Jocuri cu sunete

Codrut Gabriel Morariu

29 iulie 2021 3:00

Materialul este structurat pe mai multe secțiuni, cuprinzând, colecții de imagini, secțiuni de validare audio a răspunsurilor furnizate și tipuri de exerciții reprezentative. În prima secțiune, elevii rostesc cuvântul corespunzător fiecărei imagini. Apoi răspund oral la întrebarea Cu ce sunet începe fiecare cuvânt?La finalul secțiunii elevii răspund oral la întrebarea Cu ce sunet se termină fiecare cuvânt? În secțiunea următoare elevii rostesc cuvântul corespunzător fiecărei imagini. Apoi le selectează pe acelea care încep cu sunetul a. Elevii au de găsit cel puțin trei cuvinte care să conțină sunetul a în interior. Apoi ei spun cel puțin trei cuvinte care se termină cu sunetul e. În a treia secțiune, conducătorul jocului rostește un cuvânt. Următorul jucător va rosti un cuvânt care trebuie să înceapă cu ultimul sunet al cuvântului rostit de jucătorul anterior.