Liverpool Landmarks

Andreiacamelia Timofte

1 martie 2021 2:00

Activitatea de învățare presupune parcurgerea a patru activități corespunzătoare celor patru subcompetențe specifice enunțate. Formatul propus este unul multimodal, preferat de nativii digitali, cel care motivează și susține efortul de învățare. Timp estimat pentru realizarea întregii activități este de 35- 40 de minute, în funcție de nivelul grupului țintă.Activitatea 1 Elevii analizează hărțile prezentate și identifică informația necesară pentru formularea de răspunsuri.Cadrul didactic poate aborda o discuție mai amplă despre Regatul Unit ( ex.capitalele celor patru țări, poziționarea geografică a Regatului Unit etc.) Activitate frontalăTimp estimat 5-7 minuteActivitatea 2 Elevii citesc fragmentele propuse și potrivesc imaginile cu acestea.Citirea se poate face individual sau prin desemnarea unui elev care să citească cu voce tare. Se poate solicita citirea repetată, pentru exersarea competenței de către mai mulți elevi.Elevii potrivesc termenii selectați cu definițiile lor.Activitate frontalăTimp estimat 7-9 minuteActivitatea 3 Elevii utilizează creativ informațiile aflate în activitatea anterioară într-o structură dialogată prin care își exprimă preferințele despre atracțiile turistice ale orașului Liverpool.Se folosesc următoarele tipuri de expresii lingvistice:⦁ exprimarea unei preferințe ( to be interested in )⦁ oferirea unei explicații ( because it is beautiful, interesting, modern, amazing etc)Se solicită 3-5 perechi de elevi pentru exersarea dialogului. Se oferă un feedback imediat. Activitate în perechiTimp estimat 8-10 minuteActivitatea 4 Elevii utilizează creativ informația din exercițiile anterioare, pentru realizarea unui poster despre atracțiile turistice ale orașului Liverpool. Activitatea se realizează în perechi sau poate lua forma unui proiect de grup.În felul acesta, se încurajează colaborarea și învățarea prin schimbul de experiență între membrii echipei. Turul galeriei - perechile/grupele prezintă clasei produsul realizat. Se poate solicita interevaluarea sau autoevaluarea.Activitate pe grupeTimp estimat 12-15 minute