Dinamica apelor oceanice - Mareele

Ana Dobrea

29 aprilie 2021 3:00

Prin parcurgerea resursei elevii își pot sistematiza mai bine informațiile despre mișcarea/dinamica apelor oceanice, despre cauzele formării valurilor, elementele unui val, tipurile de valuri, importanța acestora. Această resursă se poate prezenta elevilor în diverse momente ale lecției. Conține o activitate practică-experiment care îi ajută pe elevi să investigheze și să descopere cauzele formării valurilor. La finalul resursei se regăsește o propunere de activitate ce poate deveni activitate de evaluare /autoevaluare și temă de reflecție pentru elevi, astfel, prin parcurgerea resursei se pot îmbunătăți învățarea și rezultatele învățării. Pe baza sugestiilor venite din partea elevilor (grupului-țintă vizat) sau în funcție de competențele pe care profesorul vrea să le dezvolte la elevi, poate fi creată o nouă activitate cu materiale ce vin în completarea celei prezente - chestionarele /itemi de evaluare. Clipul video poate fi prelucrat cu adnotări în diferite secvențe, acolo unde profesorul consideră că ar trebui introduse explicații suplimentare.