Elemente și fenomene meteorologice

Dorina Nedelea

29 iulie 2021 3:00

Activitatea de învățare ce presupune utilizarea acestei resurse de tip video este utilă în explicarea elementelor și fenomenelor meteorologice. Resursa poate fi utilizată în cadrul secvenței lecției de predare și învătare, precum și la evaluare sau fixarea cunoștințelor. Elevii rezolvă în scris cerințele precizate la evaluare.