Fonetica (2)

Dorina Kudor

29 august 2021 3:00

Resursa de învățare vizează domeniul „Elemente de construcție a comunicării”.Conținuturile abordate sunt: litere monovalente și plurivalente, corespondența literă-sunet.Activitatea de învățare cuprinde exerciții de relaționare a sunetului cu litera.Scenariul didactic cuprinde trei etape. În prima etapă, este trezit interesul pentru Cântecul Pământului, înregistrat din spațiu. În a doua etapă, printr-o analogie între cântecul Pământului și cântecul limbii române, sunt prezentate trei caracteristici fonetice ale limbii române: corespondența literă-sunet în grupurile ce, ci, ge, gi, che, chi, ghe, ghi, situații când același sunet este redat prin litere diferite și aceeași literă este redată prin sunete diferite. Partea a treia cuprinde un exercițiu de autoevaluare tip Corect/Greșit, cu trei întrebări și justificarea răspunsului. Această resursă poate fi folosită atât în activități față în față, cât și online, în regim sincron și asincron.