Fonetica (1)

Dorina Kudor

29 august 2021 3:00

Resursa de învățare vizează domeniul „Elemente de construcție a comunicării”.Conținuturile abordate sunt: alfabet, literă, sunete (consoane, vocale, semivocale, i șoptit). Activitatea de învățare cuprinde exerciții de relaționare a sunetului cu litera și de identificare a rolului semnelor diacritice în rostirea cuvintelor specifice limbii române.Scenariul didactic cuprinde trei etape. În prima etapă, este trezit interesul pentru mesajul în limba română de pe discul de aur Sunetele Pământului aflat la bordul navelor spațiale Voyager 1 și 2. În a doua etapă, sub forma unui dialog imaginar cu un extraterestru, sunt prezentate informații despre fonetică, literă, sunet, silabă, cu exemplificare pe salutul în limba română Salutări la toată lumea! Partea a treia cuprinde un exercițiu interactiv cu opt întrebări, care vizează actualizarea și consolidarea cunoștințelor despre alfabetul limbii române și a tipurilor de sunete.Această resursă poate fi folosită atât în activități față în față, cât și online, în regim sincron și asincron.

Fonetica (2)

Dorina Kudor

29 august 2021 3:00

Resursa de învățare vizează domeniul „Elemente de construcție a comunicării”.Conținuturile abordate sunt: litere monovalente și plurivalente, corespondența literă-sunet.Activitatea de învățare cuprinde exerciții de relaționare a sunetului cu litera.Scenariul didactic cuprinde trei etape. În prima etapă, este trezit interesul pentru Cântecul Pământului, înregistrat din spațiu. În a doua etapă, printr-o analogie între cântecul Pământului și cântecul limbii române, sunt prezentate trei caracteristici fonetice ale limbii române: corespondența literă-sunet în grupurile ce, ci, ge, gi, che, chi, ghe, ghi, situații când același sunet este redat prin litere diferite și aceeași literă este redată prin sunete diferite. Partea a treia cuprinde un exercițiu de autoevaluare tip Corect/Greșit, cu trei întrebări și justificarea răspunsului. Această resursă poate fi folosită atât în activități față în față, cât și online, în regim sincron și asincron.

Fonetica (3)

Dorina Kudor

29 august 2021 3:00

Resursa de învățare vizează domeniul „Elemente de construcție a comunicării”. Conținuturile abordate sunt: accentul/locul accentului.Scenariul didactic cuprinde trei etape. În prima etapă, este trezit interesul pentru utilizarea DOOM2, ca sursă de verificarea a scrierii, pronunțării și formelor unui cuvânt. În a doua etapă, sunt prezentate exemple de accentuare a unor cuvinte prin locul diferit al accentului. Partea a treia cuprinde un exercițiu de autoevaluare tip chestionar, cu cinci întrebări și justificarea răspunsului. Această resursă poate fi folosită atât în activități față în față, cât și online, în regim sincron și asincron.