Apariția scrierii

Stoica Stan

29 octombrie 2021 3:00

Materialul, realizat în aplicația Sway (link:https://sway.office.com/aI6vF32nLyqCCQbs?ref=Link ), esteo fișă de lucru despre apariția scrierii. Elevii trebuie să extragă informații dintr-un text, să le ordoneze și să le prezinte, după un model dat. Rezultatele așteptate sunt deprinderea a 3 operații esențiale atunci când se analizează un text: selecția celor mai importante informații, organizarea și prezentarea lor.

Orașele medievale italiene

Stoica Stan

29 octombrie 2021 3:00

Materialul, realizat în aplicația Sway (link:https://sway.office.com/PkqIyj4vPTZFVUol?ref=Link ), este ofișă de lucru pe care elevii exersează realizarea unei hărți conceptuale, ca metodă de învățare.

Arta greacă. Rebus în imagini

Stoica Stan

29 octombrie 2021 3:00

Materialul, realizat în aplicația Sway (link: https://sway.office.com/0VyJUZCu2nm78JH0?ref=Link ), esteo fișă de lucru cu un rebus în imagini despre arta antică. Elevii trebuie să asocieze fiecare imagine în parte cu o noțiune din domeniul artei. Rezultatele așteptate sunt exersara tehnicii de învățare prin vizualizare și asociere.

Organizarea orașului medieval

Stoica Stan

29 octombrie 2021 3:00

Materialul, realizat în aplicația Sway (link:https://sway.office.com/1CFqdGSWXKXzdTqn?ref=Link ), este o fișă de lucru pe care elevii exersează realizarea unei hărți conceptuale, ca metodă de învățare.

Rolul istoric al lui Pericle

Stoica Stan

29 iunie 2021 3:00

Materialul, realizat în aplicația Livresq conduce elevii spre descoperirea rolului istoric al lui Pericle. Rezultatele așteptate sunt realizarea unei descrieri a rolului lui Pericle în desăvârșirea democrației antice și în istoria Greciei antice. Elevilor le este oferit un text-model pentru modul în care se poate face descrierea rolului unei personalități.

Basarab I Întemeietorul. Fișă de lucru

Stoica Stan

29 iunie 2021 3:00

Materialul, realizat în aplicația Sway este o fișă de lucru care are ca scop descrierea rolului istoric al domnitorului Basarab I, pe baza analizei unui text. Rezultatele așteptate sunt deprinderea tehnicii de selecție a unor informații relevante, sistematizarea lor și redactarea unui scurt text, de două-trei fraze, în care să fie menționat rolul istoric al unei personalități.

Materialul, realizat în aplicația Sway este o fișă de lucru care are ca scop punerea la dispoziția elevilor a indicațiilor de realizare a unei fișe biografice. Pentru a exemplifica, pe baza unor surse selectate, elevul trebuie să realizeze fișa biografică a împăratului Traian, conform unui model dat. Rezultatele așteptate sunt deprinderea tehnicii de selecție a unor informații relevante, sistematizarea lor și întocmirea fișei biografice a împăratului Traian.

Mediul natural și viața cotidiană in Orientul Antic

Anemaria Cirlan

1 martie 2021 2:00

Activitatea de învățare ce presupune utilizarea acestei resurse de tip video presupune stabilirea corespondenței între informațiile teoretice de la clasă și contexte cunoscute, momente ale vieții cotidiene. Prin activitatea propusă elevii sunt implicati de la început în activitatea de învățare prin întrebările formulate de profesor astfel încât răspunsurile lor să-i ajute în deprinderea competenței propuse : utilizarea surselor istorice în relatarea unui eveniment/proces istoricResursa propusă reprezintă un punct de plecare pentru realizarea demersului de învățare în legătura cu studiul istoriei și folosirii surselor istorice pentru înțelegerea evenimentelor și proceselor istorice. Prin folosirea terminologiei de evenimente sau procese istorice se poate înțelege: evoluția omului într-o anumită perioadă istorică prin acțiunile pe care le realizează.Resursa presupune îndeplinirea următoarelor aspecte: Vizualizarea spațiului geografic și realizarea conexiunii cu ceea este spațiul istoric prin terminologia istorică folosită: Orientul Antic corelat cu temeni geografici: Asia Nord- estul Africii, Mesopotamia etc. Înțelegerea notiunii de mediu natural prin prezentarea imaginilor fluviilor Eufrat și Tigru. După folosirea imaginilor ca surse pentru înțelegerea notiunilor, resursa propune consolidarea înțelegerii noțiunilor prin sursa scrisă care are rolul de a înțelege. Profesorul folosește imaginile prezentare in sursă pentru ai determina pe elevi să descopere categoriile sociale existente in Orientul Antic și să observe dacă ele există și astăzi. Descoperirea categoriilor sociale și a ocupațiilor lor să se realizeaze prin exemple concrete. Verficarea înțelegerii noțiunilor discutate. Consolidarea prin exercițiu practic a noțiunilor. Rezultatele așteptate sunt de conștientizare și înțelegere a modului prin care mediul natural înfluențează viața cotidiană a omului, a ocupațiilor, a rolulrilor din societate. Conceptele cheie care trebuie înțelese prin folosirea resursei sunt: mediul natural, viață cotidiană, ocupații, categorii sociale. Pentru elev prin folosirea diferitelor surse de învățare facilitează procesul de de învățare. Pentru profesor resursa are ca rezultat să ofere de sprijin pentru dezvoltarea creativității acestuia în folosul creșterii interesului copiilor pentru ora de istorie și pentru cunoaștere în general. Resursa își propune dezvolatrea competenței specifice prin învățare participativă.

Alfabetul istoriei - Izvoarele istorice

Anemaria Cirlan

29 ianuarie 2021 2:00

Activitatea de învățare ce presupune utilizarea acestei resurse de tip video presupune stabilirea corespondenței între informațiile teoretice de la clasă și contexte cunoscute, momente ale vieții cotidiene. Prin activitatea propusă elevii sunt implicati de la început în activitatea de învățare prin întrebările formulate de profesor astfel încât răspunsurile lor să-i ajute în deprinderea competenței propuse: înțelegerea importanței utilizării surselor istorice în studiul disciplinei. Timpul destinat resursei poate fi între 4 – 40 minute și reprezintă un punct de plecare pentru realizarea demersului de învățare în legătura cu studiul istoriei și folosirii surselor istorice pentru înțelegerea evenimentelor și proceselor istorice. Resursa poate fi utilizată cu sau fără conexiune la internet. Resursa presupune îndeplinirea următoarelor aspecte: Introducerea noțiunii de studiu a istorie. Explicarea notiunii de studiu a istorie prin exemple din viața elevilor facilitând procesului de intelegere a importanței disciplinei. Explicarea și exemplificarea prin imagini a aspectelor pe care le studiază istoria. Introducerea notiunii de izvoare istorice. Clasificarea izvoarelor istorice și exemplificarea lor prin imagini. Verficarea înțelegerii noțiunilor discutate. Consolidarea prin exercitiu practic a noțiunilor