Consecințe ale Revoluției Industriale

Stoica Stan

29 august 2021 3:00

Materialul, realizat în aplicația Livresq (link: https://library.livresq.com/details/612da8726994de00090e58e9), este o lecție interactivă care are ca scop descoperirea de către elevi a consecințelor Revoluției industriale, prin analiză individuală și lucru în echipă. Rezultatele așteptate sunt deprinderea selectării consecințelor din lectura unor texte și analiza unor imagini, precum și clasificarea acestora pe categorii.

Călător în jurul lumii. Fernando Magellan

Stoica Stan

29 iulie 2021 3:00

Materialul, realizat în aplicația Livresq (link:https://library.livresq.com/details/60ee9c8b7992070007bcaaed), este un studiu de caz care are ca scop descoperirea de către elevi a consecințelor călătoriei lui Magellan. Rezultatele așteptate sunt deprinderea selectării consecințelor din lectura unor texte și analiza unor hărți.

A fost Leonardo da Vinci un geniu?

Stoica Stan

29 iulie 2021 3:00

Materialul, realizat în aplicația Livresq (link:https://library.livresq.com/details/60f3b5f37992070007c14e50), este despre consecințele preocupărilor multiple ale lui Leonardo și despre importanța efortului, a perseverenței, pentru punerea în valoare a talentului și atingerea perfecțiunii. Pentru a valorifica tema și a-i da relevanță, la sfârșit este propusă o dezbatere despre necesitatea unei bune pregătiri în mai multe domenii, în zilele noastre.

Petru cel Mare al Rusiei (1682-1725)

Stoica Stan

29 iulie 2021 3:00

Materialul este o fișă de lucru care îi ajută pe elevi să descopere consecințele acțiunilor și deciziilor lui Petru cel Mare al Rusiei. Rezultatele așteptate sunt formarea spiritului critic, a deprinderilor de a studia texte și de a extrage informații relevante, precum și de a corela informații din mai multe surse.

Declarația drepturilor omului și cetățeanului

Stoica Stan

29 iulie 2021 3:00

Materialul este o fișă de lucru care îi familiarizează pe elevi cu conținutul Declarației și propune aplicații pentru formarea competenței menționate. Rezultatele așteptate sunt: utilizarea termenilor de specialitate, descrierea importanței istorice a Declarației din perspectiva consecințelor acesteia, formarea deprinderii de a analiza imagini și de a descoperi simboluri

Materialul, realizat în aplicația Sway, exportat în format PDF,este o fișă de lucru ce poate fi accesată la linkulhttps://sway.office.com/1wdMVdYSGovCURYL?ref=LinkMaterialul are ca scop formarea competenței specificemenționate, prin folosirea ca metodă a studiului individualasupra unui text istoric, printr-o metodă inspirată dinmetoda Jurnalului cu dublă intrare.Rezultatele așteptate sunt realizarea de progrese în învățare pentru toți elevii și creșterea atractivității orelor de Istorie, înțelegerea mecanismelor prin care uneori Istoria capătă alt curs.

Călători și călătorii - Mijloace de transport

Anemaria Cirlan

29 ianuarie 2021 2:00

Activitatea de învățare ce presupune utilizarea acestei resurse de tip video presupune stabilirea corespondenței între informațiile teoretice de la clasă și contexte cunoscute, momente ale vieții cotidiene. Prin activitatea propusă elevii sunt implicati de la început în activitatea de învățare prin întrebările formulate de profesor astfel încât răspunsurile lor să-i ajute în deprinderea competenței propuse : identificarea elementelor de cauzalitate prezente în surse variateTimpul destinat resursei poate fi între 4 – 40 minute și reprezintă un punct de plecare pentru realizarea demersului de învățare în legătura cu studiul istoriei și folosirii surselor istorice pentru înțelegerea evenimentelor și proceselor istorice. Resursa poate fi utilizată cu sau fără conexiune la internet. Resursa presupune îndeplinirea următoarelor aspecte: Introducerea noțiunii de călătorie de-a lungul timpuluiÎnțelegerea dorinței oamenilor de a călătoriCunoașterea spațiilor istorice cunoscute în evul mediu. Explicarea și exemplificarea călătoriilor în Evul mediu. Prezentarea mijloacelor de transport existente în Evul Mediu. Prezentarea mijloacelor de orientare în spațiu existente în Evul Mediu. Prezentarea efectelor călătoriilor din Evul Mediu. Exemplu de navigatori. Verificarea înțelegerii noțiunilor discutate prin realizarea unui exercițiu creativ. Consolidarea prin exercițiu practic a noțiunilor

Evaluare formativă

Anemaria Cirlan

29 ianuarie 2021 2:00

Activitatea de învățare presupune și evaluarea formativă prin care cunoștintele și competențele elevilor sunt verificate. Evaluarea propune atât itemi obiectivi cât și semiobiectivi pentru a asigura o determinare a nivelului de învățare și însușire de competențe cât mai corect.Timpul destinat resursei poate fi între 10 și 20 minute în funcție de nivelul clasei.Resursa poate fi utilizată în variantă printată, fără acces la internet, dar și în varianta electronică conexiune la internet accesând link-ul afiliat. Resursa presupune îndeplinirea următoarelor aspecte: Consolidarea spatiului și timpului istoric Cunoașterea diferitelor personalități și creații ale acestora. Analiza surselor de informare de tip text și imagini