Activitatea de învățare ce ar recomanda utilizarea acestei resurse de tip video presupune selectarea și utilizarea informațiilor relevante în vederea identificării, familiarizării, asimilării și aplicării datelor necesare rezolvării unei probleme/situații-problemă (de exemplu: determinarea formulei chimice a unei substanțe chimice compuse cunoscând compoziția procentuală elementală și masele atomice ale elementelor). Se aplică algoritmul de rezolvare a calculului calitativ și cantitativ, pe baza conceptelor studiate, se respectă regulile de calcul în scopul rezolvării situației-problemă pentru oricare substanță chimică compusă.Pe baza denumirii substanței sau a informațiilor despre respectiva substanță, se selectează informațiile și se rezolvă provocarea aplicând algoritmul de rezolvare a calculului.Exemplul este prezentat urmărind algoritmul de lucru.Resursa poate fi utilizată între 5 – 30 minute în funcție de nivelul clasei sau de nivelul pregătire al elevului, capacitatea de observare și selectare a valorilor necesare din anexe sau din Tabelul Periodic al Elementelor.

Activitatea de învățare ce ar recomanda utilizarea acestei resurse de tip video presupune selectarea și utilizarea informațiilor relevante în vederea identificării, familiarizării,asimilării și aplicării datelor necesare rezolvării uneiprobleme/situații-problemă (de exemplu: utilizarea maseimolare pentru a calcula compoziția procentuală elementală) algoritmului de rezolvare a unor probleme de calcul calitativ și cantitativ, pe baza conceptelor studiate, aplicarea regulilor în scopul rezolvării de probleme privind determinarea compoziției procentuale elementale a oricărei substanțe compuse.Pe baza denumirii substanței sau a formulei chimice a acesteia, se selectează informațiile și se rezolvă provocarea aplicând algoritmul de rezolvare a calculului. Exemplul este prezentat urmărind algoritmul de lucru, susținut și cu o diferențiere cromatică. Resursa poate fi utilizată între 5 – 30 minute în funcție de nivelul clasei sau de nivelul pregătire al elevului, capacitatea de observare și selectare a valorilor necesare din tabele/anexe.

Calcule chimice pe baza formulelor chimice

Ofelia Eniu

29 mai 2021 3:00

Activitatea de învățare ce ar recomanda utilizarea acestei resurse de tip video presupune selectarea și utilizarea informațiilor relevante în vederea identificării, familiarizării, asimilării și aplicării datelor necesare rezolvării unei probleme/situații-problemă (de exemplu: utilizarea masei molare pentru a calcula compoziția procentuală elementală) algoritmului de rezolvare a unor probleme de calcul calitativ și cantitativ, pe baza conceptelor studiate, aplicarea regulilor în scopul rezolvării de probleme privind determinarea compoziției procentuale elementale a oricărei substanțe compuse.Pe baza denumirii substanței sau a formulei chimice aacesteia, se selectează informațiile și se rezolvă provocarea aplicând algoritmul de rezolvare a calculului. Exemplul este prezentat urmărind algoritmul de lucru, susținut și cu o diferențiere cromatică. Resursa poate fi utilizată între 5 – 30 minute în funcție denivelul clasei sau de nivelul pregătire al elevului, capacitatea de observare și selectare a valorilor necesare din tabele/anexe.

Activitatea de învățare ce ar recomanda utilizarea acestei resurse de tip video presupune selectarea și utilizarea informațiilor relevante în vederea fixării, asimilării și aplicăriialgoritmilor de rezolvare a unor probleme de calcul calitativ și cantitativ, pe baza conceptelor studiate, aplicarea regulilor în scopul rezolvării de probleme pentru determinarea raportului atomic, raportului de masă, masei molare și determinarea numărului de moli pentru orice substanță chimică, simplă sau compusă.Pe baza denumirii sau formulei chimice, se descifrează informațiile, se selectează datele necesare și se rezolvă itemii aplicând algoritmului de rezolvare a calculului. Resursa poate fi utilizată între 5 – 30 minute în funcție de nivelul clasei sau de nivelul pregătire al elevului, capacitatea de observare, selectare și utilizare a valorilor necesare din tabele/anexe.

Activitatea de învățare ce ar recomanda utilizarea acestei resurse de tip video presupune selectarea și utilizarea informațiilor relevante în vederea familiarizării, asimilării și aplicării algoritmilor de rezolvare a unor probleme de calcul stoechiometric, utilizând substanțe pure (se consideră că impuritățile sunt inerte din punct de vedere chimic). Pașii ce trebuie parcurși urmăresc derularea logică: 1. scrierea corectă a ecuației reacției chimice (scrierea corectă a formulelor chimice pe baza valențelor și stabilirea coeficienților pentru respectarea legii conservării atomilor); 2. sublinierea formulelor substanțelor ce se vor utiliza în calcul (din formula de puritate se calculează masa de substanță pură, considerând că impuritățile sunt inerte din punct de vedere chimic); 3. stabilirea semnificației cantitative (în grame sau în moli) a ecuației reacției chimice (reactanților și a produșilor de reacție); 4. notarea datelor problemei și a necunoscutei (în grame sau în moli) și stabilirea proporției din care se va determina necunoscuta;5. determinarea necunoscutei și interpretarea, din punct de vedere chimic, a rezultatului.Pe baza unui enunț se descifrează informațiile și se rezolvă problema reliefând aplicarea algoritmului de rezolvare a calcului stoechiometric, utilizând la reactanți substanțe pure, considerând că impuritățile sunt inerte din punct de vedere chimic. Exemplul este prezentat urmărind algoritmul de lucru, susținut și cu o diferențiere cromatică.Resursa poate fi utilizată între 5 – 30 minute în funcție de nivelul clasei sau de nivelul pregătire al elevului, capacitatea de reactivare a cunoștințelor asimilare în clasa a V-a la matematică (procente) sau în clasa a VI-a la matematică (regula de 3 simplă, rapoarte, rapoarte egale, proporție, proprietatea fundamentală a proporției: produsul mezilor este egal cu produsul extremilor).