Test - Subcarpații

Zamfir Datcu

29 decembrie 2021 2:00

Test - Subcarpații

Zamfir Datcu

29 decembrie 2021 2:00

Resursa educațională este o prezentare dinamică a dispunerii unităților de relief ale României în cadrul reliefului, în raport deeste organizată rețeaua hidrografică a României.

Analiza comparativă așezărilor rurale din România sub aspectul structurii, pe baza imaginilor și editărilor video

România – țară carpatică, dunăreană, pontică

Dorina Nedelea

1 martie 2021 2:00

Activitatea de învățare ce presupune utilizarea acestei resurse de tip video presupune stabilirea corespondenței între informațiile teoretice de la clasă și contexte cunoscute, momente ale vieții cotidiene. Resursa poate fi utilizată între in cadrul secvenței lectiei de predare și învățare, precum și la evaluare sau fixarea cunoștintelor și reprezintă un punct de plecare pentru realizarea unor demersuri investigative referitoare la aspectele carpatice, dunărene și pontice ale României, prezentând aspecte generale. Elevii au sarcina de a viziona materialul video prin accesarea acestuia, urmărind toate imaginile, materialele video inserate și de a rezolva în scris cerințele scrise la evaluare. Resursa este un material video, astfel profesorul sau elevul pot pune pe pauza video-ul atat timp cât consideră necesar pentru a relua explicațiile.