Antarctica- elemente de identitate geografică

Dorina Nedelea

29 iunie 2021 3:00

Activitatea de învățare ce presupune utilizarea acestei resurse de tip video este utilă în explicarea elementelor de identitate geografica ale continentului Antarctica.Resursa poate fi utilizată în cadrul secvenței lectiei de predare și învătare, precum și la evaluare sau fixarea cunoștințelor și reprezintă un punct de plecare pentru realizarea unor demersuri investigative referitoare la continental Antarctica. Elevii localizeaza elementele geografice pe suporturi cartografice și rezolvă în scris cerințele precizate la evaluare.

Biogeografia Africii – Pădurea ecuatorială

Ana Dobrea

29 aprilie 2021 3:00

Prin parcurgerea resursei, elevii își pot sistematiza mai bine informațiile legate de principalele caracteristici geografice(localizare, condiții climatice, vegetație, fauna, soluri) ale zonei biogeografice -pădurea ecuatorială. La finalul resursei se regăsește o propunere de activitate ce poate deveni activitate de evaluare /autoevaluare și temă de reflecție pentru elevi, astfel, prin parcurgerea resursei se pot îmbunătăți învățarea și rezultatele învățării.Pe baza sugestiilor venite din partea elevilor (grupului-țintăvizat) sau în funcție de competențele pe care profesorul vreasă le dezvolte la elevi, poate fi creată o nouă activitate cumateriale ce vin în completarea celei prezente. Clipul video poate fi prelucrat cu adnotări în diferite secvențe, acolo unde profesorul consideră că ar trebui introduse explicații suplimentare.

Biogeografia Africii - Savana

Ana Dobrea

29 martie 2021 3:00

Prin parcurgerea resursei, elevii își pot sistematiza mai bineinformațiile legate de principalele caracteristici geografice alezonei biogeografice de savană. La finalul resursei se regăseșteo propunere de activitate ce poate deveni activitate deevaluare /autoevaluare și temă de reflecție pentru elevi, astfel,prin parcurgerea resursei se pot îmbunătăți învățarea și rezultatele învățării. Pe baza sugestiilor venite din partea elevilor (grupului-țintăvizat) sau în funcție de competențele pe care profesorul vreasă le dezvolte la elevi, poate fi creată o nouă activitate cumateriale ce vin în completarea celei prezenteClipul video poate fi prelucrat cu adnotări în diferite secvențe,acolo unde profesorul consideră că ar trebui introduse explicații suplimentare.

Contraste biogeografice

Dorina Nedelea

1 martie 2021 2:00

Activitatea de învățare ce presupune utilizarea acestei resurse de tip video presupune stabilirea corespondenței între informațiile teoretice de la clasă și contexte cunoscute, momente ale vieții cotidiene. Resursa poate fi utilizată între 4 – 20 minute și reprezintă un punct de plecare pentru realizarea unor demersuri investigative referitoare la Univers, prezentând aspecte generale. Elevii au sarcina de a viziona materialul video prin accesarea acestuia, urmărind toate imaginile, materialele video inserate și de a rezolva în scris cerințele scrise la evaluare. Activitatea poate/sau nu implica utilizarea internetului. Resursa este un material video, astfel profesorul sau elevul pot pune pe pauza video-ul atât timp cât consideră necesar pentrua relua explicațiile. Resursa a fost concepută în așa fel încât orice elev să o poată parcurge și singur acasă sau la scoală, dar aceasta poate fi parcursă și frontal la clasa sau în sistem online. Profesorul poate oferi explicații suplimentare elevilor care au nevoie de acestea sau pot permite altor elevi de a explica colegilor informațiile, formandu-și astfel limbajul științific necesar