Forme de energie. Surse de energie.

Cristina Nicolaita

29 octombrie 2021 3:00

Forme de energie. Surse de energie.

Cristina Nicolaita

29 octombrie 2021 3:00

Reflexia totală. Aplicații.

Cristina Nicolaita

29 septembrie 2021 3:00

Reflexia totală. Aplicații.

Cristina Nicolaita

29 septembrie 2021 3:00

Gruparea generatoarelor

Rodica Florina Gianina Moise

29 iulie 2021 3:00

Caldura latenta

Rodica Florina Gianina Moise

29 iulie 2021 3:00

Combustibili

Doina Konta

29 iunie 2021 3:00

Efectele curentului electric-test

Rodica Florina Gianina Moise

29 iunie 2021 3:00

Resursa educationala deschisa „Efectele curentului electric” este un test realizat in Google Forms si cuprinde 9 intrebari (1punct se acorda din oficiu) din lectiile: Efectul termic, efectul magnetic magnetic si efectul chimic al curentului electric. Au fost utilizati itemi obiectivii si subiectivi care ofera un feedback rapid profesorului si elevului. Itemii selectati permit evaluarea gradului de insusire a notiunilor legate de efectele curentului electric. Itemii obiectivi sunt de trei tipuri: de tip grila cu 3 sau 4 variante de raspuns din care un singur raspuns este corect, de tip alegere multipla cu mai multe raspunsuri corecte, de tip adevarat/fals.Itemii subiectivi sunt intrebari cu raspuns scurt. Profesorul poate utiliza resursa ca test de evaluare formativa pe parcurs in cadrul capitolului „Curentul electric” sau sumativa la finalul unitatii de invatare.Resursa a fost conceputa in asa fel incat orice elev sa o poata parcurge si singur acasa sau la scoala, poate fi parcursa si frontal la clasa sau in sistem online.

Forme de energie

Doina Konta

29 mai 2021 3:00

Surse de energie

Doina Konta

29 mai 2021 3:00

Forme de energie

Doina Konta

29 mai 2021 3:00

Curentul electric-test

Rodica Florina Gianina Moise

29 mai 2021 3:00

Resursa educationala deschisa „Curentul electric” este un testrealizat in Google Forms si cuprinde 9 intrebari (1punct seacorda din oficiu) din lectiile: intensitatea curentului electric,tensiunea electrica, rezistenta electrica, legea lui Ohm pe oportiune de circuit si legea lui Ohm pe intreg circuitul. Au fost utilizati itemi obiectivi si subiectivi care ofera un feedback rapidprofesorului si elevului. Itemii selectati permit evaluarea gradului de insusire anotiunilor: intensitatea curentului electric, tensiunea electrica,rezitenta electrica, legea lui Ohm.Itemii obiectivi sunt de trei tipuri: de tip grila cu 3 sau 4 variantede raspuns din care un singur raspuns este corect, de tipalegere multipla cu mai multe raspunsuri corecte, de tip adevarat/fals.Itemii subiectivi constau in probleme pe care elevul trebuie sale rezolve si sa incarce o poze cu rezolvarile.Profesorul poate utiliza resursa ca test de evaluare formativa pe parcurs in cadrul capitolului „Curentul electric” sau sumativala finalul unitatii de invatare.Resursa a fost conceputa in asa fel incat orice elev sa o poata parcurge si singur acasa sau la scoala, poate fi parcursa si frontal la clasa sau in sistem online.

Flashcardurile (cardurile/cartonașele) online reprezintă instrumente pe care le propun pentru etapa de evaluare formativă, la finalul predării cunoștințelor despre Coeficienți calorici. Calorimetrie. Scopul utilizării acestora în cadrul lecției a fost de a ajuta elevii de a-i ajuta pe elevi învețe într-un mod interactiv și atractiv, fixându-și cunoștințele despre coeficienți calorici și calorimetrie.Utilizate în procesul de învățare a noțiunilor de bază, flashcardurile stimulează memoria elevilor, oferind acestora multiple moduri de a recunoaște definiții, procese, caracteristici ale acestora, de a face conexiuni între cunoștințele învățare și aplicabilitatea practică a conținuturilor științifice, de a rezolva probleme etc. În acest sens, elevii accesând link-ul la care se află creat testul, vor găsi într-un set de cartonașe întrebări/aplicații din lecție, la care trebuie să răspundă, să ofere soluții.Pe fața fiecărui cartonașe sunt formulate enunțuri care trebuie rezolvate de către elevi, mai întâi individual, apoi în colaborare. Sarcinile de lucru, cerințele de pe fiecare cartonaș ajută elevii să-și sistematizeze informațiile, să găsească răspunsul la întrebări, să se verifice dacă au răspuns corect prin simpla întoarcere a cartonașului, unde se află redactat răspunsul corect.Aplicația oferă posibilitatea de a realiza și alte activități, folosind aceste carduri. Un exemplu este jocul Bijuteriile înțelepciunii care este propus elevilor pentru evaluarea noțiunilor pe care tocmai le-au învățat/recapitulat despre coeficienți calorici și calorimetrie. Jocul are la bază potrivirea/asocierea a noțiunilor cuprinse în cardurile create anterior. Se rezolvă asemenea itemilor cu alegere multiplă (de tip pereche). În partea stângă a jocului sunt cuprinse flashcarduri ce conțin enunțuri pentru rezolvare, iar în partea dreaptă cardurile întoarse care conțin soluțiile la cerința formulată inițial, definiții, explicații. Asocierile corecte sunt punctate, astfel încât la final elevii pot obține scoruri.

Refractia luminii - Material

Rodica Florina Gianina Moise

1 martie 2021 2:00

Resursa educationala „Pastila de fizica” se doreste a fi un film scurt de 2-5 minute si care sintetizeaza elementele de baza necesare intelegerii notiunii abordate in video: definitii, exemple, formule, imagini sugestive pentru intelegerea temei, animatii sugestive pentru intelegerea temei, aplicatie practica: formarea imaginii unui desen prin refractia luminii printr-un pahar cu apa, infografic recapitulativ. Profesorul poate utiliza resursa ca element de fixare a cunostintelor in lectia de predare a fenomenului de refractie a luminii sau intr-o lectie de recapitulare si extindere a capitolului „Elemente de optica geometrica”. Resursa este un material video, astfel profesorul sau elevul pot pune pe pauza video-ul atat timp cat considera necesar pentru a relua explicatiile. Resursa a fost conceputa in asa fel incat orice elev sa o poata parcurge si singur acasa sau la școala, dar aceasta poate fi parcursa si frontal la clasa sau in sistem online. Profesorul poate oferi explicatii suplimentare elevilor care au nevoie de acestea sau pot permite altor elevi de a explica peer to peer colegilor informatiile, formandu-si astfel limbajul stiintific necesar.

Reflexia luminii - Material

Rodica Florina Gianina Moise

1 martie 2021 2:00

Resursa educationala „Pastila de fizica” se doreste a fi un film scurt de 2-5 minute si care sintetizeaza elementele de baza necesare intelegerii notiunii abordate in video: definitii, exemple, formule, imagini sugestive pentru intelegerea temei, animatii sugestive pentru intelegerea temei, aplicatie practica: periscopul, infografic recapitulativ Profesorul poate utiliza resursa ca element de fixare a cunostintelor in lectia de predare a fenomenului de reflexie a luminii sau intr-o lectie de recapitulare si extindere a capitolului: ''Elemente de optica geometrica”. Resursa este un material video, astfel profesorul sau elevul pot pune pe pauza video-ul atat timp cat considera necesar pentru a relua explicatiile. Resursa a fost conceputa in asa fel incat orice elev sa o poata parcurge si singur acasa sau la scoala, dar aceasta poate fi parcursa si frontal la clasa sau in sistem online.