Tu ești ecoul meu

Marian Cirlig

29 octombrie 2021 3:00

Material video care își propune să îi ajute pe elevi, cadre didactice și părinți cu resurse pentru realizareade frământări de limbă. Fiecare resursă audio este însoțită de imagini sugestive. Pentru fiecare moment, este necesar a se face click pe orice tastă pentru pauză.

Intonație și comunicare

Marian Cirlig

29 octombrie 2021 3:00

Material realizat în Livresq.Patru momente dintre care două sunt de lucru efectiv (momentele 2 și 3). Momente-Introducere-Învăț!- Aplic!-Final Momentul „Învăț!” pornește de la un clip video în care este o propoziție constatativă, trece la un alt clip cu aceeași propoziție intonată diferite ca o propoziție interogativă iar al treilea clip este cu aceeași propoziție exprimând o bucurie. Momentul „Aplic!” cere elevilor ca pornind de la un clip cu o anumită pronunție să intoneze propoziția astfel încât să exprime o întrebare, o bucurie, o constatare și iar o bucurie. Toate momentele resursei au asistenți vocali și cerințele sunt redate prin fișiere audio.

Personajele și trăsăturile lor

Marian Cirlig

29 septembrie 2021 3:00

Material asamblat în Livresq folosind resurse realizate în Canva și Genially. Resursa conține 2 secțiuni ce fac apel la stabilirea trăsăturilor unor personaje din fragmente audiate.Primul moment este constituit dintr-un clip cu un fragment din „Capra cu trei iezi” și un joc prin care trebuie să identifice trăsăturile unor personaje întâlnite în clip. Al doilea moment este un clip cu un fragment din „Punguța cu doi bani” și clipuri cu sarcini de lucru și verificare a modului în care au stabilit trăsăturile. Toate sarcinile de lucru și momentele de feed-back sunt sub formă vizuală și audio. Toate momentele au asistenți cu indicații scrise și vocale.

Povesti schimbate

Marian Cirlig

29 septembrie 2021 3:00

Material realizat în Livresq.Patru momente dintre care două sunt de lucru efectiv (momentele 2 și 3). Pornind de la un scurt fragment din povestea „Fata babei și fata moșneagului” redat printr-un clip video, elevul trebuie să reordoneze patru imagini care prezintă diferite momente din clip într-o altă ordine cerută. Pornind de la un foarte scurt fragment din finalul poveștii „Punguța cu doi bani” redat printr-un scurt clip video, elevul trebuie să inventeze un final. Toate momentele resursei au asistenți vocali și cerințele sunt redate prin fișiere audio.

Propoziție, cuvânt, silabă, sunet - partea a III-a

Marian Cirlig

29 august 2021 3:00

Material asamblat în Livresq folosind resurse realizate în Canva și Genially. Resursa conține 3 secțiuni ce fac apel la identificarea la formarea capacității de a identifica și număra sunetele unui cuvânt din maxim 5 sunete. Primul moment este cu trei clipuri video cu explicații ale cadrului didactic, al doilea moment este cu trei clipuri pentru exersare și feed-back, iar celelate două sunt pentru exersare sub formă de joc. Toate sarcinile de lucru și momentele de feed-back sunt sub formă vizuală și audio. Toate momentele au asistenți cu indicații scrise și vocale.

Propoziție, cuvânt, silabă, sunet - partea !

Marian Cirlig

29 august 2021 3:00

Material asamblat în Livresq folosind resurse realizate în Canva și Genially. Resursa conține 3 secțiuni ce fac apel la identificarea cuvintelor din propoziții de 2,3 și 4 cuvinte.Primul moment este însoțit de clipuri video cu sarcina de lucru și clip de feed-back pentru fiecare, al doilea moment este constituit din trei clipuri în care se explică și exersează modul de numărare a cuvintelor din propoziție iar cel de-al treilea moment este un joc de identificare a numărului de cuvinte din fiecare propoziție audiată. Toate sarcinile de lucru și momentele de feed-back sunt sub formă vizuală și audio. Toate momentele au asistenți cu indicații scrise și vocale.

Propoziție, cuvânt, silabă, sunet - evaluare

Marian Cirlig

29 august 2021 3:00

Material asamblat în Livresq folosind resurse realizate în Genial. Resursa conține 3 secțiuni ce fac apel la identificarea și numărarea cuvintelor, silabelor și sunetelor în propoziție, precum și la poziția cuvintelor în propoziție. Toate momentele sunt sub formă de joc și au indicații verbale pentru sarcinile de lucru. Toate sarcinile de lucru și momentele de feed-back sunt sub formă vizuală și audio. Toate momentele au asistenți cu indicații scrise și vocale.

La școală - partea I

Marian Cirlig

29 iulie 2021 3:00

Material asamblat în Livresq foloisnd resurse realizate în Canva și Genially. Resursa conține trei secțiuni ce fac apel la identificarea semnificației unor mesaj pe teme ce țin de universul școlii în diferite contexte: asocierea unui mesaj oral cu o imagine dintr-o serie de trei imagini date, vizionarea unui clip cu coloană sonoră despre școală și aprecierea ca adevărate sau false a unor mesaje audio care au legătură cu clipul audiat. Toate sarcinile de lucru și momentele de feed-back sunt sub formă vizuală și audio.

Poveștile mele - partea a II-a

Marian Cirlig

29 iulie 2021 3:00

Material asamblat în Livresq folosind resurse realizate în Canva și Genial. Resursa conține două secțiuni ce fac apel la recunoșterea enunțurilor care nu se potrivesc ca sens cu mesaj scurt audiat și oferirea de răspunsuri afirmative sau negative ce vizează diferite informații dintr-un text. Toate sarcinile de lucru și momentele de feed-back sunt sub formă vizuală și audio.

La școală - partea a II-a

Marian Cirlig

29 iulie 2021 3:00

Material asamblat în Livresq folosind resurse realizate în Canva și Genially. Resursa conține două secțiuni ce fac apel la identificarea semnificației unor mesaje pe teme ce țin de universul școlii în diferite contexte: reformularea unor enunțuri date prin mesaje audio și aflarea răspunsului unor ghicitori (sub formă de joc realizat în Genially). Toate sarcinile de lucru și momentele de feed-back sunt sub formă vizuală și audio.

Poveștile mele - partea I

Marian Cirlig

29 iulie 2021 3:00

Material asamblat în Livresq folosind resurse realizate în Canva și Genial. Resursa conține două secțiuni ce fac apel la recunoșterea personajelor dintr-un mesaj scurt audiat și răspunsuri simple la întrebări de genul „Cine?”, „Ce?”, „Unde?” „Cum?” Toate sarcinile de lucru și momentele de feed-back sunt sub formă vizuală și audio.

Literele „l” și „L”

Marian Cirlig

29 iunie 2021 3:00

Material realizat în Livresq ce conține 7 momente de lucru efectiv. Sarcinile de învățare sunt fac apel la recunoașterea literelor „l” și „L” în cuvinte diferite, citirea literelor învățate, citirea unor cuvinte cu literele învățate, asocierea unor cuvinte din liste de cuvinte cu imagini date, asocierea unor imagini date cu cuvinte date și sortarea unor cuvinte pe baza a două criterii,. Toate sarcinile de învățare sunt date în scris cu litere de tipar dar și cu mesaj audio al asistentului. La fiecare sarcină de învățare aplicația oferă feed-back audio.

Tainele cititului - partea I

Marian Cirlig

29 iunie 2021 3:00

Material realizat în Livresq ce conține 2 momente de lucru efectiv. Primul moment de lucru este constituit din prezentarea sumară a trei raioane ale unui magazin alimentar (legume, fructe, lactate). Fiecare raion conține două rubrici. Prima rubrică este constituită dintr-o resursă video ce conține un clip cu o legumă (filmat direct din magazin). Pe clip apare eticheta cu produsul, elevul având sarcina să citească eticheta. A doua rubrică este o resursă audio prin intermediul căreia elevul verifică daca ă a citit corect eticheta. Al doilea moment de lucru este un joc de sortare pe raioane a unor etichete ce denumesc diferite produse alimentare.

Tainele cititului - partea a III-a

Marian Cirlig

29 iunie 2021 3:00

Material realizat în Livresq ce conține 5 momente de lucru efectiv. Sarcinile de învățare sunt fac apel la citirea silabelor, la citirea cuvintelor formate dintr-o silabă, a cuvintelor formate din două silabe, la ordonarea de silabe pentru a forma cuvinte din două silabe având ca suport o imagine și un joc de asociere a unor cuvinte cu imagini date. Toate sarcinile de învățare sunt însoțite a un asistent cu indicații scrise și audio. La fiecare sarcină de învățare aplicația oferă feed-back audio.

Tainele cititului - partea a II-a - evaluare

Marian Cirlig

29 iunie 2021 3:00

Material realizat în Livresq ce conține 2 momente de lucru efectiv. Primul moment solicită elevilor recunoașterea literelor mici și mari de tipar în cuvinte ce denumescobiecte familiare elevilor din mediul apropiat și aflate în sala de clasă. Al doilea moment este un joc în care trebuie să selecteze cuvinte pe baza unei cerințe scrise și audio dintr-o listă dată. La ambele momente cerințele sunt date în scris și audio. Există feed-back vizual și audio pentru fiecare sarcină de învățare de la cele două momente.Toate cele patru momente ale resursei au asistent cu informații scrise și audio.

Ne jucăm folosind cuvintele!

Marian Cirlig

29 mai 2021 3:00

Material realizat în Livresq ce conține 2 momente de lucru efectiv. Sarcinile de învățare fac apel la audierea unor propoziții scurte din povești cunoscute, la identificarea cuvintelor din propozițiile audiate în funcție de ordinea acestora și la reformularea de propoziții audiate. Pentru fiecare sarcină de lucru se oferă feed-back audio. Toate momentele au asistenți cu mesaj scris și vocal. Elevii pot folosi resursa chiar și în condițiile în care nu știu să citească. Au informații sub formă de resurse audio.

Literele „c” și „C” de tipar

Marian Cirlig

29 mai 2021 3:00

Material realizat în Livresq ce conține 6 momente de lucru efectiv. Sarcinile de învățare sunt fac apel la recunoașterea literelor c și C în cuvinte diferite, citirea literelor învățate, citirea unor cuvinte cu literele învățate, asocierea unor cuvinte din liste de cuvinte cu imagini date și asocierea unor cuvinte date cu imagini. Toate sarcinile de învățare sunt date în scris cu litere de tipar dar și cu mesaj audio al asistentului. La fiecare sarcină de învățare aplicația oferă feed-back audio.

Literele „e” și „E” de tipar

Marian Cirlig

29 mai 2021 3:00

Material realizat în Livresq ce conține 6 momente de lucru efectiv. Sarcinile de învățare sunt fac apel la recunoașterea literelor e și E în cuvinte diferite, citirea literelor învățate, citirea unor cuvinte cu literele învățate, asocierea unor cuvinte din liste de cuvinte cu imagini date și descoperirea unor cuvinte într-un careu de cuvinte. Toate sarcinile de învățare sunt date și scrise cu litere de tipar dar și cu mesaj audio al asistentului. La fiecare sarcină de învățare aplicația oferă feed-back audio.

În lumea poveștilor

Marian Cirlig

29 mai 2021 3:00

Material realizat în Livresq ce conține 5 momente de lucru efectiv. Sarcinile de învățare fac apel la audierea unui fragment scurt dintr-o poveste, la identificarea personajelor, la oferirea de răspunsuri la cererea elementară de informații: „Cine?”, „Ce?”, „Unde?”, „Cum?”și la recunoașterea unor enunțuri care nu se potrivesc ca sens cu un mesaj audiat anterior.

La fermă - recunoașterea literelor mari de tipar

Florentina Pufan

29 aprilie 2021 3:00

Activitatea de învățare: punerea în corespondență a unor cuvinte formate din 1-2 silabe cu imagini potrivite, reprezentând obiecte din universul apropiat. Resursa poate fi folosită spre finalul clasei pregătitoare, când copiii ar trebui să cunoască toate literele de tipar sau în funcție de nevoile acestora. Resursa este realizată în Livresq și conține: Sunete de la fermă Item cu o singură variantă de răspuns Item cu alegere multiplă Jocuri integrate cu ajutorul aplicațieiLearningapp.org: găsește perechea (imagine +cuvânt) și memory card (imagine + cuvânt)

Sunete în cuvinte

Florentina Pufan

29 martie 2021 3:00

Activitatea de învățare: desenarea unor obiecte/ființe cu relevanță pentru copii, a căror denumire conține (în poziție inițială sau finală) sunetul specificat.Resursa este realizată în Microsoft PowerPoint, iar la final a fost exportată într-un material video. Fiecare diapozitiv conține un cuvânt scris cu litere mari de tipar. Este identificat sunetul inițial sau final din acel cuvânt și marcat cu o culoare distinctă. Pe același diapozitiv se află și desenul pas cu pas, care reprezintă acel cuvânt. După identificarea sunetului și după realizarea desenului, urmează un diapozitiv cu trei imagini a căror denumiri conțin sunetul inițial sau final ales anterior. Toate indicațiile și explicațiile sunt audio.Următoarele diapozitive urmează aceeași structură:Cuvânt scris cu litere mari, de tipar;Citirea cuvântului;Identificarea sunetului inițial sau final; Citirea altor cuvinte cu sunetul specificat (inițial sau final);Pentru a avea continuitate, la finalul resursei există o provocare.Copiii trebuie să aleagă din patru cuvinte, acel cuvânt care începe cu sunetul M și să încerce să deseneze pas cu pas ce reprezintă acel cuvânt.

Anotimpuri - Recunoaștere în imagini

Florentina Pufan

29 martie 2021 3:00

Activitatea de învățare: selectarea unor imagini, dintr-un set, pentru a indica despre ce este vorba în mesaj. La începutul materialului, copilul va audia timp de 26 de secunde, sunete din natură, cu păsări, specifice anotimpului primăvara. După audiere este rugat să aleagă imaginea cu anotimpul potrivit. Pe parcursul resursei, copilul va avea de ales din mai multe seturi cu imagini:Un set cu imagini din natură; Un set cu imagini din diferite sate, în anotimpuri diferite; Un set cu diferite fructe, specifice unui anumit anotimp; Un set cu diferite flori, specifice unui anumit anotimp;Un set cu tablouri celebre, reprezentând anumite anotimpuri – Van Gogh. Copilul este ghidat de mesaje scrise cu litere mari, de tipar, dar și de mesaje audio.La final, copilul primește o provocare, care are rolul de a duce activitatea dincolo de ecran, în natură, dar și o întrebare la care trebuie să reflecteze. Resursa este realizată în Livresq