Activitățile de învățare vizate de acest material constau în transformarea fracțiilor ordinare în fracții zecimale. Resursa educațională poate fi utilizată de către cadrul didactic, la clasă sau online, fiind un bun suport pentru realizarea unei secvențe de lecție de 5 -7 minute. De asemenea, materialul poate fi parcurs individual de către elevi, în ritm propriu. Materialul propus poate constitui un material de sine stătător folosit pentru înțelegerea operațiilor cu fracții ordinare și fracții zecimale, dar poate fi privită ca parte componentă a unei activități mai ample de învățare, activitate ce presupune atingerea mai multor competențe.