Părțile textului scris de mână

Veronica Sandor

29 august 2021 3:00

Materialul propus reprezintă exersarea noțiunilor învățate cu privire la etapele scrierii, așezarea în pagină, corectitudinea mesajului și corelarea acestora, într-un demers ce pleacă de la lectura și înțelegerea unui text, spre particular prin identificarea părților textului scris de mână, a etapelor scrierii și completarea spațiilor lacunare cu semnele de punctuație potrivite. Exercițiile selectate sunt dinamice, având atașate exemple și explicații. Textul selectat pentru lectură reprezintă un bilet realizat de Endre, un băiețel din clasa a V-a. Materialul poate fi folosit de profesor atât în etapa de captare a atenției dar și în cea de transfer a cunoștințelor sau în cadrul unor activități de învățare remedială.