Interacțiunea corpurilor

Rodica Florina Gianina Moise

29 iulie 2021 3:00

Resursa educationala „Pastila de fizica” se doreste a fi un film scurt de 2-5 minute si care sintetizeaza elementele de baza necesare intelegerii notiunii abordate in video: definitii, exemple, formule, imagini sugestive pentru intelegerea temei, animatii sugestive pentru intelegerea temei, aplicatie practica: realizarea unui dispozitiv utilizand principiul actiunii si reactiunii infografic recapitulativ Profesorul poate utiliza resursa ca element de fixare a cunostintelor in lectia de predare a notiunilor din capitolul de „Fenomene mecanice” sau intr-o lectie de recapitulare a capitolului. Resursa a fost conceputa in asa fel incat orice elev sa o poata parcurge si singur acasa sau la scoala, dar aceasta poate fi parcursa si frontal la clasa sau in sistem online. Profesorul poate oferi explicatii suplimentare elevilor care au nevoie de acestea sau pot permite altor elevi de a explica peer to peer colegilor informatiile, formandu-si astfel limbajul stiintific necesar.

Umbra. Producerea eclipselor

Doina Konta

29 iunie 2021 3:00

Resursa are ca scop formarea deprinderilor de calcul a vitezei medii, și de sesizarea diferenței dintre viteza medie și viteza instantanee a unui mobil.Profesorul poate utiliza resursa atât în cadrul activităților față în față dar și online, de tip sincron sau asincron.Modelul de proiectare a lecției vizează dezvoltarea gândirii critice a elevilor aplicând modelul ERRE (evocare – realizarea sensului – reflecție –extindere.Forma de organizare a activităților de învățare implică atât exercițiu individual, cât și activitate de colaborare în cadrul grupelor. Pentru învățarea online, colaborarea se realizează prin intermediul fișierelor Documentelor Google. Formularea sarcinilor de lucru, a problemelor ce trebuie rezolvate, pornesc de la situații concrete din viața de zi cu zi și vizează aplicarea de formule de calcul, realizarea de transformări de unități de măsură în SI, compararea și ordonarea mărimilor.

Caldura.Propagarea caldurii - Material

Rodica Florina Gianina Moise

29 martie 2021 3:00

Resursa educationala „Pastila de fizica” se doreste a fi un film scurt de 2-5 minute si care sintetizeaza elementele de baza necesare intelegerii notiunii abordate in video: definitii exemple formule imagini sugestive pentru intelegerea temei animatii sugestive pentru intelegerea temei aplicatie practica: cuptor solar infografic recapitulativ. Profesorul poate utiliza resursa ca element de fixare a cunostintelor in lectia de predare a formelor de propagare a caldurii agregare sau intr-o lectie de recapitulare a capitolului „Fenomene termice”.Resursa este un material video, astfel profesorul sau elevul pot pune pe pauza video-ul atat timp cat considera necesar pentru a relua explicatiile. Resursa a fost conceputa in asa fel incat orice elev sa o poata parcurge si singur acasa sau la scoala, dar aceasta poate fi parcursa si frontal la clasa sau in sistem online.Profesorul poate oferi explicatii suplimentare elevilor care au nevoie de acestea sau pot permite altor elevi de a explica peer to peer colegilor informatiile, formandu-si astfel limbajul stiintific necesar.

Dispersia luminii - Material

Rodica Florina Gianina Moise

29 martie 2021 3:00

Resursa educationala „Pastila de fizica” se doreste a fi un film scurt de 2-5 minute si care sintetizeaza elementele de baza necesare intelegerii notiunii abordate in video: definitiiexempleformuleimagini sugestive pentru intelegerea temeianimatii sugestive pentru intelegerea temeiaplicatie practica: spectroscopinfografic recapitulativ Profesorul poate utiliza resursa ca element de fixare a cunostintelor in lectia de predare a prismei optice, respectiv a fenomenului de dispersie a luminii sau intr-o lectie de recapitulare a capitolului „Fenomene optice”.Resursa este un material video, astfel profesorul sau elevul pot pune pe pauza video-ul atat timp cat considera necesar pentru a relua explicatiile.Resursa a fost conceputa in asa fel incat orice elev sa o poata parcurge si singur acasa sau la scoala, dar aceasta poate fi parcursa si frontal la clasa sau in sistem online. Profesorul poate oferi explicatii suplimentare elevilor care au nevoie de acestea sau pot permite altor elevi de a explica peer to peer colegilor informatiile, formandu-si astfel limbajul stiintific necesar

Stări de agregare - Material

Rodica Florina Gianina Moise

29 martie 2021 3:00

Resursa educationala „Pastila de fizica” se doreste a fi un filmscurt de 2-5 minute si care sintetizeaza elementele de bazanecesare intelegerii notiunii abordate in video: definitii exemple formule imagini sugestive pentru intelegerea temei animatii sugestive pentru intelegerea temei aplicatie practica: lichid non newtonian infografic recapitulativ. Profesorul poate utiliza resursa ca element de fixare acunostintelor in lectia de predare starilor de agregare, respectivtransformari de stare de agregare sau intr-o lectie derecapitulare a capitolului „Fenomene termice”. Resursa este un material video, astfel profesorul sau elevul potpune pe pauza video-ul atat timp cat considera necesar pentrua relua explicatiile.Resursa a fost conceputa in asa fel incat orice elev sa o poata parcurge si singur acasa sau la scoala, dar aceasta poate fi parcursa si frontal la clasa sau in sistem online. „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 Profesorul poate oferi explicatii suplimentare elevilor care au nevoie de acestea sau pot permite altor elevi de a explica peer to peer colegilor informatiile, formandu-si astfel limbajul stiintific necesar.

Test fenomene termice - Material

Rodica Florina Gianina Moise

29 martie 2021 3:00

Resursa educationala deschisa „Test fenomene termice” esteun test realizat in Google Forms si cuprinde 9 intrebari (1punctse acorda din oficiu) din lectiile: stari de agregare, caldura siformele de propagare ale caldurii. Au fost utilizati itemi obiectivisi semiobiectivi, care ofera un feedback rapid profesorului sielevului. Itemii selectati permit evaluarea gradului de insusire a notiunilor: stari de agregare, transformari de stare de agregare,caldura, conductie, convectie, radiatie.Itemii obiectivi sunt de trei tipuri: de tip grila cu 3 sau 4 variantede raspuns din care un singur raspuns este corect, de tip alegere multipla cu mai multe raspunsuri corecte, de tipadevarat/fals.Itemii semiobiectivi sunt intrebari cu raspuns scurt, de tip textlacunar cu grad scazut de subiectivitate, deoarece exista unsigur raspuns corect care poate fi completat.Profesorul poate utiliza resursa ca test de evaluare formativape parcurs in cadrul capitolului „Fenomene termice”. Resursa a fost conceputa in asa fel incat orice elev sa o poata parcurge si singur acasa sau la scoala, poate fi parcursa si frontal la clasa sau in sistem online.

Circuitul electric - Material

Rodica Florina Gianina Moise

1 martie 2021 2:00

Resursa educationala „Pastila de fizica” se doreste a fi un film scurt de 2-5 minute si care sintetizeaza elementele de baza necesare intelegerii notiunii abordate in video: definitii exemple formule imagini sugestive pentru intelegerea temei animatii sugestive pentru intelegerea temei aplicatie practica: lanterna artizanala infografic recapitulativ Profesorul poate utiliza resursa ca element de fixare a cunostintelor in lectia de predare a fenomenului de refractie a luminii sau intr-o lectie de recapitulare si extindere a capitolului „Elemente de optica geometrica”. Resursa este un material video, astfel profesorul sau elevul pot pune pe pauza video-ul atat timp cat considera necesar pentru a relua explicatiile. Resursa a fost conceputa in asa fel incat orice elev sa o poata parcurge si singur acasa sau la scoala, dar aceasta poate fi parcursa si frontal la clasa sau in sistem online. Profesorul poate oferi explicatii suplimentare elevilor care au nevoie de acestea sau pot permite altor elevi de a explica peer to peer colegilor informatiile, formandu-si astfel limbajul stiintific necesar.

Eclipsele - Material

Rodica Florina Gianina Moise

1 martie 2021 2:00

Resursa educationala „Pastila de fizica” se doreste a fi un filmscurt de 2-5 minute si care sintetizeaza elementele de bazanecesare intelegerii notiunii abordate in video: definitii exemple formule imagini sugestive pentru intelegerea temei animatii sugestive pentru intelegerea temei aplicatie practica: ceasul solar infografic recapitulativ. Profesorul poate utiliza resursa ca element de fixare acunostintelor in lectia de predare a notiunilor de sursa delumina, corp luminat, umbra si penumbra sau intr-o lectie derecapitulare sau extindere a capitolului „Fenomene optice”.Resursa este un material video, astfel profesorul sau elevul potpune pe pauza video-ul atat timp cat considera necesar pentrua relua explicatiile.Resursa a fost conceputa in asa fel incat orice elev sa o poataparcurge si singur acasa sau la scoala, dar aceasta poate fiparcursa si frontal la clasa sau in sistem online.Profesorul poate oferi explicatii suplimentare elevilor care aunevoie de acestea sau pot permite altor elevi de a explica peerto peer colegilor informatiile, formandu-si astfel limbajul stiintificnecesar.Elemente agregate Imaginile folosite

Densitatea corpurilor

Rodica Florina Gianina Moise

29 ianuarie 2021 2:00

Profesorul poate utiliza resursa ca element de fixare a cunostintelor in lectia de predare a noțiunii de inerție sau intr-o lecție de recapitulare a capitolului „Fenomene mecanice”. Resursa a fost conceputa in asa fel incat orice elev sa o poată parcurge si singur acasa sau la scoala, dar poate fi parcursa si frontal la clasa. Profesorul poate oferi explicatii suplimentare elevilor care au nevoie de acestea sau pot permite altor elevi de a explica peer to peer colegilor informatiile, formandu-si astfel limbajul stiintific necesar.

Greutatea corpurilor - Material

Rodica Florina Gianina Moise

29 ianuarie 2021 2:00

Resursa educationala „Pastila de fizica” seste un film scurt de 2-5 minute si care sintetizeaza elementele de baza necesare intelegerii notiunii abordate. Resursa „Greutatea corpurilor” este un video de 3,5 minute si este conceputa astfel incat fiecare elev sa poata pune pe pauza video-ul atat timp cat considera necesar pentru a intelege sau relua explicatiile. Resursa a fost realizata in aplicatia Doodle Maker cu implementarea de voce din aplicatie si apoi exportata in format video.

Temperatura corpurilor

Rodica Florina Gianina Moise

29 ianuarie 2021 2:00

Resursa educationala „Pastila de fizica” este un film scurt de 2-5 minute si care sintetizeaza elementele de baza necesare intelegerii notiunii abordate. Resursa „Temperatura corpurilor” este un video de 2 minute si este conceputa astfel incat fiecare elev sa poata pune pe pauza video-ul atat timp cat considera necesar pentru a intelege sau relua explicatiile. 

Inerția și masa corpurilor

Rodica Florina Gianina Moise

29 ianuarie 2021 2:00

Resursa educationala „Pastila de fizica” se doreste a fi un film scurtde 2-4 minute si care sintetizeaza elementele de baza necesareintelegerii notiunii abordate.Resursa pentru „Inertia si masa corpurilor” este un video de 4,5minute si este conceputa astfel incat fiecare elev sa poata pune pepauza video-ul atat timp cat considera necesar pentru a intelege saurelua explicatiile.Resursa a fost realizata in Powerpoint cu voice recording si apoiexportata in format video.