Activitatea de învățare ce presupune utilizarea acestei resurse de tip video este utilă în identificarea instrumentelor naturale și moderne pentru orientarea în spațiul terestru. Resursa poate fi utilizată în cadrul secvenței lectiei de predare și învătare, precum și la evaluare sau fixarea cunoștințelor Elevii au sarcina de a viziona materialul video prin accesarea acestuia, urmărind toate imaginile, materialele video inserate și de a rezolva în scris cerințele precizate la evaluare.

Elemente și fenomene meteorologice

Dorina Nedelea

29 iulie 2021 3:00

Activitatea de învățare ce presupune utilizarea acestei resurse de tip video este utilă în explicarea elementelor și fenomenelor meteorologice. Resursa poate fi utilizată în cadrul secvenței lecției de predare și învătare, precum și la evaluare sau fixarea cunoștințelor. Elevii rezolvă în scris cerințele precizate la evaluare.

Prin parcurgerea resursei elevii pot dobândi informații despre termenii geografici noi, ce definesc învelișul de apă al Pământului, proprietățile apei, stările de agregare ale apei, circuitul apei în natură, componentele hidrosferei, importanța hidrosferei, Ziua Mondială a Apei. Această resursă se poate prezenta elevilor în diverse momente ale lecției. La finalul resursei se regăsește o propunere de activitate practică, de realizare a unor pliante cu mesaje de atenționare a populației despre efectele poluării apei asupra vieții de pe planeta noastră și despre importanța economisirii resurselor de apă. Această aplicație practică poate deveni activitate de evaluare /autoevaluare și temă de reflecție pentru elevi, astfel, prin parcurgerea resursei se pot îmbunătăți învățarea și rezultatele învățării. Pe baza sugestiilor venite din partea elevilor (grupului-țintă vizat) sau în funcție de competențele pe care profesorul vrea să le dezvolte la elevi, poate fi creată o nouă activitate cu materiale ce vin în completarea celei prezente. Clipul video poate fi prelucrat cu adnotări în diferite secvențe, acolo unde profesorul consideră că ar trebui introduse explicații suplimentare.

Elemente meteorologice – Temperatura aerului

Ana Dobrea

29 iulie 2021 3:00

Prin parcurgerea resursei, elevii pot dobândi cunoștințe despre temperatura aerului, factorii care influențează temperatura aerului, instrumentul de măsurare, izoterme, temperaturi maxime și minime absolute înregistrate pe Terra și în România. La finalul resursei, se regăsește o propunere de activitate practică, ce poate deveni activitate de fixare a cunoștințelor prezentate în cadrul resursei, activitate de evaluare/autoevaluare pentru elevi, astfel, prin parcurgerea resursei se pot îmbunătăți învățarea și rezultatele învățării. Pe baza sugestiilor venite din partea elevilor (grupului-țintă vizat) sau în funcție de competențele pe care profesorul vrea să le dezvolte la elevi, poate fi creată o nouă activitate cu materiale ce vin în completarea celei prezente. Clipul video poate fi prelucrat cu adnotări în diferite secvențe, acolo unde profesorul consideră că ar trebui introduse explicații suplimentare

Activitatea de învățare ce presupune utilizarea acestei resurse de tip video este utilă în explicarea protecției plantelor, a animalelor și conservarea solului. Resursa poate fi utilizată în cadrul secvenței lectiei de predare și învătare, precum și la evaluare sau fixarea cunoștințelor. Elevii au sarcina de a viziona materialul video prin accesarea acestuia, urmărind toate imaginile, materialele video inserate și de a rezolva în scris cerințele precizate la evaluare.

Atmosfera-caracteristici generale

Ana Dobrea

29 mai 2021 3:00

Prin parcurgerea resursei elevii pot dobândi informații despre termenii geografici noi, ce definesc învelișul de aer al Pământului, elementele care intră în compoziția atmosferei, culoarea, forma, structura atmosferei. Această resursă se poate prezenta elevilor în diverse momente ale lecției. La finalul resursei se regăsește o propunere de activitate sub formă de joc – Ruleta cu întrebări, ce poate deveni activitate de evaluare /autoevaluare și temă de reflecție pentru elevi, astfel, prin parcurgerea resursei se pot îmbunătăți învățarea și rezultatele învățării. Pe baza sugestiilor venite din partea elevilor (grupului-țintă vizat) sau în funcție de competențele pe care profesorul vrea să le dezvolte la elevi, poate fi creată o nouă activitate cu materiale ce vin în completarea celei prezente - chestionarele /itemi de evaluare Clipul video poate fi prelucrat cu adnotări în diferite secvențe, acolo unde profesorul consideră că ar trebui introduse explicații suplimentare.

Activitatea de învățare ce presupune utilizarea acestei resurse de tip video este utilă în caracterizarea geografică a unor unități teritoriale, respective biosfera, evidențierea particularităților unei regiuni geografice.Resursa poate fi utilizată în cadrul secveței lectiei de predare și învătare, precum și la evaluare sau fixarea cunoștințelor și reprezintă un punct de plecare pentru realizarea unor demersuri investigative referitoare la biosferă. Elevii au sarcina de a viziona materialul video prin accesarea acestuia, urmărind toate imaginile, materialele video inserate și de a rezolva în scris cerințele precizate la evaluare.

Dinamica apelor oceanice - Mareele

Ana Dobrea

29 aprilie 2021 3:00

Prin parcurgerea resursei elevii își pot sistematiza mai bine informațiile despre mișcarea/dinamica apelor oceanice, despre cauzele formării valurilor, elementele unui val, tipurile de valuri, importanța acestora. Această resursă se poate prezenta elevilor în diverse momente ale lecției. Conține o activitate practică-experiment care îi ajută pe elevi să investigheze și să descopere cauzele formării valurilor. La finalul resursei se regăsește o propunere de activitate ce poate deveni activitate de evaluare /autoevaluare și temă de reflecție pentru elevi, astfel, prin parcurgerea resursei se pot îmbunătăți învățarea și rezultatele învățării. Pe baza sugestiilor venite din partea elevilor (grupului-țintă vizat) sau în funcție de competențele pe care profesorul vrea să le dezvolte la elevi, poate fi creată o nouă activitate cu materiale ce vin în completarea celei prezente - chestionarele /itemi de evaluare. Clipul video poate fi prelucrat cu adnotări în diferite secvențe, acolo unde profesorul consideră că ar trebui introduse explicații suplimentare.

Oceanul Planetar-componente și localizare

Dorina Nedelea

29 martie 2021 3:00

Activitatea de învățare ce presupune utilizarea acestei resurse de tip video presupune identificarea succesiunii cronologice a unor procese și fenomene geografice pe baza unor imagini cartografice. Resursa poate fi utilizată în cadrul secveței lectiei de predare și învătare, precum și la evaluare sau fixarea cunoștințelor și reprezintă un punct de plecare pentru realizarea unor demersuri investigative referitoare la Oceanul Planetar. Elevii au sarcina de a viziona materialul video prin accesarea acestuia, urmărind toate imaginile, materialele video inserate și de a rezolva în scris cerințele scrise la evaluare.

Ghețarii

Dorina Nedelea

29 martie 2021 3:00

Activitatea de învățare ce presupune utilizarea acestei resurse de tip video presupune menționarea unor efecte/influențe ale producerii unor fenomene geografice asupra activității personale. Resursa poate fi utilizată în cadrul secveței lectiei de predare și învătare, precum și la evaluare sau fixarea cunoștințelor și reprezintă un punct de plecare pentru realizarea unor demersuri investigative referitoare la ghețari. Elevii au sarcina de a viziona materialul video prin accesarea acestuia, urmărind toate imaginile, materialele video inserate și de a rezolva în scris cerințele scrise la evaluare. Profesorul poate oferi explicatii suplimentare elevilor care au nevoie de acestea sau pot permite altor elevi de a explica colegilor informatiile, formandu-si astfel limbajul științific necesar

Prin parcurgerea resursei elevii își pot sistematiza mai bine informațiile legate de elementele unei ape curgătoare (izvor,curs de apă, gură de vărsare, afluenți, confluență, cumpăna de ape, bazin hidrografic). Pe parcursul resursei, elevii primesc sarcină de lucru (individual/pe grupe) să identifice elementele unei ape curgătoare (fluvial Amazon) cu ajutorul hărții geografice din manual, atlas, aplicația Google Earth Pro. La finalul resursei se regăsește o propunere de activitate practică- experiment prin care elelvii își pot exersa cunoștințele acumulate (despre elementele unei ape curgătoare și formarea unei delte) și îndemânarea . Aceasta poate deveni activitate de evaluare, astfel, prin parcurgerea resursei se pot îmbunătăți învățarea și rezultatele învățării. Pe baza sugestiilor venite din partea elevilor (grupului-țintă vizat) sau în funcție de competențele pe care profesorul vrea să le dezvolte la elevi, poate fi creată o nouă activitate cu materiale ce vin în completarea celei prezente - chestionarele /itemi de evaluare Clipul video poate fi prelucrat cu adnotări în diferite secvențe, acolo unde profesorul consideră că ar trebui introduse explicații suplimentare

Prin parcurgerea resursei elevii își pot sistematiza mai bine informațiile legate de corpurile cerești din Univers. Această resursă se poate prezenta elevilor în diverse momente ale lecției. La finalul resursei se regăsește o propunere de activitate ce poate deveni activitate de evaluare /autoevaluare și temă de reflecție pentru elevi, astfel, prin parcurgerea resursei se pot îmbunătăți învățarea și rezultatele învățării. Pe baza sugestiilor venite din partea elevilor (grupului-țintă vizat) sau în funcție de competențele pe care profesorul vrea să le dezvolte la elevi, poate fi creată o nouă activitate cu materiale ce vin în completarea celei prezente - chestionarele /itemi de evaluare. Clipul video poate fi prelucrat cu adnotări în diferite secvențe, acolo unde profesorul consideră că ar trebui introduse explicații suplimentare.

Vulcanii și cutremurele

Dorina Nedelea

1 martie 2021 2:00

Activitatea de învățare ce presupune utilizarea acestei resurse de tip video presupune stabilirea corespondenței întreinformațiile teoretice de la clasă și contexte cunoscute, momente ale vieții cotidiene. Resursa poate fi utilizată între in cadrul secvenței lectiei de predare și învătare, precum și la evaluare și reprezintă un punct de plecare pentru descrierea unor elemente sau procese geografice direct sau indirect. Elevii au sarcina de a viziona materialul video prin accesarea acestuia, urmărind toate imaginile, materialele video inserate și de a rezolva în scris cerințele scrise la evaluare. Resursa a fost concepută în așa fel încât orice elev sa o poată parcurge și singur acasa sau la scoala, dar aceasta poate fi parcursă și frontal la clasa sau în sistem online.

Sistemul Solar

Dorina Nedelea

29 ianuarie 2021 2:00

Activitatea de învățare ce presupune prezentarea elementelor şi a fenomenelor geografice percepute direct (în orizontul local) sau indirect reprezentate pe diferite suporturi (animații video, filme documentare). Resursa poate fi utilizată între 2 – 20 minute și reprezintă un punct de plecare pentru realizarea unor demersuri investigative referitoare la univers, prezentând aspecte generale. Elevii au sarcina de a viziona materialul video prin accesarea acestuia, urmărind toate imaginile, materialele video inserate și de a rezolva în scris cerințele scrise la evaluare. Activitatea poate/sau nu implica utilizarea internetului.

Universul și Sistemul Solar. Universul - aspecte generale

Dorina Nedelea

29 ianuarie 2021 2:00

Activitatea de învățare ce presupune utilizarea acestei resurse de tip video presupune stabilirea corespondenței între informațiile teoretice de la clasă și contexte cunoscute, momente ale vieții cotidiene. Resursa poate fi utilizată între 2 – 20 minute și reprezintă un punct de plecare pentru realizarea unor demersuri investigative referitoare la univers, prezentând aspecte generale. Elevii au sarcina de a viziona materialul video prin accesarea acestuia, urmărind toate imaginile, materialele video inserate și de a rezolva în scris cerințele scrise la evaluare. Activitatea poate/sau nu implica utilizarea internetului.