Halogeni

Madalina Angelusiu

1 martie 2021 2:00

Resursa de tip video propusă conține informații referitoare la nemetalele din grupa a 17 a Tabelului Periodic. Aceste ne metale, numite halogeni, au o importanță practică deosebită.Această resursa poate fi utilizată la clasă 2 – 10 minute. Reprezintă un punct de plecare pentru realizarea unor demersuri investigative referitoare la configurația electronică a atomului, la poziția elementelor în Tabelul Periodic, la caracteristicile halogenilor date de structura lor electronică, precum și în rezolvarea de probleme pe baza conceptelor studiate.

Reacția metalelor cu halogenii

Madalina Angelusiu

29 ianuarie 2021 2:00

Resursa de tip video propusă conține informații referitoare la reacția de combinare a metalelor cu halogenii, reactii cu importanță practică deosebită, în urma cărora se obțin halogenuri. Una dintre cele mai importante halogenuri este clorura de sodiu, sarea de bucătărie. Resursa poate fi utilizată între 5 – 30 minute și reprezintă un punct de plecare pentru realizarea unor demersuri investigative referitoare și asupra altor reacții de combinare, precum și rezolvarea de probleme calitative și cantitative pe baza conceptelor studiate în situații concrete, utilizând algoritmi de calcul și instrumente specifice chimiei. Materialul conține și două experimente chimice, reacția sodiului cu clorul și reacția cuprului cu clorul. Activitatea poate/sau nu implica utilizarea internetului.

Reacția metalelor cu halogenii

Madalina Angelusiu

29 ianuarie 2021 2:00

Resursa de tip video propusă conține informații referitoare la reacția de combinare a metalelor cu halogenii, reactii cu importanță practică deosebită, în urma cărora se obțin halogenuri. Una dintre cele mai importante halogenuri este clorura de sodiu, sarea de bucătărie. Resursa poate fi utilizată între 5 – 30 minute și reprezintă un punct de plecare pentru realizarea unor demersuri investigative referitoare și asupra altor reacții de combinare, precum și rezolvarea de probleme calitative și cantitative pe baza conceptelor studiate în situații concrete, utilizând algoritmi de calcul și instrumente specifice chimiei. Materialul conține și două experimente chimice, reacția sodiului cu clorul și reacția cuprului cu clorul. Activitatea poate/sau nu implica utilizarea internetului.

Reacția hidrogenului cu nemetalele

Madalina Angelusiu

29 ianuarie 2021 2:00

Resursa de tip video propusă conține informații referitoare reacția hidrogenului cu nemetalele. Prin ardere, hidrogenul se combină cu oxigenul și formează apă, dar se combină și cu alte nemetale clor, sulf, azot și formează compușii corespunzători: acidul clorhidric – HCl, acidul sulfhidric – H 2 S, amoniacul – NH 3. Resursa poate fi utilizată între 4 – 20 minute. Reprezintă un punct de plecare pentru realizarea unor demersuri investigative referitoare la reacția de combinare. Activitatea poate/sau nu implica utilizarea internetului.