Jurnalul cu dubla intrare

Anda Laura Silea

29 aprilie 2021 3:00

Materialul propus a fost conceput ca suport teoretic și exemplificative pentru predarea la clasă și pentru recapitularea individuală. Materialul poate fi considerat suport pentru studiul individual, orice elev putând să-l acceseze oricând și să-l studieze într-unritm propriu. Materialul vizează realizarea învățării în contexte variate care țin cont de particularitățile grupului țintă și îmbunătățirea învățării și a rezultatelor învățării prin modul de realizare a evaluării (ca autoevaluare/evaluare colegială. Elevii vor asimila metoda jurnalului cu dublă intrare prin care pot monitoriza și evalua propriul act de lectură. În analizarea și interpretarea diverselor tipuri de texte, metoda de lucru susmenționată devine un element important, susținând dezvoltarea competențelor specifice.