunțuri. 2. Identificarea cuvintelor cu sens asemănător. 3. Găsirea cuvintelor cu sens asemănător pentru cuvinte date. 4. Activitate independentă : Găsirea altor perechi de cuvinte cu sens asemănător.

Propoziția. Enunțul

Ema Patrichi

29 octombrie 2021 3:00

Resursa are incluse următoarele tipuri de activități: 1. Activitate de identificare a propozților. 2. Ce este propoziția ? 3. Identificarea numărului de cuvinte dintr-o propoziție. 4. Muncă independentă de alcătuire a unor propoziții dupăo imagine dată.

Despărțirea cuvintelor în silabe

Ema Patrichi

29 octombrie 2021 3:00

Resursa are incluse următoarele tipuri de activități:1. Joc de potrivire a silabelor pentru a forma un cuvânt.2. Exemple de despărțire în silabe.3. Marcarea silabelor în scris.4. Formarea silabelor cu cel puțin o vocală.5. Exemple de cuvinte în care vocalele alcătuiesc singure o silabă.6. Exemple de cuvinte formate din 1, 2, 3, 4 și 5 silabe.7. Identificarea situațiilor în care e utilă despărțirea în sialbe.8. Activitate individuală.

Scrierea imaginativă după un șir de imagini

Gabriela Krisan

29 octombrie 2021 3:00

Resursa cuprinde: alcătuirea unui scurt text după imagini date;(1) o schemă dată care cuprinde ceea ce trebuie să urmărească copiii în momentul creării/compunerii unui text, a unei povestiri: informații importante și detalii; un alt exemplu de povestire pentru două din cele patru imagini date; (2) Ce trebuie să urmărim când scriem un text? (așezarea textului în pagină, ortografie, punctuație, enunțuri clare)- un slide (REȚINEȚI!)

Înțelegerea mesajelor dintr-un text audiat

Gabriela Krisan

29 octombrie 2021 3:00

Resursa cuprinde: o scurtă prezentare a poveștii Pinocchio, scrisă de Carlo Collodi; alegerea răspunsurilor corecte la întrebări legate de conținutul și mesajul textului audiat, dintr-o serie de variantedate; itemi cu alegere multiplă, itemi tip pereche: corespondența dintre evenimente și ordinea întâmplării acestora; resursă realizată în Google Forms, prezentare realizată în Microsoft PPT.

Detectivi literari

Gabriela Krisan

29 octombrie 2021 3:00

Resursa cuprinde: audierea textului Ciuboțelele ogarului după Călin Gruia; o hartă a textului pentru informațiile referitoare la textul audiat, cuvinte necunoscute, personajele, învățătura transmisă; explozia stelară pentru formularea răspunsurilor la întrebări; un exercițiu de completare a cuvintelor lipsă (itemi cu răspuns lacunar) 3 proverbe referitoare la textul audiat care poate fi dezbătut în clasă, iar copiii pot fi provocați astfel să își spună opinia, respectând regulile discursului oral.

Cuvinte cheie

Gabriela Krisan

29 octombrie 2021 3:00

Resursa cuprinde: audierea textului Cioc! Cioc! Cioc!, după Emil Gîrleanu; descoperirea cuvintelor cheie care indică locul, timpul, personajele după câteva repere; descoperirea motivului în jurul căruia se desfășoară întreaga povestire; exercițiu pe text: o strofă din Balada unui greier mic de George Topârceanu, descoperirea cuvintelor cheie pentru locul și timpul desfășurării evenimentelor;

Cartea. Cuprinsul unei cărți

Ema Patrichi

29 septembrie 2021 3:00

Resursa are incluse următoarele tipuri de activități: 1. Reactualizarea cunoștințelor despre cărți: coperți, file, pagini, text2. Identificarea modalităților de orientare într-o carte: răsfoirea și căutarea la cuprins 3. Repere teoretice : Ce este cuprinsul ? 4. Exerciții de folosire a cuprinsului 5. Identificarea utilității cuprinsului cărților.

Alfabetul. Ordonarea alfabetică a cuvintelor

Ema Patrichi

29 septembrie 2021 3:00

Resursa are incluse următoarele tipuri de activități:1. Repere teoretice: Ce este alfabetul ?2. Alfabetul cu litere mari și mici3. Analiza și sinteza fonetică a cuvintelor4. Identificarea literei inițiale în cuvinte date5. Ordonarea alfabetică a cuvintelor nume de rechizite6. Ordonarea alfabetică a cuvintelor nume de personae7. Identificarea utilității ordonării alfabetice

Așezarea textului în pagină

Ema Patrichi

29 septembrie 2021 3:00

Resursa are incluse următoarele tipuri de activități: 1. Identificarea unor elemente de așezare în pagină a unui text : data, titlul, autorul, alineate2. Demonstrarea scrierii și așezării unui text în pagina caietului 3. Transcrierea unui text 4. Autocorectarea cuvintelor scrise.

Sunetul și litera. Vocale și consoane

Ema Patrichi

29 septembrie 2021 3:00

Resursa are incluse următoarele tipuri de activități:1. Analiza și sinteza fonetică a unor cuvinte2. Repere teoretice: Ce este sunetul ? Ce este litera ?3. Clasificarea sunetelor : vocale și consoane4. Identificarea vocalelor și a consoanelor în cuvinte date

Îngerii iertării după Claudia Groza Lazăr

Didina Botgros

29 aprilie 2021 3:00

Lecția Livresq este structurată în trei părți:1. Ascultă! material audio – Îngerii iertării după Claudia Groza Lazăr 2. Aplică!- Formulare de întrebări și răspunsuri- Chestionar – itemi cu alegere multiplă- Chestionar – stabilirea valorii de adevăr a enunțurilor- Chestionar cu plasarea cuvintelor potrivite în pațiile lacunare- ordonarea logică a imaginilor care reprezintă momente ale acțiunii textului audiat;3. Spune-ți părerea!- ilustrarea prin desen a unor fragmente din text, cu respectarea unor informații.

Călătoria iepurașului Ronț

Didina Botgros

29 martie 2021 3:00

Lecția Livresq cuprinde: Material audio – fragmentul de poveste citit de propunătoare; Textul fragmentului de poveste cu o imagine reprezentativă pentru a fi citit frontal sau de fiecare elev; Exerciții aplicative pe text (formularea de întrebări și răspunsuri în perechi, chestionar cu alegerea variantei corecte de răspuns, chestionar cu completarea spațiilor lacunare și alegerea unei alte variante de titlu); Sarcină de lucru - ilustrarea printr-o imagine/serii de imagini/bandă desenată a mesajului transmis de textul audiat. Resursa poate fi o parte integrantă pentru dezvoltarea competențelor specifice 1.1. și 1.2.

Un mesaj pe un bilet

Didina Botgros

29 ianuarie 2021 2:00

Colecție de elemente, organizate în platforma Livresq conține: Un video 1,30 min cu explicații despre redactarea unui bilet. Trei exerciții interactive. Activitate interactivă - redactare a unui bilet și încărcarea pe padletul colaborativ