Evaluare inițială

Raluca Tuliga

29 iulie 2021 3:00

Evaluare inițială

Raluca Tuliga

29 iulie 2021 3:00

Flashcardurile (cardurile/cartonașele) online reprezintă instrumente pe care le propun pentru etapa de evaluare formativă, la finalul predării cunoștințelor despre Coeficienți calorici. Calorimetrie. Scopul utilizării acestora în cadrul lecției a fost de a ajuta elevii de a-i ajuta pe elevi învețe într-un mod interactiv și atractiv, fixându-și cunoștințele despre coeficienți calorici și calorimetrie.Utilizate în procesul de învățare a noțiunilor de bază, flashcardurile stimulează memoria elevilor, oferind acestora multiple moduri de a recunoaște definiții, procese, caracteristici ale acestora, de a face conexiuni între cunoștințele învățare și aplicabilitatea practică a conținuturilor științifice, de a rezolva probleme etc. În acest sens, elevii accesând link-ul la care se află creat testul, vor găsi într-un set de cartonașe întrebări/aplicații din lecție, la care trebuie să răspundă, să ofere soluții.Pe fața fiecărui cartonașe sunt formulate enunțuri care trebuie rezolvate de către elevi, mai întâi individual, apoi în colaborare. Sarcinile de lucru, cerințele de pe fiecare cartonaș ajută elevii să-și sistematizeze informațiile, să găsească răspunsul la întrebări, să se verifice dacă au răspuns corect prin simpla întoarcere a cartonașului, unde se află redactat răspunsul corect.Aplicația oferă posibilitatea de a realiza și alte activități, folosind aceste carduri. Un exemplu este jocul Bijuteriile înțelepciunii care este propus elevilor pentru evaluarea noțiunilor pe care tocmai le-au învățat/recapitulat despre coeficienți calorici și calorimetrie. Jocul are la bază potrivirea/asocierea a noțiunilor cuprinse în cardurile create anterior. Se rezolvă asemenea itemilor cu alegere multiplă (de tip pereche). În partea stângă a jocului sunt cuprinse flashcarduri ce conțin enunțuri pentru rezolvare, iar în partea dreaptă cardurile întoarse care conțin soluțiile la cerința formulată inițial, definiții, explicații. Asocierile corecte sunt punctate, astfel încât la final elevii pot obține scoruri.