Compararea şi ordonarea numerelor reale

Lilla Pellegrini

29 octombrie 2021 3:00

Activitatea de învățare vizată de acest material constă în compararea numerelor reale utilizând modulul, aproximări, introducerea factorilor sub radical. Resursa educațională poate să constituie suport, dar și reper pentru cadrele didactice în activitatea la clasă sau online,secvența de lecție cuprinde exemple diferite față de manualele digitale. Pot fi alese diferite activități de învățare și parcursedoar acelea. Totodată materialul poate fi parcurs individual de către elevi, în ritm propriu.Resursa propusă poate constitui o secvență independentă pentru înțelegerea diferitelor metode de comparare (ordonare) anumerelor reale.Un rezultat palpabil al resursei, din perspectiva elevilor, ar fi posibilitatea de a aplica cunoștințele dobândite într-un contextmai larg, resursa oferind oportunități sporite pentru învățare.